Ugrás a tartalomra

​Emelkedhet-e a lakbér lakáskorszerűsítés után?

Mit ír elő a törvény a lakbér növeléséről korszerűsítés esetén?


A korszerűsítés után a lakbér növelését megengedi a német törvény, de csak akkor, ha a munkálat megfelel bizonyos kritériumoknak.

Mi érvényes a lakbér növelésre lakáskorszerűsítés után?

A német törvény előírja, hogy három év alatt a lakbér nem növekedhet több mint 20 százalékkal. Ezt azonban felülírja a lakáskorszerűsítés miatti lakbérnövekedés. Ilyen esetben nem érvényes ez a korlátozás. A bérbeadó a felújítás költségeinek tizenegy százalékát évente átháríthatja a bérlőre, függetlenül a felújítás teljes költségétől.

Az egyetlen korlátozást a gazdasági törvény írja elő: a lakbér nem haladhatja meg több mint 20 százalékkal a hasonló lakások bérleti díját. A jogsértés 50.000 euróval büntethető.

Milyen korszerűsítési munkálatok vonják maguk után a lakbér növelését?

- Az úgynevezett energia-korszerűsítési munkálatok, azaz olyan intézkedések, amelyek energiát takarítanak meg, mint például a falak és meleg-vízvezetékek hőszigetelése, a hatékonyabb fűtési rendszerek vagy a hőszigetelt ablakok.

- Megtakarítás a vízfogyasztásban, például esővíz vagy ipari vízhasználat.

- Beruházások a bérelt ingatlan magasabb használati értéke érdekében, például felvonó felszerelése.

- Az általános lakásfeltételek javítása, beleértve a játszóterek, a parkolóhelyek létrehozását vagy a szárító és a mosoda kialakítását.

- Olyan intézkedések, amelyeket a bérbeadónak kötelezően el kell elvégeznie, mint például a füstérzékelők vagy a vízmérők törvényileg előírt telepítése.

Mi a lakbér megemelésének törvényes bejelentési módja?

A bérbeadónak tájékoztatnia kell a bérlőt a korszerűsítési munkálatok előtt három hónappal az intézkedések kezdetéről, időtartamáról, jellegéről és mértékéről. Ezenkívül a bérbeadónak tájékoztatnia kell a bérlőt a bérleti díj megemeléséről és a jövőbeli rezsiköltségekről.

Ugyanakkor a bérbeadónak fel kell hívnia a bérlő figyelmét arra, hogy a bérlőnek a bejelentés kézhezvétele utáni egy hónapban lehetősége van írásbeli kifogást benyújtani a korszerűsítési munkálatok ellen, ha indokolatlan nehézségei lépnek fel. Indokolatlan nehézséget jelenthet például, ha a megnövekedett bérleti díj meghaladja a bérlő nettó jövedelmének 40 százalékát.

A korszerűsítési intézkedések után a bérbeadó értesítést küld a bérlőnek a lakbér megemeléséről. A bérbeadónak igazolnia kell a bérleti díj megnövelését ebben a levélben, el kell számolnia és el kell magyaráznia a felmerült költségeket.

A költségek leírására elegendő egy pontos leírás, amely a lakbér növekedését magyarázza. Energetikai korszerűsítések esetén a bérbeadó az átalányösszegeket hozhatja fel okként. Ha a bérbeadó az intézkedések által karbantartási munkálatokat is megtakarított, mint például azért, mert az ablakok már felújításra szorultak, akkor ezeket a megtakarításokat figyelembe kell vennie és levonnia a teljes felújítási költségből. Ugyanez vonatkozik az állami szektorból kapott támogatásokra is.

Felmondható-e a bérleti szerződés?

A bérlő különleges felmondási joggal élhet a javítási munkálatokat bejelentő értesítés és a lakbér növelését bejelentő értesítés kézhezvételétől számított egy hónapban.

Csökkenthető-e a lakbér a korszerűsítési munkálatok miatt?

Az energetikai korszerűsítés esetén egy különleges előírás érvényes: Az első három hónapban a bérlő nem kérheti a lakbér csökkentését, el kell tűrnie az építés miatti zajt és rendetlenséget.

Mikortól lép érvénybe a megnövelt lakbér?

Ha a bérbeadó megfelelően bejelentette a korszerűsítési intézkedéseket és a bérleti díj megemelését, akkor a megnövelt lakbér a lakbér megemeléséről értesítő nyilatkozat kézhezvételétől számított harmadik hónap elejétől érvényes.

Ha a bérbeadó nem jelentette be megfelelő módon a korszerűsítési intézkedéseket, vagy az érvényesített lakbér meghaladja a bejelentett, felbecsült új lakbért több mint tíz százalékkal, akkor a megemelt lakbér csak a lakbér megemeléséről értesítő nyilatkozat kézhezvételétől számított kilencedik hónaptól válik érvényesíthetővé.

Ez is érdekelhet:

- Mikor és mennyivel emelhetik a lakbért Németországban?
- Mikor kérheted a lakbér csökkentését Németországban?

Forrás: focus.de