Kérj ajánaltot több biztosítótól egyszerre. Részletek:
open_in_new

Milyen kifejezésekkel találkozhattok a munkaszerződésekben?


Ezeket a kifjezéseket érdemes tudnod a munkaszerződések megértéséhez

Fontos, hogy pontosan megértsd a munkaszerződésed mielőtt aláírod. Bizonyos dolgoknak feltétlenül legyenek benne a megállapodásban. Hogy mik, arról ITT írtunk korábban.
Ebben a cikkünkben egy másfajta segítséget kívánunk nyújtani, vagyis azokat a szavakat és kifejezéseket illetve fordításaikat adjuk meg, amikkel egy átlagos szerződésben találkozhatsz, mégpedig abban a sorrendben, ahogy elő szoktak fordulni.

 

Mukaviszony kezdete (Beginn des Arbeitsverhältnisses), általános kifejezések

Das Arbeitsverhältnis beginnt am ...

A munkaviszony kezdetének napja:…

Der Arbeitnehmer wird als … eingestellt Munkavállaló … munkakörben lesz alkalmazva.
Arbeitszeit munkaidő
Tätigkeit tevékenység
Arbeitnehmer munkavállaló
Arbeitgeber munkaadó
Arbeitstag munkanap
Probezeit próbaidő
Arbeitsvertrag munkaszerződés
Teilzeitsarbeitsvertrag részmunkaidős munkaszerződés
Tarifvertrag ágazati (szakterületi) kollektív szerződés
Betriebsvereinbarung üzemi/munkahelyi kollektív szerződés
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Textform/Schriftform. Jelen szerződés módosításához és kiegészítéséhez kötelező az írásos forma.

Munkaviszony érvényességi ideje (Dauer des Arbeitsverhältnisses)

Das Arbeitsverhältnis wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

A munkaviszonyt határozatlan időre köttetik.

Die ersten drei Monaten gelten als Probezeit. Az első három hónap próbaidőnek minősül.
Dieser Vertrag wird auf die Dauer von sechs Monaten vom … bis zum … zur Probe abgeschlossen. Ezt a szerződés 6 hónap próbaidőre köttetik, … naptól … napig
Befristeter / unbefristeter Arbeitsvertrag Határozott / határozatlan idejű munkaszerződés
Das Arbeitsverhältnis wird auf die Dauer der diesjährigen Sommersaison, beginnend mit dem … abgeschlossen. Jelen munkaszerződés az idei nyári szezonra érvényes, ami … napon kezdődik.
Das Arbeitsverhältnis ist zeitlich befristet und endet am ……………………., ohne dass es einer Kündigung bedarf. A munkaviszony időben korlátozott és … napon felmondás szükségessége nélkül véget ér.

Fizetés, bér (Vergütung, Lohn)

Monatliche / wöchtentliche Bruttovergütung

Havi / heti bruttó javadalmazás

Stundenlohn órabér
Gesetzlicher Mindestlohn törvényes minimálbér
Urlaubsgeld szabadságra adott plusz fizetés
Weihnachtsgeld karácsonyra adott plusz fizetés
13. Monatsgehalt 13. havi fizetés

Munkaidő (Arbeitszeit) és szabadság (Urlaub)

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt … Stunden. A rendes heti munkaidő … óra.
Überstunde túlóra
Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf einen gesetzlichen Mindesturlaub von derzeit 20 Arbeitstagen im Kalenderjahr. Munkavállaló 20 munkanap törvényes szabadságra jogosult a naptári évben.
Gesetzlicher / vertraglicher Urlaub törvényes / szerződésben biztosított szabadság
Urlaub gewähren / beantragen szabadságot kiad / kérvényez
Entgeltfortzahlung betegszabadság
Krankengeld táppénz
ärztliche Bescheinigung orvosi igazolás
Arbeitsunfähigkeit munkaképtelenség
Nebentätigkeit melléktevékenység
Arbeitszeitkonto munkaidő-egyenlegszámla (itt rögzítik például, hogy van-e túlórád)
Zeiterfassungssystem munkaidőt rögzítő rendszer

Titoktartási kötelezettség (Verschwiegenheitspflicht)

Geschäftsgeheimnisse üzleti titok
betriebliche Angelegenheiten vertraulicher Natur bizalmas jellegű üzemi ügyek
Geheimhaltung titoktartás
Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen diese Verpflichtung verpflichtet sich der Arbeithnehmer, eine Vertragsstrafe in Höhe einer Bruttomonatsvergütung zu zahlen. Az előírások megszegése esetére munkavállaló kötelezi magát, hogy ezen kötelezettség megszegése esetén egy havi bruttó fizetését fizesse ki szerződéses büntetésként.

Felmondás (Kündigung)

Kündigungsfrist felmondási határidő
Die Kündigung bedarf der Schriftform. A felmondást írásban kell közölni.
Vor Antritt des Arbeitsverhältnisses ist die Kündigung ausgeschlossen. A munkaviszony kezdete előtt a felmondás kizárt.
Der Arbeitgeber ist berechtigt, den Arbeitnehmer bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses freizustellen. Munkaadó jogosult munkavállalót a munkaviszony végéig a munkavégzés alól felmenteni.
In der Zeit der Freistellung hat sich der Arbeitnehmer einen durch Verwendung seiner Arbeitskraft erzielten Verdienst auf den Vergütungsanspruch gegenüber dem Arbeitgeber anrechnen zu lassen. A felmentés ideje alatt munkaerejének felhasználásából származó jövedelmét munkavállaló köteles a munkaadóval szembeni fizetési igényéből levonni.
Grobe Fahrlässigkeit súlyos hanyagság
Vorsatz szándékosság
fristlose Kündigung azonnali felmondás

A cikk tartalma informatív jellegű és nem tanácsadás ezért nem vállalunk érte felelősséget. Tanácsadásért és pontos információkért kérjük forduljon kompetens hivatalokohoz, szakemberekhez. A szakértők által írt cikkek tartalmáért ők felelnek.

Legutóbbi cikkek

Legolvasottabb cikkeink

-
Scroll to Top