Ugrás a tartalomra

Munkaszerződés Németországban: Még több részletről kell tájékoztasson a főnök!

Sok dolgot immár feketén-fehéren le kell írni


2022. augusztus 1-én új törvény lépett hatályba, amely a német jogba átültet egy, a munkakörülményekről szóló, 2019-től hatályos uniós irányelvet. Az irányelv főként arról szól, hogy a munkaadóknak a munkavállalókat írásban tájékoztatni kell a munkaviszony alapvető részleteiről illetve hogy ezeknek a tájékoztatásnak minimálisan mit kell tartalmaznia.

A munkaviszony feltételeiről szóló tájékoztatás minimális tartalma

Az alapvető munkafeltételeket írásban kell közölni a munkavállalóval. Az elektronikus formában történő tájékoztatás nem elegendő.

Milyen határidőig kell ezt a tájékoztatást megadni a munkavállaló részére?

Új munkaviszonyok esetében az alapvető munkafeltételeket az első munkanapon, a munkaviszony kezdetét követő 7. naptári napon ill. a munkaviszony kezdetét követő egy hónapon belül kell átadni. A konkrét határidő a munkaviszony részleteitől függ.

Meglévő munkaviszonyok esetén a munkafeltételekről csak akkor kell tájékoztatást adni, ha a munkavállaló ezt kéri, a munkavállaló megfelelő kérelmének kézhezvételétől számított 7 naptári napon belül vagy egy hónapon belül.

Az alapvető munkafeltételek változásairól írásban értesíteni kell a munkavállalót, legkésőbb azon a napon, amelytől kezdve azok alkalmazandók.

A szóbeli munkaszerződés megengedett marad...

Az imént említett igazolásokról szóló törvény (Nachweisgesetz, NachwG) nem írja elő, hogy az alábbiakban felsorolt információkat a munkaszerződésben kell megadni. A munkaszerződés tehát továbbra is megköthető szóban, még akkor is, ha ez a megkötött megállapodások bizonyíthatósága miatt nem egyik fél esetében sem ajánlatos a bizonyíthatóság nehézségei miatt. Nem elvárás, hogy a munkavállaló aláírásával ellenjegyezze, hogy megkapta ezeket az információkat.

A munkaszerződések korábbi minimális tartalma

Korábban a következő munkakörülményeket kellett közölni már eddig is:

 • munkáltató és a munkavállaló neve és címe
 • munkaviszony kezdete
 • határozott idejű munkaviszonyok esetében: a határozott idejű szerződés időtartama
 • munkavégzés helye
 • tevékenység jellemzése vagy leírása
 • fizetés összetétele és összege, beleértve a pótlékokat, bónuszokat stb.
 • munkaidő
 • pihenőszabadság napjaink száma
 • felmondási határidők
 • hivatkozás az alkalmazandó kollektív szerződésekre vagy üzemi szintű megállapodásokra

Új kötelező részletekkel egészül ki a munkaadói tájékoztatás

2022. augusztus 1-től a szöveg a következő pontokkal egészül ki:

 • határozott idejű munkaviszonyok esetében: meghatározott befejezési dátum
 • amennyiben megállapodtak ilyenben: utalás a munkahely szabad megválasztásának lehetőségére
 • amennyiben megállapodtak ilyenben: A próbaidő időtartama (max. 6 hónap)
 • a túlóra elrendelésének lehetősége és annak követelményei
 • a túlóra díjazása (szabadidőben, pénzben, annak megemlítése, ha bizonyos számú túlóra már a fizetés által kompenzáltnak minősül stb.)
 • a bérfizetés esedékessége és a kifizetés típusa
 • megállapodás szerinti pihenőszünetek (munka közbeni szünetek) és pihenőidők (a munka vége és a munka folytatása közötti pihenőidő)
 • többműszakos munka esetén: információ a műszakrendszerről, a műszakritmusról és a műszakváltozásokról
 • készenléti munka esetén: pontos információk a tervezésről
 • a munkáltató által nyújtott képzésre való jogosultság
 • ha vállalati nyugdíjrendszert ígérnek: a nyugdíjszolgáltató neve és címe
 • az elbocsátás esetén követendő eljárás, legalább az írásbeliségre vonatkozó formai követelmény megemlítése, a felmondási idő és az elbocsátással szembeni védelem iránti bírósági kereset benyújtásának határideje

Elegendő a kollektív szerződés vagy az üzemi szerződésre való hivatkozás. A szabadság napjainak számát és az elbocsátási eljárást illetően megengedett a jogszabályokra való hivatkozás.

Forrás: juraforum.de