Ugrás a tartalomra

Német állampolgársági vizsga: kérdések és válaszok magyar fordítással (201-250)

A német állampolgársági vizsga kérdései és válaszai németül és magyar fordítással (201 től 250-ig)


Az alábbiakban lefordítottuk nektek a német állampolgársági vizsga általános kérdéseit: 201-től 250-ig az összesen 300-ból. 

Gyorsmenü:

- német állampolgársági kérdések 1-50
- német állampolgársági kérdések 51-100
- német állampolgársági kérdések 101-150
- német állampolgársági kérdések 151-200
- német állampolgársági kérdések 201-250
- német állampolgársági kérdések 251-300
- német állampolgársági kérdések - Bayern
- német állampolgársági kérdések - Baden Württemberg
- német állampolgársági kérdések - Hessen
- német állampolgársági kérdések - NRW

A helyes válaszokat a * jel jelzi.

201. Welche der folgenden Auflistungen enthält nur Bundesländer, die zum Gebiet der früheren DDR gehörten?

Melyik alábbi felsorolás jelöli azokat a tartományokat, amelyek korábban az NDK-hoz tartoztak?


- Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Schleswig-Holstein, Brandenburg
- * Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
- Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen
- Sachsen, Thüringen, Hessen, Niedersachsen, Brandenburg

202. Zu wem gehörte die DDR im „Kalten Krieg“?

Kihez tartozott a NDK a hidegháború alatt?


- zu den Westmächten (a nyugati hatalmakhoz)
- * zum Warschauer Pakt (a Varsói Szerződéshez)
- zur NATO ( a NATO-hoz)
- zu den blockfreien Staaten (a blokkhoz nem tartozó országokhoz)

203. Wie hieß das Wirtschaftssystem der DDR?

Hogy nevezték az NDK gazdasági rendszerét?


- Marktwirtschaft (piacgazdaság)
- * Planwirtschaft (tervgazdaság)
- Angebot und Nachfrage (kínálat és kereslet)
- Kapitalismus (kapitalizmus)

204. Wie wurden die Bundesrepublik Deutschland und die DDR zu einem Staat?

Hogyan egyesült a Szövetségi Köztársaság és az NDK?


- Die Bundesrepublik Deutschland hat die DDR besetzt. (A Szövetségi Köztársaság elfoglalta az NDK-t.)
- * Die heutigen fünf östlichen Bundesländer sind der Bundesrepublik Deutschland beigetreten. (A mai öt keleti tartomány hozzácsatolódott a Szövetségi Köztársasághoz.)
- Die westlichen Bundesländer sind der DDR beigetreten. (A nyugati tartományok csatlakoztak az NDK-hoz.)
- Die DDR hat die Bundesrepublik Deutschland besetzt. (Az NDK elfoglalta a Szövetségi Köztársaságot.)

205. Mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland gehören die neuen Bundesländer nun auch …

Az NDK egyesülésével a Szövetségi Köztársasággal most az új tartományok is a(z)...tartoznak.


- * zur Europäischen Union. ( Európai Unióhoz)
- zum Warschauer Pakt. ( Varsói Szerződéshez)
- zur OPEC. (Olajexportáló Országok Nemzetközi Szervezetéhez)
- zur Europäischen Verteidigungsgemeinschaft. ( Európai Védelmi Közösséghez)

206. Was bedeutete im Jahr 1989 in Deutschland das Wort „Montagsdemonstration“?

Mit jelentett 1989-ben a “hétfői tüntetések” fogalom Németországban?


- In der Bundesrepublik waren Demonstrationen nur am Montag erlaubt. (A Szövetségi Köztársaságban tüntetéseket csak hétfőn engedélyeztek.)
- * Montags waren Demonstrationen gegen das DDR-Regime. (Hétfőn tüntettek az NDK uralom ellen.)
- Am ersten Montag im Monat trafen sich in der Bundesrepublik Deutschland Demonstranten. (Minden hónap első hétfőjén összegyűltek a tűntetők Németországban.)
- Montags demonstrierte man in der DDR gegen den Westen. (Az NDK-ban hétfőn tüntettek a nyugati hatalmak ellen.)

207. In welchem Militärbündnis war die DDR Mitglied?

Melyik katonai szövetségnek volt tagja az NDK?


- in der NATO (NATO)
- im Rheinbund (Rajnai Szövetség)
- * im Warschauer Pakt (Varsói Szerződés)
- im Europabündnis (Európai Szövetség)

208. Was war die „Stasi“?

Mi volt a “Stasi”


- der Geheimdienst im „Dritten Reich“ (A “Harmadik Birodalom” titkosszolgálata)
- eine berühmte deutsche Gedenkstätte (egy híres német emlékmű)
- * der Geheimdienst der DDR (az NDK titkosszolgálata)
- ein deutscher Sportverein während des Zweiten Weltkrieges (egy német sportegyesület a második világháború alatt)

209. Welches war das Wappen der Deutschen Demokratischen Republik?

Melyik volt az NDK zászlója?


- 1
- 2
- 3
- * 4

210. Was ereignete sich am 17. Juni 1953 in der DDR?

Mi történt 1953. június 17-én az NDK-ban?


- der feierliche Beitritt zum Warschauer Pakt (ünnepélyes csatlakozás a Varsói Szerződéshez)
- * landesweite Streiks und ein Volksaufstand (országos sztrájkok és egy népfelkelés)
- der 1. SED-Parteitag (az első NSZEP pártülés)
- der erste Besuch Fidel Castros (Fidel Castro első látogatása)

211. Welcher Politiker steht für die „Ostverträge“?

Melyik politikus nevéhez fűződik a “keleti szerződések” fogalom?


- Helmut Kohl
- * Willy Brandt
- Michail Gorbatschow
- Ludwig Erhard

212. Wie heißt Deutschland mit vollem Namen?

Mi Németország teljes megnevezése?


- Bundesstaat Deutschland (Német Szövetségi Állam)
- Bundesländer Deutschland (Német Szövetségi Államok)
- * Bundesrepublik Deutschland (Német Szövetségi Köztársaság)
- Bundesbezirk Deutschland (Német Szövetségi Körzet)

213. Wie viele Einwohner hat Deutschland?

Mennyi Németország összlakossága?


- 70 Millionen (70 millió)
- 78 Millionen (78 millió)
- * 80 Millionen (80 millió)
- 90 Millionen (90 millió)

214. Welche Farben hat die deutsche Flagge?

Milyen színű a német zászló?


- * schwarz-rot-gold (fekete-vörös-arany)
- rot-weiß-schwarz (piros-fehér-fekete)
- schwarz-rot-grün (fekete-piros-zöld)
- schwarz-gelb-rot (fekete-sárga-piros)

215. Wer wird als „Kanzler der Deutschen Einheit“ bezeichnet?

Kit nevezünk a “német egység kancellárjának”?


- Gerhard Schröder
- * Helmut Kohl
- Konrad Adenauer
- Helmut Schmidt

216. Welches Symbol ist im Plenarsaal des Deutschen Bundestages zu sehen?
Melyik szimbólum látható a német parlament gyűléstermében? - die Fahne der Stadt Berlin. (Berlin város zászlója)
- * der Bundesadler. (a szövetségi sas)
- der Reichsadler. (a birodalmi sas)
- die Reichskrone. (a birodalmi korona)

217. In welchem Zeitraum gab es die Deutsche Demokratische Republik (DDR)?

Melyik időszakban létezett az NDK?


- 1919 bis 1927 (1919-1927)
- 1933 bis 1945 (1933-1945)
- * 1949 bis 1990 (1949-1990)
- 1945 bis 1961 (1945-1961)

218. Wie viele Bundesländer kamen bei der Wiedervereinigung 1990 zur Bundesrepublik Deutschland hinzu?

Hány szövetségi tartomány csatlakozott az 1990-es egyesülés után a Szövetségi Köztársasághoz?


- 4
- * 5
- 6
- 7

219. Die Bundesrepublik Deutschland hat die Grenzen von heute seit …

Mióta léteznek a Szövetségi Köztársaság jelenlegi határai?


- 1933.
- 1949.
- 1971.
- * 1990.

220. Der 27. Januar ist in Deutschland ein offizieller Gedenktag. Woran erinnert dieser Tag?

Január 27-e hivatalos emléknap Németországban. Mire emlékezünk ezen a napon?


- an das Ende des Zweiten Weltkrieges (a második világháború végére)
- an die Verabschiedung des Grundgesetzes (az alaptörvény kibocsájtására)
- an die Wiedervereinigung Deutschlands (Németország újraegyesülésére)
- * an die Opfer des Nationalsozialismus (a nemzetiszocializmus áldozataira)

221. Deutschland ist Mitglied des Schengener Abkommens. Was bedeutet das?

Németország tagja a Schengeni Egyezménynek. Mit jelent ez?


- * Deutsche können in viele Länder Europas ohne Passkontrolle reisen. (A németek sok európai országba útlevél nélkül utazhatnak.)
- Alle Menschen können ohne Personenkontrolle in Deutschland einreisen. (Mindenki beutazhat Németországba ellenőrzés nélkül.)
- Deutsche können ohne Passkontrolle in jedes Land reisen. (A németek útlevél nélkül utazhatnak minden országba.)
- Deutsche können in jedem Land mit dem Euro bezahlen. (A németek minden országban fizethetnek euróval.)

222. Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland?

Melyik ország határos Németországgal?


- Ungarn (Magyarország)
- Portugal (Portugália)
- Spanien (Spanyolország)
- * Schweiz (Svájc)

223. Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland?

Melyik ország határos Németországgal?


- Rumänien (Románia)
- Bulgarien (Bulgária)
- * Polen (Lengyelország)
- Griechenland (Görögország)

224. Was bedeutet die Abkürzung EU?

Mit jelent az EU rövidítés?


- Europäische Unternehmen (Európai Vállalkozás)
- * Europäische Union (Európai Unió)
- Einheitliche Union (Egységes Unió)
- Euro Union (Euró Unió)

225. In welchem anderen Land gibt es eine große deutschsprachige Bevölkerung?

Melyik országban él még német többség?


- Tschechien (Csehország)
- Norwegen (Norvégia)
- Spanien (Spanyolország)
- * Österreich (Ausztria)

226. Welche ist die Flagge der Europäischen Union?
Melyik az Európai Unió zászlója?

- * 2
- 1
- 4
- 3

227. Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland?

Melyik ország határos Németországgal?


- Finnland (Finnország)
- * Dänemark (Dánia)
- Norwegen (Norvégia)
- Schweden (Svédország)

228. Wie wird der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1990 allgemein genannt?

Hogyan nevezik általánosan az NDK 1990-es egyesülését a Szövetségi Köztársasággal?


- NATO-Osterweiterung (NATO keleti bővítés)
- EU-Osterweiterung (EU keleti bővítés)
- Europäische Gemeinschaft (Európai Közösség)
- * Deutsche Wiedervereinigung (Német Újraegyesülés)

229. Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland?

Melyik ország határos Németországgal?


- Spanien (Spanyolország)
- Bulgarien (Bulgária)
- Norwegen (Norvégia)
- * Luxemburg (Luxemburg)

230. Das Europäische Parlament wird regelmäßig gewählt, nämlich alle …

Az európai parlamenti képviselőket rendszeresen … választják meg.


- * 5 Jahre. (5 évente)
- 6 Jahre. (6 évente)
- 7 Jahre. (7 évente)
- 8 Jahre. (8 évente)

231. Was bedeutet der Begriff „europäische Integration“?

Mit jelent az “európai integráció” fogalma?


- Damit sind amerikanische Einwanderer in Europa gemeint. (Ez alatt az Európába bevándorolt amerikaiakat értjük.)
- Der Begriff meint den Einwanderungsstopp nach Europa. (A fogalom az Európába való bevándorlás megállítására utal.)
- Damit sind europäische Auswanderer in den USA gemeint. (Ez alatt az Amerikába kivándorolt európaiakat értjük.)
- * Der Begriff meint den Zusammenschluss europäischer Staaten zur EU. (A fogalom az európai államok csatlakozását jelöli az Európai Unióhoz.)

232. Wer wird bei der Europawahl gewählt?

Kit választanak meg az Európai Parlament választásokon?


- die Europäische Kommission (az Európai Bizottságot)
- die Länder, die in die EU eintreten dürfen (azokat az országokat, amelyek tagjai lehetnek az Európai Uniónak)
- die europäische Verfassung (az Európai Alkotmányt)
- * die Abgeordneten des Europäischen Parlaments (az Európai Parlament képviselőit)

233. Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland?

Melyik ország határos Németországgal?


- * Tschechien (Csehország)
- Bulgarien (Bulgária)
- Griechenland (Görögország)
- Portugal (Portugália)

234. Wo ist der Sitz des Europäischen Parlaments?

Hol van az Európai Parlament székhelye?


- London (London)
- Paris (Párizs)
- Berlin (Berlin)
- * Straßburg (Strasszburg)

235. Der französische Staatspräsident François Mitterrand und der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl gedenken in Verdun gemeinsam der Toten beider Weltkriege. Welches Ziel der Europäischen Union wird bei diesem Treffen deutlich? 
François Mitterrand francia elnök és Helmut Kohl német szövetségi kancellár Verdunnál megemlékeznek mindkét világháború áldozatairól. Az Európai Unió mely célja érvényesül ezen a találkozón?
- Freundschaft zwischen England und Deutschland (Anglia és Németország közötti barátság)
- Reisefreiheit in alle Länder der EU (utzási szabadság az EU minden országába)
- * Frieden und Sicherheit in den Ländern der EU (béke és biztonság az EU országaiban)
- einheitliche Feiertage in den Ländern der EU (egységes ünnepnapok az EU országaiban)

236. Wie viele Mitgliedstaaten hat die EU heute?

Hány tagországa van ma az Európai Uniónak?


- 21
- 23
- 25
- * 27

237. 2007 wurde das 50-jährige Jubiläum der „Römischen Verträge“ gefeiert. Was war der Inhalt der Verträge?

2007-ben ünnepelték a “római szerződések” 50-ik évfordulóját. Mit tartalmazott ez a szerződés?


- Beitritt Deutschlands zur NATO (Németország belépését a NATO-ba)
- * Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) (az Európai Gazdasági Közösség megalapítását)
- Verpflichtung Deutschlands zu Reparationsleistungen (Németország kötelezettségét a jóvátételre) 
- Festlegung der Oder-Neiße-Linie als Ostgrenze (a keleti határ Odera-Neisse vonal megállapítását)

238. An welchen Orten arbeitet das Europäische Parlament?

Milyen városokban működik az Európai Parlament?


- Paris, London und Den Haag (Párizs, London, Hága)
- * Straßburg, Luxemburg und Brüssel (Strasszburg, Luxemburg, Brüsszel)
- Rom, Bern und Wien (Róma, Bern, Bécs)
- Bonn, Zürich und Mailand (Bonn, Zürich, Milánó)

239. Durch welche Verträge schloss sich die Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zusammen?

Mely szerződésekben szövetkezett Németország más országokkal az Európai Gazdasági Közösségben?


- durch die „Hamburger Verträge“ (a “Hamburgi Szerződésekben”)
- * durch die „Römischen Verträge“ (a “Római Szerződésekben”)
- durch die „Pariser Verträge“ (a “Párizsi Szerződésekben”)
- durch die „Londoner Verträge“ (a “Londoni Szerződésekben”)

240. Seit wann bezahlt man in Deutschland mit dem Euro in bar?

Mióta lehet Németországban euró készpénzzel fizetni?


- 1995
- 1998
- * 2002
- 2005

241. Frau Seger bekommt ein Kind. Was muss sie tun, um Elterngeld zu erhalten?

Segerné gyereket szül. Mit kell tennie azért, hogy GYES-t kapjon?


- Sie muss an ihre Krankenkasse schreiben. (írnia kell az egészségügyi pénztárának.) 
- Sie muss nichts tun, denn sie bekommt automatisch Elterngeld. (Semmit, automatikusan megkapja.)
- * Sie muss einen Antrag bei der Elterngeldstelle stellen. (Kérést kell leadnia a Gyes hivatalnál.)
- Sie muss das Arbeitsamt um Erlaubnis bitten. (Engedélyt kell kérnie a munkaügyi hivataltól.)

242. Wer entscheidet, ob ein Kind in Deutschland in den Kindergarten geht?

Ki dönti el Németországban, hogy a gyerek megy-e óvodába? 


- der Staat (az állam)
- die Bundesländer (a szövetségi tartományok)
- * die Eltern/die Erziehungsberechtigten (a szülők/nevelésre jogosultak)
- die Schulen (az iskolák)

243. Maik und Sybille wollen mit Freunden an ihrem deutschen Wohnort eine Demonstration auf der Straße abhalten. Was müssen sie vorher tun?

Maik és Sybille utcai tüntetést szeretnének szervezni a barátokkal német lakóhelyükön. Mit kell előtte tenniük?


- Sie müssen nichts tun. Man darf in Deutschland jederzeit überall demonstrieren. (Semmit nem kell tenniük. Németországban bárhol és bármikor szabad tüntetni.)
- * Sie müssen die Demonstration anmelden. (Be kell jelenteniük a tüntetést.)
- Sie können gar nichts tun, denn Demonstrationen sind in Deutschland grundsätzlich verboten. (Semmit nem tudnak tenni, ugyanis alapjában véve tilos tüntetni Németországban.)
- Maik und Sybille müssen einen neuen Verein gründen, weil nur Vereine demonstrieren dürfen. (Maiknak és Sybillenek új egyesületet kell alakítaniuk, mivel csak egyesületek tüntethetnek.)

244. Welchen Schulabschluss braucht man normalerweise, um an einer Universität in Deutschland ein Studium zu beginnen? 

Milyen iskolai végzettség szükséges ahhoz, hogy egyetemi tanulmányokat tudj folytatni Németországban?


- * das Abitur (érettségi)
- ein Diplom (diploma)
- die Prokura (meghatalmazás)
- eine Gesellenprüfung (segédvizsga)

245. Wer darf in Deutschland nicht als Paar zusammenleben?

Németországban kik nem élhetnek együtt, mint egy pár?


- Hans (20 Jahre) und Marie (19 Jahre) Hans (20 éves) és Marie (19 éves)
- Tom (20 Jahre) und Klaus (45 Jahre) Tom (20 éves) és Klaus (45 éves)
- Sofie (35 Jahre) und Lisa (40 Jahre) Sofie (35 éves) és Lisa (40 éves)
- * Anne (13 Jahre) und Tim (25 Jahre) Anne (13 éves) és Tim (25 éves)

246. Ab welchem Alter ist man in Deutschland volljährig?

Melyik életkortól lesz valaki nagykorú Németországban?
 

- 16
- * 18
- 19
- 21

247. Eine Frau ist schwanger. Sie ist kurz vor und nach der Geburt ihres Kindes vom Gesetz besonders geschützt. Wie heißt dieser Schutz?

Egy hölgy állapotos. A szülés előtti és utáni időszakban a törvény védelme alatt áll. Hogy nevezik ezt a védelmet?


- Elternzeit (szülői idő)
- Geburtsvorbereitung (felkészülés a szülésre)
- * Mutterschutz (szülés előtti és utáni szabadság)
- Wochenbett (gyermekágy)

248. Die Erziehung der Kinder ist in Deutschland vor allem Aufgabe …

A gyereknevelés Németországban elsősorban a(z) … feladata.


- des Staates. (állam)
- * der Eltern. (szülők)
- der Großeltern. (nagyszülők)
- der Schulen. (iskolák)

249. Wer ist in Deutschland hauptsächlich verantwortlich für die Kindererziehung?

Elsősorban ki a felelős a gyerekek neveléséért Németországban?


- der Staat (az állam)
- * die Eltern (a szülők)
- die Verwandten (a rokonok)
- die Schulen (az iskola)

250. In Deutschland hat man die besten Chancen auf einen gut bezahlten Arbeitsplatz, wenn man …

Németországban akkor van esélyed egy jól fizetett állás megszerzésére, ha…


- katholisch ist. (katolikus vagy.)
- * gut ausgebildet ist. (jólképzett vagy.)
- eine Frau ist. (nő vagy.)
- Mitglied einer Partei ist. (tagja vagy egy pártnak.)

Tovább: 251-300 >>> 

 

A német állmapolgárság

A német állmapolgársággal kapcsolat ügyekről ezekben a cikkekben írtunk. Számos kérdésre kaphatjátok meg a választ, például:

- Egységes állampolgári azonosítószám lesz az adószámból

- fel kell-e adni a magyar állampolgárságot, a német állampolgárság megszerzésekor?

- miért válasszuk a német állampolgárságot? előnyök és kötelezettségek

- német államolgár-e a Németországban született magyar gyerek?

- német állampolgárság megszerzése. melyek a német állampolgárság lépései, költségei és feltételei?

​- Német állampolgársági vizsga: a német állampolgársági vizsga - tudnivalók