Ugrás a tartalomra

Német állampolgársági vizsga: kérdések és válaszok magyar fordítással (101-150)

A német állampolgársági vizsga kérdései és válaszai németül és magyar fordítással (101 től 150-ig)


Az alábbiakban lefordítottuk nektek a német állampolgársági vizsga általános kérdéseit: 101-től 150-ig az összesen 300-ból. 

Gyorsmenü:

- német állampolgársági kérdések 1-50
- német állampolgársági kérdések 51-100
- német állampolgársági kérdések 101-150
- német állampolgársági kérdések 151-200
- német állampolgársági kérdések 201-250
- német állampolgársági kérdések 251-300
- német állampolgársági kérdések - Bayern
- német állampolgársági kérdések - Baden Württemberg
- német állampolgársági kérdések - Hessen
- német állampolgársági kérdések - NRW

A helyes válaszokat a * jel jelzi.


101. Gewerkschaften sind Interessenverbände der …

A szakszervezetek a … érdekszövetsége.


- Jugendlichen. (fiatalok)
- * Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. (munkavállalók)
- Rentner und Renterinnen. (nyugdíjasok)
- Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. (munkaadók)


102. Womit kann man in der Bundesrepublik Deutschland geehrt werden, wenn man auf politischem, wirtschaftlichem, kulturellem, geistigem oder sozialem Gebiet eine besondere Leistung erbracht hat? Mit dem …

Németországban milyen kitüntetést kaphat az, aki politikai, gazdasági, kulturális, szellemi vagy szociális téren kiemelkedő teljesítményt nyújt?


- Bundesadler (szövetségi sas)
- * Bundesverdienstkreuz (szövetségi érdemkereszt)
- Vaterländischen Verdienstorden (szolgálati kitüntetés)
- Ehrentitel „Held der Deutschen Demokratischen Republik“ (“A Német Demokratikus Köztársaság Hőse” tiszteletbeli címe)


103. Was wird in Deutschland als „Ampelkoalition“ bezeichnet? Die Zusammenarbeit …

Mit nevezünk Németországban “jelzőlámpa-koalíciónak”? 


- der Bundestagsfraktionen von CDU und CSU ( a CDU és CSU parlamenti frakcióit)
- * von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen in einer Regierung (Az SPD, FDP és Szövetség ‘90/Zöldek együttműködését egy kormányban)
- von CSU, Die LINKE und Bündnis 90/Die Grünen in einer Regierung (a CSU, Baloldal és Szövetség ‘90/Zöldek együttműködését egy kormányban)
- der Bundestagsfraktionen von CDU und SPD (a CDU és SPD parlamenti frakcióit)


104. Eine Frau in Deutschland verliert ihre Arbeit. Was darf nicht der Grund für diese Entlassung sein?

Egy hölgy elveszíti az állását Németországban. Mi nem lehet az elbocsájtás oka?


- Die Frau ist lange krank und arbeitsunfähig. (A hölgy régóta beteg és munkaképtelen.)
- Die Frau kam oft zu spät zur Arbeit. (A hölgy gyakran késett a munkahelyéről.)
- Die Frau erledigt private Sachen während der Arbeitszeit. (A hölgy a munkaideje alatt intézi el magán dolgait.)
- * Die Frau bekommt ein Kind und ihr Chef weiß das. (A hölgy gyereket vár, és a főnöke tud róla.)


105. Was ist eine Aufgabe von Wahlhelfern / Wahlhelferinnen in Deutschland?

Mi a választási kampánysegéd egyik feladata Németországban?


- Sie helfen alten Menschen bei der Stimmabgabe in der Wahlkabine. (Segít az időseknek a választófülkében.)
- Sie schreiben die Wahlbenachrichtigungen vor der Wahl. (Ő írja a választási értesítéseket a választások előtt.)
- Sie geben Zwischenergebnisse an die Medien weiter. (Ő továbbítja a köztes eredményeket a médiának.)
- * Sie zählen die Stimmen nach dem Ende der Wahl. (Megszámolja a szavazatokat a választások után.)


106. In Deutschland helfen ehrenamtliche Wahlhelfer und Wahlhelferinnen bei den Wahlen. Was ist eine Aufgabe von Wahlhelfern / Wahlhelferinnen?

Németországban önkéntes kampánysegédek segítenek a választások alatt. Mi a kampánysegéd feladata?


- Sie helfen Kindern und alten Menschen beim Wählen. (Segít a gyerekeknek és időseknek a szavazásnál.)
- Sie schreiben Karten und Briefe mit der Angabe des Wahllokals. (Hírlevelet ír a választások helyének megadásával.)
- Sie geben Zwischenergebnisse an Journalisten weiter. (Továbbítja a köztes eredményeket az újságíróknak.)
- * Sie zählen die Stimmen nach dem Ende der Wahl. (Megszámolja a szavazatokat a választások után.)


107. Für wie viele Jahre wird der Bundestag in Deutschland gewählt?

Hány évre választanak parlamenti képviselőket?


- 2 Jahre (2 év)
- * 4 Jahre (4 év)
- 6 Jahre (6 év)
- 8 Jahre (8 év)


108. Bei einer Bundestagswahl in Deutschland darf jeder wählen, der …

Németországban mindenki szavazhat a parlamenti választásokon, aki…


- in der Bundesrepublik Deutschland wohnt und wählen möchte. (Németországban él, és szavazni szeretne.)
- * Bürger / Bürgerin der Bundesrepublik Deutschland ist und mindestens 18 Jahre alt ist. (német állampolgár, és betöltötte 18-dik életévét.)
- seit mindestens 3 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland lebt. (legalább három éve Németországban él.)
- Bürger / Bürgerin der Bundesrepublik Deutschland ist und mindestens 21 Jahre alt ist. (német állampolgár, és betöltötte 21-dik életévét.)


109. Wie oft gibt es normalerweise Bundestagswahlen in Deutschland?

Milyen gyakran vannak parlamenti választások Németországban?


- alle drei Jahre (minden 3. évben)
- * alle vier Jahre (minden 4. évben)
- alle fünf Jahre (minden 5. évben)
- alle sechs Jahre (minden 6. évben)


110. Für wie viele Jahre wird der Bundestag in Deutschland gewählt?

Hány évre választanak parlamenti képviselőket?


- 2 Jahre (2 év)
- 3 Jahre (3 év)
- * 4 Jahre (4 év)
- 5 Jahre (5 év)


111. In Deutschland darf man wählen. Was bedeutet das?

Németországban szabad szavazni. Mit jelent ez?


- * Alle deutschen Staatsangehörigen dürfen wählen, wenn sie das Mindestalter erreicht haben. (Minden német állampolgár szavazhat, aki elérte a választójogi korhatárt.)
- Nur verheiratete Personen dürfen wählen. (Csak házas személyek szavazhatnak.)
- Nur Personen mit einem festen Arbeitsplatz dürfen wählen. (Csak állandó munkahellyel rendelkező személyek szavazhatnak.)
- Alle Einwohner und Einwohnerinnen in Deutschland müssen wählen. (Németország minden lakosának kötelező szavazni.)


112. Die Wahlen in Deutschland sind …

Németországban a választások…


- speziell. (különlegesek.)
- * geheim. (titkosak.)
- berufsbezogen. (foglalkozáshoz kötöttek.)
- geschlechtsabhängig. (nemtől függőek.)


113. Wahlen in Deutschland gewinnt die Partei, die …

Németországban az a párt nyeri a választásokat,…


- * die meisten Stimmen bekommt. (amely a legtöbb szavazatot kapja.)
- die meisten Männer mehrheitlich gewählt haben. (amelyre a legtöbb férfi szavazott.)
- die meisten Stimmen bei den Arbeitern / Arbeiterinnen bekommen hat. (amely a legtöbb dolgozó szavazatát kapta.)
- die meisten Erststimmen für ihren Kanzlerkandidaten / ihre Kanzlerkandidatin erhalten hat. (amely a legtöbb első szavazatot kapta a kancellárjelöltjére.)


114. An demokratischen Wahlen in Deutschland teilzunehmen ist …

A demokratikus választásokon való részvétel Németországban....


- eine Pflicht. (kötelesség)
- * ein Recht. (jog)
- ein Zwang. (kényszer)
- eine Last. (teher)


115. Was bedeutet „aktives Wahlrecht“ in Deutschland?

Mit jelent az “aktív választójog” fogalma Németországban?


- Man kann gewählt werden. (Az embert megválaszthatják.)
- Man muss wählen gehen. (Kötelező elmenni szavazni.)
- * Man kann wählen. (Részt lehet venni a szavazáson.)
- Man muss zur Auszählung der Stimmen gehen. (Kötelező a szavazatok összeszámlálásán részt venni.)


116. Wenn Sie bei einer Bundestagswahl in Deutschland wählen dürfen, heißt das …

Mit jelent az Németországban, hogy szabad szavazni a parlamenti választásokon?


- aktive Wahlkampagne. (aktív választási kampány)
- aktives Wahlverfahren. (aktív választási eljárás)
- aktiver Wahlkampf. (aktív választási harc)
- * aktives Wahlrecht. (aktív választási jog)


117. Wie viel Prozent der Zweitstimmen müssen Parteien mindestens bekommen, um in den Deutschen Bundestag gewählt zu werden?

Németországban hány százalékos második szavazati arányt kell egy pártnak elérnie ahhoz, hogy bejusson a parlamentbe?


- 3 %
- 4 %
- * 5 %
- 6 %


118. Was regelt das Wahlrecht in Deutschland?

Mit szabályoz a választójog Németországban?


- Wer wählen darf, muss wählen. (Akinek szabad szavazni, annak kötelező szavaznia.)
- Alle die wollen, können wählen. (Mindenki szavazhat, aki akar.)
- Wer nicht wählt, verliert das Recht zu wählen. (Aki nem szavaz, elveszti szavazati jogát.)
- * Wer wählen darf, kann wählen. (Szavazhat az, akinek szabad szavazni.) 


119. Wahlen in Deutschland sind frei. Was bedeutet das?

Németországban a választások szabadon történnek. Mit jelent ez?


- Alle verurteilten Straftäter / Straftäterinnen dürfen nicht wählen. (Minden elítélt bűnözőnek tilos szavazni.)
- Wenn ich wählen gehen möchte, muss mein Arbeitgeber / meine Arbeitgeberin mir frei geben. (Ha szavazni akarok, szabadságot kell kérnem a munkaadómtól.)
- * Jede Person kann ohne Zwang entscheiden, ob sie wählen möchte und wen sie wählen möchte. (Minden ember szabadon eldöntheti, hogy él-e a szavazati jogával, és kire szavaz.)
- Ich kann frei entscheiden, wo ich wählen gehen möchte. (Szabadon eldönthetem, hogy szeretnék-e szavazni vagy sem.)


120. Das Wahlsystem in Deutschland ist ein …

Németországban a választási rendszer…


- Zensuswahlrecht. (népszámlálási választási jog.)
- Dreiklassenwahlrecht. (adózó csoportok szerinti választójog.)
- * Mehrheits- und Verhältniswahlrecht. (többségi és arányos képviseleti választójog.)
- allgemeines Männerwahlrecht. (általános férfi választójog.)


121. Eine Partei möchte in den Deutschen Bundestag. Sie muss aber einen Mindestanteil an Wählerstimmen haben. Das heißt …

Egy párt be szeretne kerülni a parlamentbe. Ehhez azonban szüksége van a szavazatok bizonyos arányára. Mit jelent ez?


- * 5 %-Hürde. (5 %-os határ)
- Zulassungsgrenze. (engedély határ)
- Basiswert. (alapérték)
- Richtlinie. (irányelv)


122. Welchem Grundsatz unterliegen Wahlen in Deutschland? Wahlen in Deutschland sind …

Mely alapelv érvényes a választásokra Németországban? Németországban a választások…


- * frei, gleich, geheim. (szabadok, egyenlőek, titkosak.)
- offen, sicher, frei. (nyitottak, biztonságosak, szabadok.)
- geschlossen, gleich, sicher. (zártak, egyenlőek, biztonságosak.)
- sicher, offen, freiwillig. (biztonságosak, nyitottak, önkéntesek.)


123. Was ist in Deutschland die „5 %-Hürde“?

Mit jelent Németországban az 5 %-os határ?


- Abstimmungsregelung im Bundestag für kleine Parteien (szavazás szabályozása kisebb pártoknak)
- Anwesenheitskontrolle im Bundestag für Abstimmungen (szavazói jelenléti ellenőrzés a parlamentben)
- * Mindestanteil an Wählerstimmen, um ins Parlament zu kommen (szavazatok minimális aránya a parlamentbe való bejutáshoz)
- Anwesenheitskontrolle im Bundesrat für Abstimmungen (szavazói jelenléti ellenőrzés a parlamentben)


124. Die Bundestagswahl in Deutschland ist die Wahl …

Németországban a parlamenti választásokon megválasztják a...


- des Bundeskanzlers / der Bundeskanzlerin. (szövetségi kancellárt/kancellárnőt)
- der Parlamente der Länder. (a tartományok parlamenti képviselőit)
- * des Parlaments für Deutschland. (az ország parlamenti képviselőit)
- des Bundespräsidenten / der Bundespräsidentin. (a szövetségi elnököt)


125. In einer Demokratie ist eine Funktion von regelmäßigen Wahlen, …

Egy demokráciában a rendszeres választások…


- die Bürger und Bürgerinnen zu zwingen, ihre Stimme abzugeben. (arra kényszerítik a választópolgárokat, hogy szavazzanak.)
- * nach dem Willen der Wählermehrheit den Wechsel der Regierung zu ermöglichen. (a szavazók többségének akarata szerint lehetővé teszik a kormányváltást.)
- im Land bestehende Gesetze beizubehalten. (az ország törvényeit érvényben tartják.)
- den Armen mehr Macht zu geben. (több hatalmat adnak a szegényeknek.)


126. Was bekommen wahlberechtigte Bürger und Bürgerinnen in Deutschland vor einer Wahl?

Németországban mit kapnak a választójoggal rendelkező állampolgárok a választások előtt?


- * eine Wahlbenachrichtigung von der Gemeinde (szavazási értesítőt az önkormányzattól) 
- eine Wahlerlaubnis vom Bundespräsidenten / von der Bundespräsidentin (egy szavazási engedélyt a szövetségi elnöktől)
- eine Benachrichtigung von der Bundesversammlung (egy értesítőt a szövetségi gyűléstől)
- eine Benachrichtigung vom Pfarramt (egy értesítőt a papi hivataltól)


127. Warum gibt es die 5 %-Hürde im Wahlgesetz der Bundesrepublik Deutschland? Es gibt sie, weil …

Németországban miért van a választási törvényben 5 %-os határ? Azért, mert...


- die Programme von vielen kleinen Parteien viele Gemeinsamkeiten haben. ( a kis pártok programjaiban sok a hasonlóság.)
- die Bürger und Bürgerinnen bei vielen kleinen Parteien die Orientierung verlieren können. (a választópolgárok elveszíthetik a fonalat a sok kis párt között.)
- * viele kleine Parteien die Regierungsbildung erschweren. (a sok kis párt megnehezíti a kormány munkáját.) 
- die kleinen Parteien nicht so viel Geld haben, um die Politiker und Politikerinnen zu bezahlen. (a kis pártoknak nincs annyi pénzük, hogy politikusaikat fizetni tudják.)


128. Parlamentsmitglieder, die von den Bürgern und Bürgerinnen gewählt werden, nennt man …

Azon parlamenti tagokat, akiket a választópolgárok választottak meg…-nak/-nek nevezzük.


- * Abgeordnete. (képviselők)
- Kanzler / Kanzlerinnen. (kancellárok)
- Botschafter / Botschafterinnen. (követek)
- Ministerpräsidenten / Ministerpräsidentinnen. (miniszterelnökök)

129. Vom Volk gewählt wird in Deutschland …

Németországban a nép választja meg a....


- der Bundeskanzler / die Bundeskanzlerin. (szövetségi kancellárt/kancellárnőt)
- der Ministerpräsident / die Ministerpräsidentin eines Bundeslandes. (miniszterelnököt/miniszterelnöknőt)
- * der Bundestag. (parlamenti képviselőket)
- der Bundespräsident / die Bundespräsidentin. (szövetségi elnököt)


130. Welcher Stimmzettel wäre bei einer Bundestagswahl gültig?

Melyik szavazócédula lenne érvényes a parlamenti választásokon?
- * 1
- 2
- 3
- 4


131. In Deutschland ist ein Bürgermeister / eine Bürgermeisterin …

Németországban a polgármester/polgármesternő...


- der Leiter / die Leiterin einer Schule. (egy iskola igazgatója.)
- der Chef / die Chefin einer Bank. (egy bank vezérigazgatója.)
- * das Oberhaupt einer Gemeinde. (az önkormányzat vezetője.) 
- der / die Vorsitzende einer Partei. (egy párt elnöke.)


132. Viele Menschen in Deutschland arbeiten in ihrer Freizeit ehrenamtlich. Was bedeutet das?

Németországban sok ember önkéntes munkát vállal szabadidejében. Mit jelent ez?


- Sie arbeiten als Soldaten / Soldatinnen. (Katonaszolgálatot vállalnak.)
- * Sie arbeiten freiwillig und unbezahlt in Vereinen und Verbänden. (Önkéntesen és fizetetlenül dolgoznak egyesületeknél, szövetségeknél.)
- Sie arbeiten in der Bundesregierung. (A szövetségi kormánynál dolgoznak.)
- Sie arbeiten in einem Krankenhaus und verdienen dabei Geld. (Egy kórházban dolgoznak, és pénzt kapnak érte.)


133. Was ist bei Bundestags- und Landtagswahlen in Deutschland erlaubt?

Mi engedélyezett a parlamenti illetve tartományi választásokon Németországban?


- Der Ehemann wählt für seine Frau mit. (A férj szavazhat a felesége nevében.) 
- * Man kann durch Briefwahl seine Stimme abgeben. (Az ember levélválasztással szavazhat.)
- Man kann am Wahltag telefonisch seine Stimme abgeben. (A szavazás napján telefonon keresztül lehet szavazni.)
- Kinder ab dem Alter von 14 Jahren dürfen wählen. (14 éves kortól szabad szavazni.)


134. Man will die Buslinie abschaffen, mit der Sie immer zur Arbeit fahren. Was können Sie machen, um die Buslinie zu erhalten?

El akarják törölni azt a buszjáratot, amellyel naponta a munkahelyedre utazol. Mit tehetsz azért, hogy ez ne történjen meg?


- * Ich beteilige mich an einer Bürgerinitiative für die Erhaltung der Buslinie oder gründe selber eine Initiative. (Részt veszek egy kezdeményezésben vagy magam indítok egyet, hogy a buszjárat megmaradjon.) 
- Ich werde Mitglied in einem Sportverein und trainiere Rad fahren. (Tagja leszek egy sportegyesületnek és gyakorolom a kerékpározást.)
- Ich wende mich an das Finanzamt, weil ich als Steuerzahler / Steuerzahlerin ein Recht auf die Buslinie habe. (Az adóhivatalhoz fordulok, mivel nekem, mint adófizető állampolgárnak, jogom van a buszjárat használatához.)
- Ich schreibe einen Brief an das Forstamt der Gemeinde. (Levelet írok az erdészeti hivatalnak.)


135. Wen vertreten die Gewerkschaften in Deutschland?

Kit képviselnek a szakszervezetek Németországban?


- große Unternehmen (nagyvállakozásokat)
- kleine Unternehmen (kisvállalkozásokat)
- Selbstständige (függetleneket)
- * Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (munkavállalókat)


136. Sie gehen in Deutschland zum Arbeitsgericht bei …

Németországban abban az esetben fordulhatsz a munkaügyi bírósághoz, ha…


- falscher Nebenkostenabrechnung. (a mellékköltség elszámolásánál hiba csúszott be.)
- * ungerechtfertigter Kündigung durch Ihren Chef / Ihre Chefin. (a munkaadód indokolatlanul bocsájt el.)
- Problemen mit den Nachbarn / Nachbarinnen. (konfliktusod van a szomszéddal.)
- Schwierigkeiten nach einem Verkehrsunfall. (nehézségeid vannak egy közlekedési baleset után.)


137. Welches Gericht ist in Deutschland bei Konflikten in der Arbeitswelt zuständig?

Melyik bíróság hatáskörébe tartozik a munkahelyi konfliktusok kezelése?


- das Familiengericht (családi bíróság)
- das Strafgericht (büntető bíróság)
- * das Arbeitsgericht (munkaügyi bíróság)
- das Amtsgericht (alsó fokú bíróság)


138. Was kann ich in Deutschland machen, wenn mir mein Arbeitgeber / meine Arbeitgeberin zu Unrecht gekündigt hat?

Mit tehetek abban az esetben Németországban, ha a munkaadóm igazságtalanul mond föl nekem?


- weiter arbeiten und freundlich zum Chef / zur Chefin sein (Tovább dolgozom és kedves vagyok a főnökömmel.)
- ein Mahnverfahren gegen den Arbeitgeber / die Arbeitgeberin führen (Figyelmeztetési eljárást indítok a munkaadóm ellen.)
- * Kündigungsschutzklage erheben (Fölmondás elleni védelem panaszt nyújtok be.)
- den Arbeitgeber / die Arbeitgeberin bei der Polizei anzeigen (Följelentem a munkaadómat a rendőrségnél.)


139. Wann kommt es in Deutschland zu einem Prozess vor Gericht? Wenn jemand …

Mikor kerül sor egy bírósági tárgyalásra Németországban?


- zu einer anderen Religion übertritt. (Ha valaki más vallásra tér át.)
- * eine Straftat begangen hat und angeklagt wird. (Ha valaki bűncselekményt követ el, és beperelik.)
- eine andere Meinung als die der Regierung vertritt. (Ha valaki nem ért egyet a kormánnyal.)
- sein Auto falsch geparkt hat und es abgeschleppt wird. (Ha valaki rossz helyen parkolt, és az autót elvontatják.)


140. Was macht ein Schöffe / eine Schöffin in Deutschland? Er / Sie …

Mivel foglalkozik az esküdt Németországban?


- * entscheidet mit Richtern / Richterinnen über Schuld und Strafe. (ítéletet hoz a bíróval/bírónővel együtt.)
- gibt Bürgern / Bürgerinnen rechtlichen Rat. (Jogi tanácsokat ad az embereknek.)
- stellt Urkunden aus. (Okiratokat állít ki.)
- verteidigt den Angeklagten / die Angeklagte. (Védi a vádlottat.)


141. Wer berät in Deutschland Personen bei Rechtsfragen und vertritt sie vor Gericht?

Németországban ki ad jogi kérdésekben tanácsot és ki képviseli a vádlottat a bíróságon?


- * ein Rechtsanwalt / eine Rechtsanwältin (ügyvéd/ügyvednő)
- ein Richter / eine Richterin (bíró/bírónő)
- ein Schöffe / eine Schöffin (egy esküdt)
- ein Staatsanwalt / eine Staatsanwältin (államügyész/államügyésznő)


142. Was ist die Hauptaufgabe eines Richters / einer Richterin in Deutschland? Ein Richter / eine Richterin …

Mi a bíró/bírónő legfőbb feladata Németországban?


- vertritt Bürger und Bürgerinnen vor einem Gericht. (Képviseli az embereket a bíróság előtt.)
- * arbeitet an einem Gericht und spricht Urteile. (Egy törvényszéken dolgozik, és ítéleteket hoz.)
- ändert Gesetze. (Törvényeket módosít.)
- betreut Jugendliche vor Gericht. (Gondoskodik a fiatalokról a bíróságon.)


143. Ein Richter / eine Richterin in Deutschland gehört zur …

Egy bíró/bírónő Németországban a … hatalomhoz tartozik.


- * Judikative. (bíráskodó)
- Exekutive. (végrehajtói)
- Operative. (operatív)
- Legislative. (törvényhozó)

144. Ein Richter / eine Richterin gehört in Deutschland zur …

Egy bíró/bírónő Németországban a … hatalomhoz tartozik.


- vollziehenden Gewalt. (végrehajtói)
- * rechtsprechenden Gewalt. (bíráskodó)
- planenden Gewalt. (tervező)
- gesetzgebenden Gewalt. (törvényhozói)

145. In Deutschland wird die Staatsgewalt geteilt. Für welche Staatsgewalt arbeitet ein Richter / eine Richterin? Für die …

Németországban az államhatalom részekre van osztva. Melyik hatalomnak dolgozik a bíró/bírónő?


- * Judikative. (bíráskodó)
- Exekutive. (végrehajtó)
- Presse. (sajtó)
- Legislative. (törvényhozó)

146. Wie nennt man in Deutschland ein Verfahren vor einem Gericht?

Hogyan nevezik Németországban a bírósági eljárást?


- Programm (program)
- Prozedur (eljárás)
- Protokoll (protokoll)
- * Prozess (tárgyalás)

147. Was ist die Arbeit eines Richters / einer Richterin in Deutschland?

Mi a bíró/bírónő feladata Németországban?


- Deutschland regieren (az ország vezetése)
- * Recht sprechen (igazságszolgáltatás)
- Pläne erstellen (tervkészítés)
- Gesetze erlassen (törvényalkotás)

148. Was ist eine Aufgabe der Polizei in Deutschland?

Mi a rendőrség feladata Németországban?


- das Land zu verteidigen (az ország védelme)
- die Bürgerinnen und Bürger abzuhören (az emberek lehallgatása)
- die Gesetze zu beschließen (törvényhozás)
- * die Einhaltung von Gesetzen zu überwachen (a törvények betartásának felügyelete)

149. Wer kann Gerichtsschöffe / Gerichtsschöffin in Deutschland werden?

Ki lehet törvényszéki esküdt Németországban?


- alle in Deutschland geborenen Einwohner / Einwohnerinnen über 18 Jahre (Minden Németországban született 18 év fölötti lakos)
- * alle deutschen Staatsangehörigen älter als 24 und jünger als 70 Jahre (Minden 24 évnél idősebb és 70 évnél  fiatalabb német állampolgár)
- alle Personen, die seit mindestens 5 Jahren in Deutschland leben (Minden személy, aki legalább 5 éve Németországban tartózkodik)
- nur Personen mit einem abgeschlossenen Jurastudium (Csak végzett joghallgatók.)

150. Ein Gerichtsschöffe / eine Gerichtsschöffin in Deutschland ist …

Németországban egy esküdt…


- der Stellvertreter / die Stellvertreterin des Stadtoberhaupts. (az államfő helyettese.)
- * ein ehrenamtlicher Richter / eine ehrenamtliche Richterin. (becsületbeli bíró/bírónő)
- ein Mitglied eines Gemeinderats. (egy községi tanács tagja)
- eine Person, die Jura studiert hat. (egy jogi végzettséggel rendelkező személy)

Tovább: 151-200 >>>


 

 

A német állmapolgárság

A német állmapolgársággal kapcsolat ügyekről ezekben a cikkekben írtunk. Számos kérdésre kaphatjátok meg a választ, például:

- Egységes állampolgári azonosítószám lesz az adószámból

- fel kell-e adni a magyar állampolgárságot, a német állampolgárság megszerzésekor?

- miért válasszuk a német állampolgárságot? előnyök és kötelezettségek

- német államolgár-e a Németországban született magyar gyerek?

- német állampolgárság megszerzése. melyek a német állampolgárság lépései, költségei és feltételei?

​- Német állampolgársági vizsga: a német állampolgársági vizsga - tudnivalók