Német állampolgársági vizsga: kérdések és válaszok magyar fordítással (1-50)


A német állampolgársági vizsga kérdései és válaszai németül és magyar fordítással (1 től 50-ig)

Az alábbiakban lefordítottuk nektek a német állampolgársági vizsga általános kérdéseit: 1-től 50-ig az összesen 300-ból. 

 

Gyorsmenü:

- német állampolgársági kérdések 1-50
- német állampolgársági kérdések 51-100
- német állampolgársági kérdések 101-150
- német állampolgársági kérdések 151-200
- német állampolgársági kérdések 201-250
- német állampolgársági kérdések 251-300
- német állampolgársági kérdések - Bayern
- német állampolgársági kérdések - Baden Württemberg
- német állampolgársági kérdések - Hessen
német állampolgársági kérdések -  NRW

 

A helyes válaszokat a * jel jelzi.

1. In Deutschland dürfen Menschen offen etwas gegen die Regierung sagen, weil …

Németországban az emberek nyiltan kifejezhetik ellenvéleményüket a kormánnyal szemben, mert…

- hier Religionsfreiheit gilt. (vallásszabadság van.)

- die Menschen Steuern zahlen. (az emberek adófizető állampolgárok.)

- die Menschen das Wahlrecht haben. (az emberek választójoggal rendelkeznek.)

- * hier Meinungsfreiheit gilt. (véleményszabadság van.) 

 


2. In Deutschland können Eltern bis zum 14. Lebensjahr ihres Kindes entscheiden, ob es in der Schule am …

Németországban a szülők eldönthetik, hogy gyerekük 14 éves koráig…

- Geschichtsunterricht teilnimmt. (részt vesz-e a történelem órákon.)

- * Religionsunterricht teilnimmt. (részt vesz-e a vallásórákon.)

- Politikunterricht teilnimmt. (részt vesz-e a politika oktatásban.)

- Sprachunterricht teilnimmt. (tanul-e nyelvet, vagy sem.)

 

3.Deutschland ist ein Rechtsstaat. Was ist damit gemeint?

Németország jogállam. Mit jelent ez?

- * Alle Einwohner / Einwohnerinnen und der Staat müssen sich an die Gesetze halten. (Minden állampolgár köteles a törvényeket betartani.)

- Der Staat muss sich nicht an die Gesetze halten. (Az állam nem köteles a törvényeket betartani.)

- Nur Deutsche müssen die Gesetze befolgen. (Csak a németeknek kell a törvényeket betartani.)

- Die Gerichte machen die Gesetze. (A törvényeket a törvényszékek alkotják.)

 

4.Welches Recht gehört zu den Grundrechten in Deutschland?

Melyik jog tartozik az alapjogokhoz Németországban?

- Waffenbesitz (fegyvertartási jog)
- Faustrecht (ököljog)
- * Meinungsfreiheit (véleményszabadság)
- Selbstjustiz (önbíráskodás)

 

5.Wahlen in Deutschland sind frei. Was bedeutet das?

Németországban választási szabadság van. Mit jelent ez?

-  Man darf Geld annehmen, wenn man dafür einen bestimmten Kandidaten / eine bestimmte Kandidatin wählt. (Szabad pénzt elfogadni, ha azért a választó polgár egy bizonyos jelöltre voksol.)
- * Der Wähler darf bei der Wahl weder beeinflusst noch zu einer bestimmten Stimmabgabe gezwungen werden und keine Nachteile durch die Wahl haben. (A választások alatt a választó polgárt nem szabad befolyásolni vagy arra kényszeríteni, hogy egy bizonyos jelöltre voksoljon. Továbbá a választó polgár semmilyen hátrányt nem szenvedhet.)
- Nur Personen, die noch nie im Gefängnis waren, dürfen wählen. (Csak azon személyek választhatnak, akik soha nem voltak börtönben.)
- Alle wahlberechtigten Personen müssen wählen. (Minden választásra jogosult személynek kötelező a választásokon részt venni.)

 

6.Wie heißt die deutsche Verfassung?

Hogy nevezik a német alkotmányt?

- Volksgesetz (Népi törvény)
- Bundesgesetz (Szövetségi törvény)
- Deutsches Gesetz (Német törvény)
- * Grundgesetz (Alaptörvény)

 

7. Welches Recht gehört zu den Grundrechten, die nach der deutschen Verfassung garantiert werden? Das Recht auf …

Melyik jog tartozik az alapjogokhoz, amelyeket a német alkotmány garantál? 

- * Glaubens- und Gewissensfreiheit (vallás- és lelkiismereti szabadság joga)
- Unterhaltung (szórakoztatási jog)
- Arbeit (munkajog)
- Wohnung (lakáshasználati jog)

 

8. Was steht nicht im Grundgesetz von Deutschland?

Az alábbiak közül melyik nem alaptörvény Németországban?

- Die Würde des Menschen ist unantastbar. (Az emberi méltóság sérthetetlen.)
- * Alle sollen gleich viel Geld haben. (Mindenki számára azonos mennyiségű pénzt kell biztosítani.)
- Jeder Mensch darf seine Meinung sagen. (Minden embernek jogában áll véleményét kinyilvánítani.)
- Alle sind vor dem Gesetz gleich. (A törvény előtt mindenki egyenlő.)

 

9. Welches Grundrecht gilt in Deutschland nur für Ausländer / Ausländerinnen? Das Grundrecht auf …

Németországban mely alapjog érvényes csak a külföldi állampolgárokra?

- Schutz der Familie (családvédelmi jog)
- Menschenwürde (emberi méltósághoz való jog)
- * Asyl (menedékjog)
- Meinungsfreiheit (véleményszabadság joga)

 

10. Was ist mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar?

Mi összeegyeztethető a német alaptörvénnyel? 

- die Prügelstrafe (veréssel büntetés)
- die Folter (kínzás)
- die Todesstrafe (halálbüntetés)
- * die Geldstrafe (pénzbírság)

 

11. Wie wird die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland genannt?

Hogyan nevezik Németország alkotmányát?

- * Grundgesetz (alaptörvény)
- Bundesverfassung (szövetségi alkotmány)
- Gesetzbuch (törvénykönyv)
- Verfassungsvertrag (alkotmányos szerződés)

 

12. Eine Partei im Deutschen Bundestag will die Pressefreiheit abschaffen. Ist das möglich?

A német parlament egyik pártja el akarja törölni a sajtószabadságot. Lehetséges ez?

- Ja, wenn mehr als die Hälfte der Abgeordneten im Bundestag dafür sind. (Igen, ha a parlamenti képviselők több mint fele beleegyezését adja.)
- Ja, aber dazu müssen zwei Drittel der Abgeordneten im Bundestag dafür sein. (Igen, ha a parlamenti képviselők kétharmada beleegyezik.)
- * Nein, denn die Pressefreiheit ist ein Grundrecht. Sie kann nicht abgeschafft werden. (Nem, mivel a sajtószabadság alaptörvény, ezért nem lehet eltörölni.)
- Nein, denn nur der Bundesrat kann die Pressefreiheit abschaffen. (Nem, mivel csak a Szövetségi Tanács törölheti el a sajtószabadságot.)

 

13. Im Parlament steht der Begriff „Opposition“ für…

A parlamentben az “ellenzék” szó a következőt jelöli: 

- die regierenden Parteien (a kormánypártokat)
- * alle Abgeordneten, die nicht zu der Regierungspartei/den Regierungsparteien gehören. (Minden képviselőt, akik nem a kormánypárthoz vagy kormánypártokhoz tartoznak.)
- die Fraktion mit den meisten Abgeordneten (a legtöbb képviselőt összegyűjtő frakciót)
- alle Parteien, die bei der letzten Wahl die 5%-Hürde erreichen konnten. (minden pártot, amely a legutóbbi választásokon 5 százalékos arányt ért el)

 

14. Meinungsfreiheit in Deutschland heißt, dass ich …

Németországban a véleményszabadság azt jelenti, hogy…

- auf Flugblättern falsche Tatsachen behaupten darf. (szabad röplapokon hamis információt publikálnom.)
- * meine Meinung in Leserbriefen äußern kann. (szabad a véleményem olvasói levelekben kinyilvánítanom.)
- Nazi-Symbole tragen darf. (szabad náci szimbólumokat viselnem.)
- Meine Meinung sagen darf, solange ich der Regierung nicht widerspreche. (szabad kinyilvánítanom a véleményem, abban az esetben, ha nem mondok ellent a politikai vezetésnek.)

 

15. Was verbietet das deutsche Grundgesetz?

Mit tilt a német alaptörvény?

- Militärdienst (katonai szolgálat)
- * Zwangsarbeit (kényszermunka)
- freie Berufswahl (szabad hivatás-választás)
- Arbeit im Ausland (külföldi munkavállalás)

 

16.Wann ist die Meinungsfreiheit in Deutschland eingeschränkt?

Mikor korlátozott a véleményszabadság Németországban?

- * bei der öffentlichen Verbreitung falscher Behauptungen über einzelne Personen (egyes személyekről való hamis feltételezések nyilvános terjesztésekor)
- bei Meinungsäußerungen über die Bundesregierung (a szövetségi kormányról való véleménynyilvánításkor)
- bei Diskussionen über Religionen (vallási vitákban)
- bei Kritik am Staat (az állam felé gyakorolt kritikák esetén)

 

17. Die deutschen Gesetze verbieten …

A német törvények tiltják a…

- Meinungsfreiheit der Einwohner und Einwohnerinnen. (a lakosság véleményszabadságát.)
- Petitionen der Bürger und Bürgerinnen. (a német állampolgárok petícióit.)
- Versammlungsfreiheit der Einwohner und Einwohnerinnen. (a lakosság gyülekezési szabadságát.)
- * Ungleichbehandlung der Bürger und Bürgerinnen durch den Staat. (az állam egyenlőtlen bánásmódját a lakosság felé.)

 

18. Welches Grundrecht ist in Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland garantiert?

-Melyik alapjogot garantálja Németország alaptörvényének 1-es tétele?

- * die Unantastbarkeit der Menschenwürde (az emberi méltóság sérthetetlenségét)
- das Recht auf Leben (élethez való jogot)
- Religionsfreiheit (vallásszabadságot)
- Meinungsfreiheit (véleményszabadságot)

 

19. Was versteht man unter dem Recht der „Freizügigkeit“ in Deutschland?

Mit értünk a “liberalizmus” joga alatt Németországban?

- * Man darf sich seinen Wohnort selbst aussuchen. (Mindenki maga választhatja meg lakóhelyét.)
- Man kann seinen Beruf wechseln. (Szabad a munkahely változtatás.)
- Man darf sich für eine andere Religion entscheiden. (Szabad egy másik vallásra való áttérés.)
- Man darf sich in der Öffentlichkeit nur leicht bekleidet bewegen. (Szabad a nyilvánosság előtt lenge öltözetben megjelenni.)

 

20. Eine Partei in Deutschland verfolgt das Ziel, eine Diktatur zu errichten. Sie ist dann …

Egy párt diktatúrát akar Németországban. Tehát ez a párt...

- tolerant. (toleráns.)
- rechtsstaatlich orientiert. (a jogállamiság felé törekszik.)
- gesetzestreu. (törvénytisztelő.)
- * verfassungswidrig. (alkotmányellenes.)

 

21. Welches ist das Wappen der Bundesrepublik Deutschland?

Melyik Németország nemzeti zászlója?

- * 1
- 2
- 3
- 4

 

22. Was für eine Staatsform hat Deutschland?

Mi Németország államformája?

- Monarchie (monarchia)
- Diktatur (diktatúra)
- * Republik (köztársaság)
- Fürstentum (fejedelemség)

 

23. In Deutschland sind die meisten Erwerbstätigen…

Németországban a legtöbb kereső ember…

- * bei einer Firma oder Behörde beschäftigt. ( céges vagy hivatali alkalmazott.)
- in kleinen Familienunternehmen beschäftigt. (kis családi vállalkozásokban dolgozik.)
- ehrenamtlich für ein Bundesland tätig. (egy tartományban végez önkéntes munkát.)
- selbständig mit einer eigenen Firma tätig. (saját cég alapítója és működtetője.)

 

24. Wie viele Bundesländer hat die Bundesrepublik Deutschland?

Hány tartománya van Németországnak?

- 14
- 15
- * 16
- 17

 

25. Was ist kein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland?

Melyik nem német tartomány az alábbiak közül?

- Nordrhein-Westfalen
- * Elsass-Lothringen
- Mecklenburg-Vorpommern
- Sachsen-Anhalt

 

26. Deutschland ist …

Németország…

- eine kommunistische Republik. (egy kommunista köztársaság.)
- * ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. (egy demokratikus és szociális szövetségi állam.)
- eine kapitalistische und soziale Monarchie. (egy kapitalista és szociális monarchia.)
- ein sozialer und sozialistischer Bundesstaat. (egy szociális és szocialista szövetségi állam.)

 

27. Deutschland ist …

Németország…

- ein sozialistischer Staat. (egy szocialista állam.)
- * ein Bundesstaat. (egy szövetségi állam.)
- eine Diktatur. (egy diktatúra.)
- eine Monarchie. (egy monarchia.)

 

28. Wer wählt in Deutschland die Abgeordneten zum Bundestag?

Ki választja meg a parlamenti képviselőket Németországban?

- das Militär (a katonaság)
- die Wirtschaft (a gazdaság)
- * das wahlberechtigte Volk (a választójoggal rendelkező nép)
- die Verwaltung (a közigazgatás)

 

29. Welches Tier ist das Wappentier der Bundesrepublik Deutschland?

Melyik állat Németország címerállata?

- Löwe (oroszlán)
- * Adler (sas)
- Bär (medve)
- Pferd (ló)

 

30. Was ist kein Merkmal unserer Demokratie?

Mi nem jellemző Németország demokráciájára?

- regelmäßige Wahlen (rendszeres választások)
- * Pressezensur (sajtócenzúra)
- Meinungsfreiheit (véleményszabadság)
- verschiedene Parteien (különböző pártok) 

 

31. Die Zusammenarbeit von Parteien zur Bildung einer Regierung nennt man in Deutschland …

Németországban a pártok együttműködését kormányalakítás céljából… nevezzük.

- Einheit. (egységnek)
- * Koalition. (koalíciónak)
- Ministerium. (minisztériumnak)
- Fraktion. (frakciónak)

 

32. Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland?

Melyik nem állami hatalom Németországban?

- Gesetzgebung (törvényhozói hatalom)
- Regierung (kormány)
- * Presse (sajtó)
- Rechtsprechung (igazságszolgáltatás)

 

33. Welche Aussage ist richtig? In Deutschland …

Melyik kijelentés igaz? Németországban…

- * sind Staat und Religionsgemeinschaften voneinander getrennt. (elkülönülnek egymástól az állami és vallási közösségek.)
- bilden die Religionsgemeinschaften den Staat. (a vallási közösségek alkotják az államot.)
- ist der Staat abhängig von den Religionsgemeinschaften. (az állam a vallási közösségektől függ.) 
- bilden Staat und Religionsgemeinschaften eine Einheit. (az állam és vallási közösségek egy egységet alkotnak.)


34. Was ist Deutschland nicht?

Mi nem Németország?

- eine Demokratie (demokrácia)
- ein Rechtsstaat (jogállam)
- * eine Monarchie (monarchia)
- ein Sozialstaat (szociális állam)

35. Womit finanziert der deutsche Staat die Sozialversicherung?

Miből finanszírozza a német állam a társadalombiztosítást?

- Kirchensteuern (egyházadóból)
- * Sozialabgaben (szociális járulékokból)
- Spendengeldern (adománypénzből)
- Vereinsbeiträgen (egyesületi hozzájárulásból)

 

36. Welche Maßnahme schafft in Deutschland soziale Sicherheit?

Melyik intézkedés biztosít szociális biztonságot Németországban?

- * die Krankenversicherung (egészségbiztosítás)
- die Autoversicherung (autóbiztosítás)
- die Gebäudeversicherung (épületbiztosítás)
- die Haftpflichtversicherung (felelősségbiztosítás)

 

37. Wie werden die Regierungschefs / Regierungschefinnen der meisten Bundesländer in Deutschland genannt?

Hogy nevezik a legtöbb tagállam kormányelnökét/kormányelnöknőjét?

- Erster Minister / Erste Ministerin (első miniszter/ első női miniszter)
- Premierminister / Premierministerin (miniszterelnök/ miniszterelnöknő)
- Senator / Senatorin (szenátor/ szenátornő)
- * Ministerpräsident / Ministerpräsidentin (miniszterelnök/miniszterelnöknő)

 

38. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer …

Németország demokratikus és szociális…

- Staatenverbund. (államok társulása.)
- * Bundesstaat. (szövetségi állam.)
- Staatenbund. (államszövetség.)
- Zentralstaat. (egységes állam.)

 

39. Was hat jedes deutsche Bundesland?

Mivel rendelkezik minden egyes német tagállam?

- einen eigenen Außenminister / eine eigene Außenministerin (saját külügyminiszterrel/külügyminiszterasszonnyal)
- eine eigene Währung (saját pénznemmel)
- eine eigene Armee (saját hadsereggel)
- * eine eigene Regierung (saját kormánnyal)

 

40. Mit welchen Worten beginnt die deutsche Nationalhymne?

Mi a német himnusz kezdő sora?

- Völker, hört die Signale …(Fel, fel, ti rabjai a földnek…)
- * Einigkeit und Recht und Freiheit … (Egységet, jogot és szabadságot...)
- Freude schöner Götterfunken … (Lángolj fel a lelkünkben szép Égi szikra szent öröm...)
- Deutschland einig Vaterland … (Németország, egységes hazánk...)

 

41. Warum gibt es in einer Demokratie mehr als eine Partei?

Miért van egynél több párt egy demokráciában?

- * weil dadurch die unterschiedlichen Meinungen der Bürger und Bürgerinnen vertreten werden (Mert ezáltal képviseltetve van a polgárok különböző véleménye.)
- damit Bestechung in der Politik begrenzt wird (Azért, hogy a politikai megvesztegétesek korlátozódjanak.)
- um politische Demonstrationen zu verhindern (Azért, hogy a politikai tüntetéseket megakadályozzák.)
- um wirtschaftlichen Wettbewerb anzuregen ( Hogy ösztönözzék a gazdasági versenyt.)

 

42. Wer beschließt in Deutschland ein neues Gesetz?

Ki hoz új törvényt Németországban?

- die Regierung (a kormány)
- * das Parlament (a parlament)
- die Gerichte (a törvényszékek)
- die Polizei (a rendőrség)

 

43. Wann kann in Deutschland eine Partei verboten werden?

Mikor lehet betiltani egy pártot Németországban?

- wenn ihr Wahlkampf zu teuer ist (Ha a választási kampánya túl drága.)
- * wenn sie gegen die Verfassung kämpft (Ha törekvései alkotmányellenesek.)
- wenn sie Kritik am Staatsoberhaupt äußert (Ha kritikával illeti az államfőt.)
- wenn ihr Programm eine neue Richtung vorschlägt (Ha a programja irányváltást tartalmaz.)

 

44. Wen kann man als Bürger / Bürgerin in Deutschland nicht direkt wählen?

Kit nem választhat meg közvetlenül a választó polgár Németországban?

- Abgeordnete des EU-Parlaments (az Eu-képviselőket)
- * den Bundespräsidenten / die Bundespräsidentin (az államelnököt/államelnöknőt)
- Landtagsabgeordnete (a tartománygyűlési képviselőt)
- Bundestagsabgeordnete (a parlamenti képviselőt)

 

45. Zu welcher Versicherung gehört die Pflegeversicherung?

Mely kategóriába sorolható a gondozási biztosítás?

- * Sozialversicherung (társadalombiztosítás)
- Unfallversicherung (balesetbiztosítás)
- Hausratversicherung (háztartási biztosítás)
- Haftpflicht- und Feuerversicherung (felelősség és tűz biztosítás)

 

46. Der deutsche Staat hat viele Aufgaben. Welche Aufgabe gehört dazu?

Az alábbiak közül melyik tevékenység tartozik a német állam feladatkörébe?

- * Er baut Straßen und Schulen. (utak és iskolák építése.)
- Er verkauft Lebensmittel und Kleidung. (élelmiszer és ruhanemű kereskedelem)
- Er versorgt alle Einwohner und Einwohnerinnen kostenlos mit Zeitungen. (a lakosság folyóiratokkal való ingyenes ellátása)
- Er produziert Autos und Busse. (autók és buszok gyártása)

 

47. Der deutsche Staat hat viele Aufgaben. Welche Aufgabe gehört nicht dazu?

Az alábbiak közül melyik tevékenység nem tartozik a német állam feladatkörébe?

- * Er bezahlt für alle Staatsangehörigen Urlaubsreisen. (Minden állampolgár részére vakációs utakat fizet.)
- Er zahlt Kindergeld. (Családi pótlékot juttat a rá jogosultak számára.)
- Er unterstützt Museen. (Támogatja a múzeumokat.)
- Er fördert Sportler und Sportlerinnen. (Foglalkozik a sporttehetségek gondozásával.)

 

48. Welches Organ gehört nicht zu den Verfassungsorganen Deutschlands?

Az alábbiak közül melyik nem alkotmányos szerv?

- der Bundesrat (Szövetségi Tanács)
- der Bundespräsident / die Bundespräsidentin (az államelnök/államelnöknő)
- * die Bürgerversammlung (polgári gyűlés)
- die Regierung (a kormány)

 

49. Wer bestimmt in Deutschland die Schulpolitik?

Ki határozza meg Németországban az iskolapolitikát?

- die Lehrer und Lehrerinnen (tanárok és tanárnők)
- * die Bundesländer (a tagállamok)
- das Familienministerium (a családi minisztérium)
- die Universitäten (az egyetemek)

 

50. Die Wirtschaftsform in Deutschland nennt man …

Németország gazdasági formája…

- freie Zentralwirtschaft. (szabad központi gazdaság.)
- * soziale Marktwirtschaft. (szociális piacgazdaság.)
- gelenkte Zentralwirtschaft. (központilag irányított gazdaság.)
- Planwirtschaft. (tervgazdaság)


A német állmapolgárság

A német állmapolgársággal kapcsolat ügyekről ezekben a cikkekben írtunk. Számos kérdésre kaphatjátok meg a választ, például:

- Egységes állampolgári azonosítószám lesz az adószámból

- fel kell-e adni a magyar állampolgárságot, a német állampolgárság megszerzésekor?

- miért válasszuk a német állampolgárságot? előnyök és kötelezettségek

- német államolgár-e a Németországban született magyar gyerek?

- német állampolgárság megszerzése. melyek a német állampolgárság lépései, költségei és feltételei?

​- Német állampolgársági vizsga: a német állampolgársági vizsga - tudnivalók

A cikk tartalma informatív jellegű és nem tanácsadás ezért nem vállalunk érte felelősséget. Tanácsadásért és pontos információkért kérjük forduljon kompetens hivatalokohoz, szakemberekhez. A szakértők által írt cikkek tartalmáért ők felelnek.

Legutóbbi cikkek

Legolvasottabb cikkeink

-
Scroll to Top