Ugrás a tartalomra

Német állampolgársági vizsga: kérdések és válaszok magyar fordítással (251-300)

A német állampolgársági vizsga kérdései és válaszai németül és magyar fordítással (251 től 300-ig)


Az alábbiakban lefordítottuk nektek a német állampolgársági vizsga általános kérdéseit: 251-től 300-ig az összesen 300-ból. 

Gyorsmenü:

- német állampolgársági kérdések 1-50
- német állampolgársági kérdések 51-100
- német állampolgársági kérdések 101-150
- német állampolgársági kérdések 151-200
- német állampolgársági kérdések 201-250
- német állampolgársági kérdések 251-300
- német állampolgársági kérdések - Bayern
- német állampolgársági kérdések - Baden Württemberg
- német állampolgársági kérdések - Hessen
- német állampolgársági kérdések - NRW

 

A helyes válaszokat a * jel jelzi.

251. Wenn man in Deutschland ein Kind schlägt, …

Ha Németországban verik a gyereket,...


- geht das niemanden etwas an. (senkinek semmi köze hozzá.)
- geht das nur die Familie etwas an. (csak a családra tartozik.)
- kann man dafür nicht bestraft werden. (nem jár érte büntetés.)
- * kann man dafür bestraft werden. (büntetés járhat érte.)

252. In Deutschland …

Németországban…


- * darf man zur gleichen Zeit nur mit einem Partner / einer Partnerin verheiratet sein. (egyszerre csak egy partnerrel lehet házasságra lépni.)
- kann man mehrere Ehepartner / Ehepartnerinnen gleichzeitig haben. (egyszerre több partnerrel is házasságot lehet kötni.)
- darf man nicht wieder heiraten, wenn man einmal verheiratet war. (nem szabad újraházasodni.)
- darf eine Frau nicht wieder heiraten, wenn ihr Mann gestorben ist. (egy nő nem mehet újra férjhez, ha meghal a házastársa.)

253. Wo müssen Sie sich anmelden, wenn Sie in Deutschland umziehen?

Hová kell bejelentkezned, ha Németországba költözöl?


- * beim Einwohnermeldeamt (a lakásbejelentő hivatalhoz)
- beim Standesamt (az anyakönyvi hivatalhoz)
- beim Ordnungsamt (a közrendi hivatalhoz)
- beim Gewerbeamt (az ipari hatóságnál)

254. In Deutschland dürfen Ehepaare sich scheiden lassen. Meistens müssen sie dazu das „Trennungsjahr“ einhalten. Was bedeutet das?

Németországban engedélyezett a válás. Általában ehhez be kell tartani az “elválási évet”. Mit jelent ez?


- Der Scheidungsprozess dauert ein Jahr. (A válási folyamat egy évig tart.)
- Mann und Frau sind ein Jahr verheiratet, dann ist die Scheidung möglich. (Ha a férfi és nő egy éve házasok, el tudnak válni.)
- Das Besuchsrecht für die Kinder gilt ein Jahr. (A gyerek láthatási jogának érvényességi ideje egy év.)
- * Mann und Frau führen mindestens ein Jahr getrennt ihr eigenes Leben. Danach ist die Scheidung möglich. (A férfi és a nő legalább egy éve külön háztartásban él. Ezután lehetséges a válás.)

255. Bei Erziehungsproblemen können Eltern in Deutschland Hilfe erhalten vom …

Németországban a szülők segítséget kaphatnak a nevelésben a(z)…


- Ordnungsamt. (közrendi hivataltól.)
- Schulamt. (iskolai irodától.)
- * Jugendamt. (gyámügyi hivataltól.)
- Gesundheitsamt. (egészségügyi hivataltól.)

256. Ein Ehepaar möchte in Deutschland ein Restaurant eröffnen. Was braucht es dazu unbedingt?

Egy házaspár éttermet szeretne nyitni Németországban. Ehhez mi szükséges föltétlenül?


- eine Erlaubnis der Polizei (rendőrségi engedély)
- eine Genehmigung einer Partei (egy párt engedélye)
- eine Genehmigung des Einwohnermeldeamts (a lakásbejelentő hivatal engedélye)
- * eine Gaststättenerlaubnis von der zuständigen Behörde (vendéglátóhely engedély az illetékes hivataltól)

257. Eine erwachsene Frau möchte in Deutschland das Abitur nachholen. Das kann sie an …

Egy felnőtt hölgy Németországban szeretne érettségizni. Ezt megteheti egy...


- einer Hochschule. (főiskolán.)
- * einem Abendgymnasium. (esti gimnáziumban.)
- einer Hauptschule. (általános iskolában.)
- einer Privatuniversität. (magánegyetemen.)

258. Was darf das Jugendamt in Deutschland?

Mi engedélyezett a gyámügyi hivatalnak Németországban?


- Es entscheidet, welche Schule das Kind besucht. (Eldönti, hogy a gyerek melyik iskolába menjen.)
- * Es kann ein Kind, das geschlagen wird oder hungern muss, aus der Familie nehmen. (Azt a gyereket, akit otthon vernek vagy éheztetnek, elveheti.)
- Es bezahlt das Kindergeld an die Eltern. (Fizeti a családi pótlékot a szülőknek.)
- Es kontrolliert, ob das Kind einen Kindergarten besucht. (Ellenőrzi, hogy a gyerek jár-e óvodába.)

259. Das Berufsinformationszentrum BIZ bei der Bundesagentur für Arbeit in Deutschland hilft bei der …

Németországban a karriertanácsadó iroda (BIZ) segít a...


- Rentenberechnung. (nyugdíj kiszámolásával.)
- * Lehrstellensuche. (álláskeresésben.)
- Steuererklärung. (adóbevallással.)
- Krankenversicherung. (betegbiztosítással.)

260. In Deutschland hat ein Kind in der Schule …

Németországban a gyerek az iskolában…


- Recht auf unbegrenzte Freizeit. (korlátlan szabadidőre jogosult.)
- Wahlfreiheit für alle Fächer. (szabadon megválaszthatja a tantárgyakat.)
- Anspruch auf Schulgeld. (tandíjat igényelhet.)
- * Anwesenheitspflicht. (köteles megjelenni.)

261. Ein Mann möchte mit 30 Jahren in Deutschland sein Abitur nachholen. Wo kann er das tun? An …

Egy 30 éves férfi érettségizni szeretne Németországban. Hol teheti ezt meg?


- einer Hochschule (egy főiskolán)
- * einem Abendgymnasium (egy esti gimnáziumban)
- einer Hauptschule (egy általános iskolában)
- einer Privatuniversität (egy magánegyetemen)

262.  Was bedeutet in Deutschland der Grundsatz der Gleichbehandlung?

Mit jelent Németországban az “egyenlő bánásmód” fogalma?


- * Niemand darf z. B. wegen einer Behinderung benachteiligt werden. (Senkit nem szabad például egy fogyatékosság miatt hátrányos helyzetbe hozni.)
- Man darf andere Personen benachteiligen, wenn ausreichende persönliche Gründe hierfür vorliegen. (Háttérbe lehet szorítani másokat, ha elég személyes okom van erre.)
- Niemand darf gegen Personen klagen, wenn sie benachteiligt wurden. (Senki nem panaszkodhat másokra, ha hátrányos helyzetbe hozták.)
- Es ist für alle Gesetz, benachteiligten Gruppen jährlich Geld zu spenden. (Mindenki számára törvény, hátrányos helyzetű csoportoknak évente pénzt adományozni.)

263. In Deutschland sind Jugendliche ab 14 Jahren strafmündig. Das bedeutet: Jugendliche, die 14 Jahre und älter sind und gegen Strafgesetze verstoßen, …

Németországban egy fiatal 14 éves korától büntethető. Ez azt jelenti: Azokat a fiatalokat, akik 14. életévüket betöltötték, és törvénybe ütköző cselekedetet követnek el…


- * werden bestraft. (megbüntetik.)
- werden wie Erwachsene behandelt. (felnőttként kezelik.)
- teilen die Strafe mit ihren Eltern. (a szüleikkel együtt büntetik meg.)
- werden nicht bestraft. (nem büntetik meg.)

264. Zu welchem Fest tragen Menschen in Deutschland bunte Kostüme und Masken?

Melyik ünnepen viselnek az emberek tarka kosztümöket és maszkokat?


- * am Rosenmontag (húshagyó kedd előtti hétfőn)
- am Maifeiertag (május elsején)
- beim Oktoberfest (a sörünnepen októberben)
- an Pfingsten (pünkösdkor)

265. Wohin muss man in Deutschland zuerst gehen, wenn man heiraten möchte?

Németországban hova kell először menni, ha házasságot szeretnél kötni?


- zum Einwohnermeldeamt (a bejelentő hivatalhoz)
- zum Ordnungsamt (a közrendi hivatalhoz)
- zur Agentur für Arbeit (a munkaügyi hivatalhoz)
- * zum Standesamt (az anyakönyvi hivatalhoz)

266. Wann beginnt die gesetzliche Nachtruhe in Deutschland?

Mikor kezdődik a törvényes éjjeli nyugalom Németországban?


- wenn die Sonne untergeht (Amikor lemegy a nap.)
- * um 22 Uhr (22 órakor.)
- wenn die Nachbarn schlafen gehen (Amikor a szomszédok aludni mennek.)
- um 0 Uhr, Mitternacht (Éjfélkor.)

267. Eine junge Frau in Deutschland, 22 Jahre alt, lebt mit ihrem Freund zusammen. Die Eltern der Frau finden das nicht gut, weil ihnen der Freund nicht gefällt. Was können die Eltern tun?

Egy fiatal 22 éves hölgy együtt él a barátjával Németországban. A hölgy szülei ellenzik ezt, mert nem tetszik nekik a hölgy barátja. Mit tehetnek a szülők?


- * Sie müssen die Entscheidung der volljährigen Tochter respektieren. (Tiszteletben kell tartaniuk felnőtt lányuk választását.)
- Sie haben das Recht, die Tochter in die elterliche Wohnung zurückzuholen.(Joguk van a lányukat visszavinni a családi házhoz.)
- Sie können zur Polizei gehen und die Tochter anzeigen. (Feljelenthetik a lányukat a rendőrségen.)
- Sie suchen einen anderen Mann für die Tochter. (Kereshetnek egy másik férfit a lányuk számára.)

268. Eine junge Frau will den Führerschein machen. Sie hat Angst vor der Prüfung weil ihre Muttersprache nicht Deutsch ist. Was ist richtig?

Egy fiatal hölgy jogosítványt szeretne szerezni. Azonban fél a vizsgától, ugyanis nem német az anyanyelve. Mi helyes?


- Sie muss mindestens zehn Jahre in Deutschland leben, bevor sie den Führerschein machen kann. (Legalább tíz évet kell Németországban élnie ahhoz, hogy letehesse a sofőrvizsgát.)
- * Sie kann die Theorie-Prüfung vielleicht in ihrer Muttersprache machen. Es gibt mehr als zehn Sprachen zur Auswahl. (Talán leteheti az elméleti vizsgát az anyanyelvén. Több, mint tíz nyelv közül választhat.)
- Wenn sie kein Deutsch kann, darf sie keinen Führerschein haben. (Ha nem beszéli a német nyelvet, nem kaphat jogosítványt.)
- Sie muss den Führerschein in dem Land machen, in dem man ihre Sprache spricht. (Abban az országban teheti le a vizsgát, ahol beszélik az anyanyelvét.)

269. In Deutschland haben Kinder ab dem Alter von drei Jahren bis zur Ersteinschulung einen Anspruch auf …

Németországban a gyerekek 3 éves koruktól beiskolázásukig jogosultak a(z)...


- monatliches Taschengeld. (havi zsebpénzre.)
- * einen Kindergartenplatz. (óvodai helyre.)
- einen Platz in einem Sportverein. (egy sportegyesület tagságára.)
- einen Ferienpass. (vakációs útlevélre.)

270. Die Volkshochschule in Deutschland ist eine Einrichtung …

A népfőiskola Németországban…


- für den Religionsunterricht. (vallásoktatás céljából jött létre.)
- nur für Jugendliche. (csak fiatalok részére van.)
- * zur Weiterbildung. (továbbtanulás céljából létesült.)
- nur für Rentner und Rentnerinnen. (csak nyugdíjasoknak szól.)

271. Was ist in Deutschland ein Brauch zu Weihnachten?

Mi a szokás karácsonykor Németországban?


- bunte Eier verstecken (színes tojásokat elrejteni)
- * einen Tannenbaum schmücken (egy fenyőfát feldíszíteni)
- sich mit Masken und Kostümen verkleiden (maszkokba és kosztümökbe beöltözni)
- Kürbisse vor die Tür stellen (tököt tenni a bejárati ajtó elé)

272. Welche Lebensform ist in Deutschland nicht erlaubt?

Milyen életforma nem engedélyezett Németországban?


- Mann und Frau sind geschieden und leben mit neuen Partnern zusammen. (Elvált házastársak együtt élnek új partnereikkel.)
- Zwei Frauen leben zusammen. (Két nő el együtt.)
- Ein allein erziehender Vater lebt mit seinen zwei Kindern zusammen. (Egy egyedülálló apa neveli két gyerekét.)
- * Ein Mann ist mit zwei Frauen zur selben Zeit verheiratet. (Egy férfi egyszerre két nővel köt házasságot.)

273.Bei Erziehungsproblemen gehen Sie in Deutschland …

Nevelési problémákkal Németországban a(z)... fordulhatsz.


- zum Arzt / zur Ärztin. (orvoshoz/orvosnőhöz)
- zum Gesundheitsamt. (egészségügyi hivatalhoz)
- zum Einwohnermeldeamt. (bejelentő hivatalhoz)
- * zum Jugendamt. (gyámügyi hivatalhoz)

274. Sie haben in Deutschland absichtlich einen Brief geöffnet, der an eine andere Person adressiert ist. Was haben Sie nicht beachtet?

Szándékosan egy másik személynek címzett levelet nyitottál ki Németországban. Mire nem figyeltél?


- das Schweigerecht (a hallgatási jogra)
- * das Briefgeheimnis (a levéltitokra)
- die Schweigepflicht (a hallgatási kötelezettségre)
- die Meinungsfreiheit (a véleményszabadságra)

275. Was braucht man in Deutschland für eine Ehescheidung?

Mire van szükség Németországban egy váláshoz?


- die Einwilligung der Eltern ( a szülők beleegyezésére)
- ein Attest eines Arztes / einer Ärztin (egy orvos/orvosnő igazolására)
- die Einwilligung der Kinder (a gyerekek beleegyezésére)
- * die Unterstützung eines Anwalts / einer Anwältin (egy ügyvéd/ügyvédnő segítségére)

276. Was sollten Sie tun, wenn Sie von Ihrem Ansprechpartner / Ihrer Ansprechpartnerin in einer deutschen Behörde schlecht behandelt werden?

Mit tehetsz abban az esetben, ha egy hivatalban udvariatlanul bánik veled a beszélgetőpartnered?


- Ich kann nichts tun. (Semmit.)
- Ich muss mir diese Behandlung gefallen lassen. (Bele kell törődnöm ebbe a bánásmódba.)
- Ich drohe der Person. (Megfenyegetem az illetőt.)
- * Ich kann mich beim Behördenleiter / bei der Behördenleiterin beschweren. (Panaszt tehetek a hivatal vezetőségénél.)

277. Eine Frau, die ein zweijähriges Kind hat, bewirbt sich in Deutschland um eine Stelle. Was ist ein Beispiel für Diskriminierung? Sie bekommt die Stelle nur deshalb nicht, weil sie …

Egy hölgy, akinek van egy két éves gyereke, megpályáz egy állást Németországban. Mi a diszkrimináció egy példája? Csak azért nem kapja meg az állást, mert…


- kein Englisch spricht. (nem beszél angolul.)
- zu hohe Gehaltsvorstellungen hat. (túl magasak a fizetési igényei.)
- keine Erfahrungen in diesem Beruf hat. (nincs tapasztalata a területen.)
- * Mutter ist. (anya.)

278. Ein Mann im Rollstuhl hat sich auf eine Stelle als Buchhalter beworben. Was ist ein Beispiel für Diskriminierung? Er bekommt die Stelle nur deshalb nicht, weil er …

Egy tolószékes férfi megpályáz egy könyvelői állást. Az alábbiak közül melyik a diszkrimináció egy példája? A férfi csak azért nem kapja meg az állást, mert…


- * im Rollstuhl sitzt. (tolószékes.)
- keine Erfahrung hat. (nincs tapasztalata.)
- zu hohe Gehaltsvorstellungen hat. (túl magasak a fizetési igényei.)
- kein Englisch spricht. (nem beszél angolul.)

279. In den meisten Mietshäusern in Deutschland gibt es eine „Hausordnung“. Was steht in einer solchen „Hausordnung“? Sie nennt …

Németországban a legtöbb bérházban van “házirend”. Mi tartalmaz egy ilyen házirend
?

- Regeln für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel. (szabályokat a nyilvános közlekedési eszközök használatára)
- alle Mieter und Mieterinnen im Haus. (a ház minden bérlőjét)
- * Regeln, an die sich alle Bewohner und Bewohnerinnen halten müssen. (szabályokat, amelyeket minden lakónak be kell tartania)
- die Adresse des nächsten Ordnungsamtes. (a legközelebbi közrendi hivatal címét)

280. Wenn Sie sich in Deutschland gegen einen falschen Steuerbescheid wehren wollen, müssen Sie …

Ha Németországban egy hamis adóhatározat ellen szeretnél védekezni,...


- nichts machen. (semmit nem szabad tenned.)
- den Bescheid wegwerfen. (el kell vetned a határozatot.)
- * Einspruch einlegen. (ki kell fejezned tiltakozásodat.)
- warten, bis ein anderer Bescheid kommt. (várnod kell egy újabb határozatra.)

281. Zwei Freunde wollen in ein öffentliches Schwimmbad in Deutschland. Beide haben eine dunkle Hautfarbe und werden deshalb nicht hineingelassen. Welches Recht wird in dieser Situation verletzt? Das Recht auf …

Két barát el szeretne menni egy nyilvános uszodába Németországban. Mindkettőjüknek sötét a bőrszíne, ezért nem engedik be őket. Melyik jogot sértik meg ebben a helyzetben?


- Meinungsfreiheit (véleményszabadság)
- * Gleichbehandlung (egyenlő bánásmód)
- Versammlungsfreiheit (gyülekezési szabadság)
- Freizügigkeit (liberalizmus)

282. Welches Ehrenamt müssen deutsche Staatsbürger / Staatsbürgerinnen übernehmen, wenn sie dazu aufgefordert werden?

Melyik nem fizetett hivatalt kell elfoglalnia egy német állampolgárnak, ha felszólítják rá?


- Vereinstrainer / Vereinstrainerin (egyesületi edző/edzőnő)
- Bibliotheksaufsicht (könyvtári felügyelő)
- * Wahlhelfer / Wahlhelferin (választási kampánysegéd)
- Lehrer / Lehrerin (tanár/tanárnő)

283. Was tun Sie, wenn Sie eine falsche Rechnung von einer deutschen Behörde bekommen?

Mit teszel abban az esetben, ha egy hamis számlát kapsz egy német hivataltól?


- Ich lasse die Rechnung liegen. (Otthagyom a számlát.)
- * Ich lege Widerspruch bei der Behörde ein. (Panaszt teszek az adott hivatalnál.)
- Ich schicke die Rechnung an die Behörde zurück. (Visszaküldöm a számlát az adott hivatalnak.)
- Ich gehe mit der Rechnung zum Finanzamt. (Az adóhivatalba megyek a számlával.)

284. Was man für die Arbeit können muss, ändert sich in der Zukunft sehr schnell. Was kann man tun?

Az, hogy milyen képességekkel kell rendelkezni egy álláshoz, gyorsan változni fog a jövőben. Mi a teendő ebben az esetben?


- Es ist egal, was man lernt. (Lényegtelen, hogy mit tanul az ember.)
- Kinder lernen in der Schule alles, was im Beruf wichtig ist. Nach der Schule muss man nicht weiter lernen. (A gyerekek mindent megtanulnak az iskolában, ami egy állás betöltéséhez szükséges. Iskola után nem muszáj továbbtanulni.)
- * Erwachsene müssen auch nach der Ausbildung immer weiter lernen. (A felnőtteknek iskola után is tovább kell tanulniuk.)
- Alle müssen früher aufhören zu arbeiten, weil sich alles ändert. (Mindenkinek abba kell hagynia időben a munkát, mert minden változik.)

285. Frau Frost arbeitet als fest angestellte Mitarbeiterin in einem Büro. Was muss sie nicht von ihrem Gehalt bezahlen?

Frostné állandó alkalmazott egy irodában. Milyen adót nem kell befizetnie a fizetéséből?


- * Umsatzsteuer (forgalmiadó)
- Lohnsteuer (jövedelemadó)
- Beiträge zur Arbeitslosenversicherung (hozzájárulás a munkanélküliségi biztosításhoz)
- Beiträge zur Renten- und Krankenversicherung (hozzájárulás a nyugdíj-és egészségügyi biztosításhoz)

286. Welche Organisation in einer Firma hilft den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen bei Problemen mit dem Arbeitgeber / der Arbeitgeberin?

Melyik szervezet segít a munkavállalónak munkahelyi konfliktus esetén?


- * der Betriebsrat (üzemi bizottság)
- der Betriebsprüfer / die Betriebsprüferin (üzemi ellenőr/ellenőrnő)
- die Betriebsgruppe (üzemi csoport)
- das Betriebsmanagement (üzemi vezetés)

287. Sie möchten bei einer Firma in Deutschland Ihr Arbeitsverhältnis beenden. Was müssen Sie beachten?

Meg szeretnéd szüntetni a munkaviszonyodat egy cégnél Németországban. Mire kell figyelned?


- die Gehaltszahlungen (illetmények kifizetésére)
- die Arbeitszeit (a munkaidőre)
- * die Kündigungsfrist (a felmondási határidőre)
- die Versicherungspflicht (a biztosítási kötelezettségre)

288. Bei welchem Amt muss man in Deutschland in der Regel seinen Hund anmelden?

Melyik hatóságnál szükséges általában bejelenteni a kutyánkat?


beim Finanzamt (az adóhivatalnál)
beim Einwohnermeldeamt (a bejelentőhivatalnál)
* bei der Kommune (Stadt oder Gemeinde) (az önkormányzatnál)
beim Gesundheitsamt (az egészségügyi hivatalnál)

289. Ein Mann mit dunkler Hautfarbe bewirbt sich um eine Stelle als Kellner in einem Restaurant in Deutschland. Was ist ein Beispiel für Diskriminierung? Er bekommt die Stelle nur deshalb nicht, weil …

Németországban egy sötétbőrű férfi pincérnek jelentkezik egy étterembe. Melyik a diszkrimináció egy példája? Nem kapja meg az állást csak azért mert, …


- seine Deutschkenntnisse zu gering sind. (nem tud elég jól németül.)
- er zu hohe Gehaltsvorstellungen hat. (túl magasak a fizetési igényei.)
- * er eine dunkle Haut hat. (sötét a bőre.)
- er keine Erfahrungen im Beruf hat. (nincs tapasztalata a területen.)

290. Sie haben in Deutschland einen Fernseher gekauft. Zu Hause packen Sie den Fernseher aus, doch er funktioniert nicht. Der Fernseher ist kaputt. Was können Sie machen?

Vásároltál egy tv-készüléket Németországban. Amikor otthon kicsomagolod, látod, hogy nem működik. A tv rossz. Mit teszel?


- eine Anzeige schreiben (írsz egy feljelentést.)
- * den Fernseher reklamieren (Reklamálsz a boltban.)
- das Gerät ungefragt austauschen (Kicserélteted a készüléket.)
- die Garantie verlängern (Meghosszabbíttatod a garanciát.)

291. Warum muss man in Deutschland bei der Steuererklärung aufschreiben, ob man zu einer Kirche gehört oder nicht? Weil …

Miért szükséges Németországban írásban jelölni az adóbevallásnál azt, hogy tartozol-e valamelyik egyházhoz, vagy sem? Azért mert,...

 
- das für die Statistik in Deutschland wichtig ist. (fontos statisztikai adat Németországban.)
- * es eine Kirchensteuer gibt, die an die Einkommen- und Lohnsteuer geknüpft ist. (Németországban létezik egyházadó, amely a jövedelem- és kereseti adóval együtt fizetendő.) 
- man mehr Steuern zahlen muss, wenn man nicht zu einer Kirche gehört. (több adót kell fizetned, ha nem tartozol egy egyházhoz sem.)
- die Kirche für die Steuererklärung verantwortlich ist. (az egyház felelős az adóbevallásért.)

292. Die Menschen in Deutschland leben nach dem Grundsatz der religiösen Toleranz. Was bedeutet das?

Németországban az emberek a vallásos tolerancia elve alapján élnek. Mit jelent ez?


- Es dürfen keine Moscheen gebaut werden. (Nem szabad mecseteket építeni.)
- Alle Menschen glauben an Gott. (Mindenki hisz Istenben.)
- * Jeder kann glauben, was er möchte. (Mindenki abban hisz, amiben akar.)
- Der Staat entscheidet, an welchen Gott die Menschen glauben. (Az állam dönti el, hogy ki miben hisz.)

293. Was ist in Deutschland ein Brauch an Ostern?

Mi húsvéti szokás Németországban?


- Kürbisse vor die Tür stellen (tököket tenni a bejárati ajtó elé)
- einen Tannenbaum schmücken (feldíszíteni egy fenyőfát)
- * Eier bemalen (tojásfestés)
- Raketen in die Luft schießen (rakétákat lőni a levegőbe)

294. Pfingsten ist ein …

Pünkösd…


- * christlicher Feiertag. (egy keresztény ünnep.)
- deutscher Gedenktag. (egy német emléknap.)
- internationaler Trauertag. (egy nemzetközi gyásznap.)
- bayerischer Brauch. (egy bajor szokás.)

295. Welche Religion hat die europäische und deutsche Kultur geprägt?

Mi az európai és német kultúra uralkodó vallása?


- der Hinduismus (hinduizmus)
- * das Christentum (kereszténység)
- der Buddhismus (buddhizmus)
- der Islam (iszlám)

296. In Deutschland nennt man die letzten vier Wochen vor Weihnachten …

Németországban a karácsony előtti utolsó négy hetet… nevezzük.


- den Buß- und Bettag. (a vezeklés idejének)
- das Erntedankfest. (az új kenyér ünnepének)
- * die Adventszeit. (adventi időszaknak)
- Allerheiligen. (mindenszenteknek)

297. Aus welchem Land sind die meisten Migranten / Migrantinnen nach Deutschland gekommen?

Melyik országból jött a legtöbb bevándorló Németországba?


- Italien (Olaszország)
- Polen (Lengyelország)
- Marokko (Marokko)
- * Türkei (Törökország)

298. In der DDR lebten vor allem Migranten aus …

A legtöbb bevándorló a következő országokból érkezett az NDK-ba:


- * Vietnam, Polen, Mosambik. (Vietnam, Lengyelország, Mozambik)
- Frankreich, Rumänien, Somalia. (Franciaország, Románia, Szomália)
- Chile, Ungarn, Simbabwe. (Chile, Magyarország, Zimbabve)
- Nordkorea, Mexiko, Ägypten. (Észak-Korea, Mexikó, Egyiptom)

299. Ausländische Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die in den 50er und 60er Jahren von der Bundesrepublik Deutschland angeworben wurden, nannte man …

Azokat a külföldi munkavállalókat, akiket Németország toborzott az 50-es és 60-as években, …-nak/nek nevezzük.


- Schwarzarbeiter / Schwarzarbeiterinnen (feketemunkások)
- * Gastarbeiter / Gastarbeiterinnen (vendégmunkások)
- Zeitarbeiter / Zeitarbeiterinnen (időszakos munkavállalók)
- Schichtarbeiter / Schichtarbeiterinnen (műszakban dolgozók)

300. Aus welchem Land kamen die ersten Gastarbeiter / Gastarbeiterinnen nach Deutschland?
Melyik országból érkeztek az első vendégmunkások Németországba?


- * Italien (Olaszország)
- Spanien (Spanyolország)
- Portugal (Portugália)
- Türkei (Törökország)

 


A német állmapolgárság

A német állmapolgársággal kapcsolat ügyekről ezekben a cikkekben írtunk. Számos kérdésre kaphatjátok meg a választ, például:

- Egységes állampolgári azonosítószám lesz az adószámból

- fel kell-e adni a magyar állampolgárságot, a német állampolgárság megszerzésekor?

- miért válasszuk a német állampolgárságot? előnyök és kötelezettségek

- német államolgár-e a Németországban született magyar gyerek?

- német állampolgárság megszerzése. melyek a német állampolgárság lépései, költségei és feltételei?

​- Német állampolgársági vizsga: a német állampolgársági vizsga - tudnivalók