Kérj ajánaltot több biztosítótól egyszerre.  Részletek:
open_in_new

Menekültek Németországban: Miért hozzájuk ment tavaly a legtöbbjük Európában?

Az is érdekes, hogy miért nem küldik őket pl. Görögországba.

Menekültek Németországban: Miért hozzájuk ment tavaly a legtöbbjük Európában?

Kelt: 2023. április 15.

Tény, hogy a szociális juttatások Németországban magasabbak, mint más uniós országokban, például Görögországban, Olaszországban vagy Spanyolországban. Ráadásul Németország a migráció első számú célországa. 2022-ben az EU-ban Németországban nyújtották be a legtöbb menedékjog iránti kérelmet (226.467). Az is tény, hogy az elismert menekültek jogosultak az állampolgári támogatásra (korábban "Hartz IV", jelenleg Bürgergeld). Ennek általános mértéke 502 euró egy személy számára. Két partner esetén egyenként 451 eurót fizetnek. Gyermekeknek pedig: 14-17 éves korig: 420 eurót; 6-13 éveseknek: 348 eurót; 0-5 éveseknek: 318 eurót adnak. Összehasonlításképpen: Görögországban az egyedülállók átlagos havi jövedelme körülbelül bruttó 1560 euró. Fiatal szakemberek pedig csak 800 és 1150 euró között keresnek. A kérdés továbbra is az, hogy azok a menekültek, akik először például Görögországban lépték át az EU határát, miért "kötnek ki" Németországban és miért maradhatnak. A válasz érdekes: a felsőbb közigazgatási bíróságok (Oberverwaltungsgerichte) úgy döntenek sok esetben, hogy az elismert menekülteket nem lehet visszaküldeni Görögországba, többek között azért, mert a szociális juttatások ott alacsonyak. Philipp Pruy (35), migrációs jogra szakosodott ügyvéd a BILD-nek nyilatkozva kifejtette: Görögországban "a menedékkérők gyakran hajléktalanok" és "bizonytalan körülmények között az utcákon élnek". Németországban viszont "garantált a tető a fejük felett".

Forrás: bild.de


Felmondhatják-e bérleti szerződésedet, ha inkább menekülteket helyeznének el lakásodban?

Kelt: 2023. március 31.

Korábban már írtunk arról, hogy Lörrachban illetve Berlinben két esetben komoly felzúdulást keltett, hogy egy szociális lakásokat tartalmazó komplexumból szociális bérlőknek illetve egy idősotthon lakóinak el kell(ett) hagyniuk lakhelyüket. Mivel a bérbeadó menekülteknek akarta átadni lakhelyüket.
Most az ügy jogi hátterével fogunk foglalkozni, egy szakportál cikke alapján, melynek lényegét az alábbiakban osztjuk meg veletek.

Mit mond a törvény (BGB, német polgári törvénykönyv)?

BGB 573. §-a kimondja, hogy a bérbeadónak a lakásbérleti szerződés felmondásához felmondási indokra van szükség. A BGB 573. §-ában felsorolják az úgynevezett "jogos érdekeket", amelyek alapján a felmondás érvényes lehet. A (2) bekezdés szövege a következő:
(2) A bérbeadónak a bérleti szerződés felmondásához fűződő jogos érdeke különösen akkor áll fenn, ha
1. a bérlő vétkesen, jelentős mértékben megszegte szerződéses kötelezettségeit,
2. a bérbeadónak szobákra saját maga, valamelyik családtagja vagy vele egy háztartásában élő személy hozzátartozójának van szüksége az ingatlanra bennlakás céljából, vagy
3. a bérbeadót a bérleti szerződés fenntartása megakadályozná az ingatlan megfelelő gazdasági hasznosításában [...].

A privát bérbeadónál ezek a jogalapok kérdésesek

Kérdéses azonban, hogy a felmondási okok vonatkoznak-e az adott bérleti szerződésre, ha az adott bérbeadó magánszemély vagy önkormányzat. Ha a magánbérlő a menekülteketre hivatkozva mond fel a bérlőnek, akkor elég gyorsan eléri a megengedett jogcímek törvényes korlátait. A magánbérlőnek nem feladata, hogy szállást biztosítson a menekülteknek. A magánbérlőknek csak saját személyes használat esetén mondhatnak fel. Ez azonban azt feltételezi, hogy a bérbeadónak saját magának van szüksége a szobákra, vagy családtagjainak esetleg háztartásuk valamely velük élő tagjának.

Mi a helyzet, ha a bérbeadó egy közjogi szerepet betöltő szervezet (pl. önkormányzat)?

Az önkormányzatok jogi helyzete sokkal bonyolultabb. Egyes települések már érveltek amellett, hogy a menekültek befogadására vonatkozó kötelezettség elégséges közérdeknek tekinthető.

A Német Legfelsőbb Bíróság (BGH) ítélete szerint jogos érdek fűződhet a bérleti jog megszüntetéséhez, ha egy állami szervnek  – beleértve az önkormányzatot is – az általa bérelt lakásra olyan feladatok végrehajtásához van szüksége, amelyek teljesítéséhez fontos közérdek  fűződik (BGH, 2012.05.09., Az. VIII ZR 238/11).

A göttingeni elsőfokú bíróság (Amtsgericht) ítélete (AG Göttingen, 1991.7.19., Az. 25 C 13/91) szintén kimondta, hogy a településnek a menekültek befogadásához fűződő érdeke érvényes jogalap lehet. Ha az önkormányzat bizonyítani tudja, hogy rendelkezésére álló szálláshelyeit kimerítette. Emiatt egyedi esetekben indokolt lehet a menekültek elhelyezése miatti felmondás.

Ettől eltekintve jelenleg nem világos, hogy a magasabb szintű bíróságok hogyan értékelik majd a jelenlegi helyzetben a menekültek beáramlásával összefüggésben a lakhatási jogot. Végső soron azonban ez mindig az adott esetben figyelembe veendő konkrét körülményektől függ.

Mit tehet az érintett lakó?

Bérlőként azonban érdemes tudni a következőkről és be kell tartanod bizonyos határidőket is, ha fel akarnak mondani neked. Felmondás esetén a bérlőnek általában lehetősége van arra, hogy a bérleti szerződés lejárta előtt két hónappal írásban kifogást emeljen (§ 574b § (1) mondat). Ez különösen akkor érvényes, ha a felmondás indokolatlan nehézséget jelent számára (a BGB 574. §-ának 1. pontja). És még egy dolog: kétség esetén érdemes jogászt bevonni, még mielőtt túl késő nem lesz...

Forrás: rechtsanwalt.com


Migráció, ki- és bevándorlás Németországban

Kivándorlás Németországból, Bevándorlás Németországba.
 

Németország lakóinak 17,3 százaléka 1950 vándorolt be

Kelt: 2023. március 3.


1950 óta a lakosság 17,3 százaléka vándorolt be Németországba, további 5,7 százalékuk pedig ezen bevándorlók közvetlen leszármazottja. Ez derült ki a Szövetségi Statisztikai Hivatal új statisztikai adatsorából, amelyek nem állampolgárságon, hanem egy család migrációs történetén alapulnak. A mért adatok szerint ez az arány magasabb, mint az uniós átlag. A jelenlegi 27 tagállam átlaga 10,6 százalék. A legmagasabb arányt Málta, Ciprus és Svédország állapította meg, 22 százalék körüli értékkel. A bevándorlók aránya Bulgária, Románia és Lengyelország esetében volt a legalacsonyabb, egyenként kevesebb mint egy-egy százalékkal.

Forrás: spiegel.de


Kivándorlás Németországból

- menekülnek a menekültek elöl. amikor németek a menekültek elől menekülnek Magyarországra

Uniós bevándorlók Németországban

- Miként kezelné az AFD az EU-n belülről és kívülről érkező bevándorlást?
- Németországban szűkíthetik az uniós bevándorlók jogosultságát a szociális támogatásokra

Menekültekkel kapcsolatos statisztikák

- menekültek száma Németországban 2018-ban

Menekültekkel kapcsolatos hírek

Ausztria kerítést szeretne a migráció fékezésére. És Németország?

Kelt: 2023. február 10.

Nehammer osztrák kancellár az EU menekültügyi politikájának keményebb iránya mellett foglalt állást most szerdán (február 8-án). Új kerítéseket létesíttetne EU-s pénzekből, melyek célja, hogy megakadályozzák az illegális migránsok határátlépését. Scholz német kancellár szerdán a Bundestagban az EU-csúcson kiadott kormányzati nyilatkozathoz fűzött kormánnyilatkozatban azt hangsúlyozta, hogy "külső határaink hatékony ellenőrzésére" van szükség. Emellett azonban más hangsúlyt is megfogalmazott: "Európa egyre több országa rászorul a munkaerő-bevándorlásra."

Uniós diplomaták szerint Nehammer a tagállamok azon egyre növekvő számú csoportjának szószólójának szerepében lép fel, amelyek a menekültügyi politika keményebb érvényesítését követelik. Németország viszont egyike annak a négy-öt országnak, amelyek a migráció előnyeit hangsúlyozzák. Ezek elutasítják az új kerítéseket és falakat, és nem akarnak nyomást gyakorolni a migránsok származási országára a fejlesztési segélyek vagy vízumok megvonásával sem.

Forrás: n-tv.de

Ismét nőtt a menedékkérelmek száma

Kelt: 2021. október 17.

Németországban idén is több a menedékkérelmet nyújtottak be. Ahogy a Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal (BAMF) statisztikái mutatják, a hatóság szeptember végéig 100 278 első ízben benyújtott kérelmet kapott. Ez 35,2 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában, amit azonban erősen befolyásolt a koronavírus-járvány, a lezárt határok és a légi forgalom nagymértékű leállítása. 2016 és 2020 között a kérelmek száma folyamatosan csökkent.

A legtöbb menedékkérő, aki először kért védelmet, idén Szíriából, Afganisztánból és Irakból érkezett. Az első kérelmeket 40 472-en Szíriából (+ 57,1 százalék), 8531-en Irakból (+ 22,2 százalék) érkezők adták be. Az Afganisztánból érkező kérelmezők száma különösen nagy mértékben nőtt: a BAMF szeptember végéig összesen 15 045 első kérelmet regisztrált (+ 138 százalék)Forrás: faz.de
 

- korlátozhatják a migráns gyerekek létszámát a németországi osztályokban?
- Merkel még több migránst hozna be az eu-ba
- egy 14 éves kislányt tanóra közben vittek el majd kitoloncolták az országból
- német miniszter: a menekültügyi ellátáson változtatna
- miért küldenek a németek túl kevés migránst más országba?
- óriási számú menekült kap munkanélküli segélyt Németországban.
- A német belügyminiszter lekhelyváltoztatási tilalom alá vonná a menekülteket
- mennyi pénzt koboztak el a migránsoktól Németországban?
- mennyi pénzt kapnak a menekültek Németországban?
- törvénytervezet: Németországban leolvashatják a menekültek telefonjait.
- mennyit költött németország a migránsokra 2016-ban és mit jelent ez a német gazdaságra nézve?
- Mi történik az elutasított menedékérőkkel?
- németország újabb 1553 menekültet fogad be Görögországból
- a német kormány kivételt tenne a migránsokkal minimálbér terén
- nehezen megy az illegális migránsok kitoloncolása

Integráció

- Milyen sikerrel vesznek részt a bevándorlók az állam által kínált integrációs tanfolyamokon?
- Hogyan profitálhatna többet németország a bevándorlókból? lásd a szakértők véleményét.
- Jelentősek Németországban a bevándorlók vállalkozásai
- Mecsetet építenek stuttgartban, az afd tiltakozik
- A németországi lakosok negyede rendelkezik bevándorlói háttérrel
- Menekültek és a német munkaerőpiac. kik kapnak munkát és kik nem?
- Mennyivel keresnek kevesebbet a külföldiek Németországban?
- A németországi óvodások ötödével otthon alig beszélnek németül

Hány magyar él Németországban. Vándorlási adatok.

- Hány magyar él Németországban. Hány személy költözött Németországból Magyarországra és vissza? Megtudjátok ebből a cikksorozatból:
- Lényegesen nőtt a kelet-európai bevándorlók száma. lásd, hány magyar él Németországban…​<<<- vissza az "INFÓTÁR" főoldalra.

A cikk tartalma informatív jellegű és nem tanácsadás ezért nem vállalunk érte felelősséget. Tanácsadásért és pontos információkért kérjük forduljon kompetens hivatalokohoz, szakemberekhez. A szakértők által írt cikkek tartalmáért ők felelnek.

Legutóbbi cikkek

Legolvasottabb cikkeink

-
Scroll to Top