Ugrás a tartalomra

Munkaszerződés Németországban – az e-mail hamarosan egyenértékű lesz a papírral

Legkésőbb a munka megkezdését követően meg kell kapnod a részleteket


Hamarosan akár e-mailben is közölhetők a részletek az első munkanappal bezárólag

A munkáltató és a munkavállaló közötti munkaviszony keletkezéséhez munkaszerződést kell kötniük, mely megadja a tevékenység jogalapját.

Ugyan Németországban nincsenek kötelező érvényű szabályok a munkaszerződés formáját illetően, a bizonylatokról szóló törvény (Nachweisgesetz – NachwG) előírásai alapján a főnöknek legkésőbb a munkaviszony megkezdését követően jogszabályi kötelezettsége, hogy írásban közölje a szerződési feltételeket a munkaviszonyt illetően.
A NachwG 2. paragrafusa előírásai szerint a következő pontokat kell leírnia:

- a Szerződő Felek nevét és címét
- a munkaviszony megkezdésének időpontját
- határozott idejű szerződésnél: a munkaszerződés előrelátható időtartamát
- a munkavégzés helyét. Ha a munkavállalónak nem csupán egyetlen helyen kell dolgoznia, fel kell tüntetni, hogy a munkavállalót különböző helyeken lehet alkalmazni
- a munkavállaló által végrehajtandó feladatok rövid leírását
- a fizetés összetételét és összegét, a pótlékokat, kiegészítéseket, prémiumokat és rendkívüli kifizetéseket, valamint a fizetés többi összetevőit és azok esedékességének időpontját
- a megállapodott munkaidőt
- az éves szabadság időtartamát
- a munkaszerződés felmondásával kapcsolatosan betartandó határidőket
- általános hivatkozás formájú utalás mindazon kollektív szerződésekre, vállalati vagy szolgálati megállapodásokra, amelyek a a munkaviszonyra vonatkoznak.

Akárhogyan is köttetett a munkaszerződés - amint fent írtuk - munkakezdéskor a részleteket írásban át kell adni a munkavállalónak. Egészen mostanáig az elektronikus formát kifejezetten kizárták a jogszabályok - lásd: Nachweisgesetz 2. paragrafus (1) bekezdés utolsó szakasza - és kötelező volt azt a munkáltatónak aláírni. 

Ezt úgy fogják módosítani hamarosan, hogy a polgári törvénykönyv (Bürgerliches Gesetzbuch 126b paragrafusa szerinti) szöveges forma (Textform) elégséges lesz. Ennél az új formánál elég lesz, hogy akár kézzel való aláírás nélkül, de azonosítható és tartós formában juttatják el a részleteket az át a munkavállalónak. Tehát akár egy egyszerű e-mail is elégséges lesz, mondta 2024. március 21-én Marco Buschmann szövetségi igazságügyi miniszter. A jövőben csak akkor marad kötelező az írásos (vagyis papíralapú és aláírt) forma, ha ehhez kifejezetten ragaszkodik a munkavállaló. 

Az alábbiakban több hasznos tudnivalót foglaltunk össze a német munkaszerződések ügyeiről.

Kifejezések a német Munkaszerződésben - elmagyarázva

​- Mi történik, ha nincs írásos munkaszerződésünk Németországban? Jogi következmények.

Munkaszerződés : mit kell irásban rögzíteni?

Mit kell tartalmazzon a munkaszerződés Németországban?

Munkavállalás Németországban: tipp #3: munkaszerződés

Munkaszerződés Németországban: Bruttó vagy nettó munkabér?

Hogyan tárgyalj a béredről a főnökkel?