Ugrás a tartalomra

Túlmunka Németországban: A legfőbb szabályokról, részletesen

Mikor kell túlórázni és jár-e érte fizetség?


A munkaszerződéstől függ, hogy elvárják-e Öntöl a túlórákat. Fontos, hogy jól ismerje az ezzel kapcsolatos német törvényi előírásokat.

Alig lát ki a munkából? Nem tudja befejezni a kiszabott feladatokat a szerződéses munkaidőben? Ilyen esetekben munkaszerződése a mérvadó abban, hogy kell-e túlóráznia, és hogy meddig tarthat munkaideje.

Kell-e túlóráznia?

Amennyiben a munkaszerződésében rögzített munkaidőt követőn munkát végez, akkor Ön túlórázik.
Alapszabályként Önnek nem kötelessége szabadidejét túlórára áldozni. Végülis a szerződéses munkaidő garanciája volt az egyik oka, hogy pont ezt a munkát vállalta. Meg amúgy is: A vállalati vagy iparági szintű kollektív szerződés pontosan definiálja, hogy milyen munkaidőben kell dolgoznia.

Ezek a kivételek vannak

A túlóra szabályozása egyéni munkaszerződés által

Amennyiben a munkáltató el szeretné érni, hogy Ön a kötelező munkaidő után is lojálisan dolgozzon, akkor a túlórákat bele kell foglalnia a munkaszerződésbe.
Mielőtt tehát méltatlankodva rázná a fejét, amikor a főnök pluszmunkát kér, vessen egy pillantást munkaszerződésére. Ugyanis ha Ön már hozzájárult ehhez korábban, akkor kötelessége a munkaidőn túli munkavégzés.
Amennyiben a szerződésében van olyan záradék, miszerint „köteles túlórázni, ha erre utasítást kap”, akkor tartania kell magát hozzá.
Jó tudni
Maximum tíz óra kötelező munkavégzés után azonban vége a munkának. A munkaidőről szóló törvény rendelkezései szerint általában nem dolgozhat ennél tovább.

Rendkívüli és sürgős munka

Amennyiben a túlóra nem áll munkaszerződésében, a főnök csak vészhelyzetben vagy kivételes esetekben szólíthatja fel, hogy túlórázzon.
Amennyiben műszaki problémák, árvíz vagy előre nem látható áramkimaradás gátolja a munkafolyamatokat, a munkaszerződésében szereplő lojalitási kötelezettsége rendkívüli munkavégzést követel meg. Ilyen helyzetekben tehát nem hivatkozhat a megállapodás szerinti munkaidő-korlátokra.

A túlórák ellentételezése

A főnökének akkor is ki bért kell fizetnie az elrendelt és teljesített túlórákra, amennyiben a munkaszerződésében nem szerepel semmi azok kifizetéséről, feltéve, hogy az adott szakmában vagy a vállalatnál ez bevett gyakorlat. Ez akkor is így van, amennyiben a munkaszerződésében az áll, hogy a túlórákat az Ön fix bére fedezi. Ez a szerződéses kitétel általában érvénytelen (BAG, 2010. 09. 01-i ítélet - 5 AZR 517/09-). Ilyen kikötés csak a magasabb keresetűek és a speciális foglalkozási csoportok esetében lehet hatályos. Ön igényt tarthat a túlóra díjazására.
Tipp: A bíróság előtt már az első túlórát is bizonyítania kell. Vezessen nyilvántartást a ledolgozott órákról, és amennyiben erre lehetősége van, a főnökével írassa alá a dokumentumot!
A kifizetési igényel kapcsolatban mindig az a döntő, hogy mi áll a munkaszerződésében vagy a kollektív szerződésében. A főnöke köteles kifizetni a túlórákat, ha a szerződés ezt érdemben nem zárja ki.
Az Önre vonatkozó kollektív szerződés általában pontos szabályokat tartalmaz a túlórapótlékot illetően. Önnek jogában áll az ennek megfelelő bér követelése.
Amennyiben az Ön munkaszerződésében nem szerepel szabályozás a túlórapótlékok vonatkozásában, és Önre nem vonatkozik hatályos iparági kollektív szerződés, akkor a kifizetés jogalapja (amennyiben az adott vállalatnál és iparágban ez a szokás) a BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) 612. §-a.
Jó tudni
A munkaidőről szóló törvény nem érvényes a vezető állású munkavállalókra. A vezető beosztású dolgozóktól alapesetben elvárható, hogy túlmunkát végezzenek. Ők alapesetben nem jogosultak az extra díjazásra (BAG, 2012. 02. 22-i ítélet - 5 AZR 765/10). Az ítélet hátterében az van, hogy vezető állású munkavállalóként a munkafeladatok ellátásáért - nem pedig az óraszámoktól függően – történik a bérezés.
A túlóra keretében végzett munka - megállapodás függvényében- szabadsággal is ellensúlyozható.

Hogy megkapja, amire jogosult: Jogvédelmi biztosításunk Németországban élő magyarok részére, magyarul beszélő ügyvédekkel:
https://nemetorszagibiztositas.hu/jogvedelem-biztositas/

További kérdések esetén szívesen segítünk

Kevin Ressler

Biztosítási szakértő
Otto-Hahn-Str. 21
85435 Erding
Germany

Mobil: +4915122656507
Telefon: +4981222285225
eMail: Kevin.Ressler@ergo.de
Web: nemetorszagibiztositas.hu