Ugrás a tartalomra

Munkavédelmi törvény Németországban – A munkavállaló egészségét védi

Német biztosítás – tájékoztatás ügyvédjeinktől


Nem minden munka olyan veszélyes, mint azoké, akik olajfúró tengeri szigeteken vagy a kínai bányákban dolgoznak, akik napról napra rendkívül nehéz munkakörülmények között és életük kockáztatásával keresik meg a mindennapi betevőt. Ennél kevesebb feltűnést keltő feladatkörökben is vannak olyan egészségügyi veszélyek, melyeket a munkavédelem keretein belül a munkaadónak el kell hárítania.

A lényegről röviden: Munkavédelmi törvény

Milyen célt követ a munkavédelmi törvény?

A munkavállalókat meg kell óvni munkavédelmi előírásokkal és irányelvekkel az egészségüket veszélyeztető negatív hatásoktól. A jogszabály hatálya kiterjed a közszolgálatban dolgozókra, a bírókra és a szakképzésben tanulókra is.

Ki tartozik felelősséggel a munkavédelmi törvény betartásáért?

A munkaadó köteles biztosítani a munkavédelmi és az egészségvédelmi előírások megvalósulását. Legfontosabb feladata az ún. kockázatfelmérés elvégzése. Azt, hogy ez miként zajlik, itt lehet elolvasni.

Mi a következménye, ha nem tartják be a munkavédelmi szabályokat?

A munkavédelmi és munkabiztonsági előírások be nem tartását a törvény nagy összegű pénzbüntetéssel, vagy akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni.

Az alkalmazottak a vállalkozás egyik legfontosabb értékei, mivel ők rendelkeznek mindazzal a tapasztalattal és tudással, aminek segítégével a cég az nehéz piaci versenyben megállhatja helyét. Viszont pont a nehéz fizikai munkavégzés veszi igénybe a munkavállalókat és nagy megterhelésnek teszi ki őket. Erre van tekintettel a törvényhozó és emiatt alkotta meg a munkavédelmi törvény által annak az alapját, hogy miképpen legyenek a németországi munkahelyek és munkafolyamatok emberhez méltóan kialakítva.

A törvényben nevesített, munkahelyi egészségügyi veszélyek lehető legkisebbre csökkentésére irányuló balesetmegelőzési előírások és intézkedések a következő személyekre irányulnak:
munkavállaló

 • szakképzésben tanulók
 • közszolgálatban dolgozók
 • bírók
 • katonák
 • szellemi és testi fogyatékkal élők, akik olyan intézményekben dolgoznak, amelyek erre különös tekintettel vannak

Kockázatfelmérés: Mi tartozik bele és hogyan végzik el?

A munkaadók kötelesek munkavállalóik munka- és egészségvédelmét garantálni, feltérképezni a lehetséges munkahelyi kockázatokat és azokat megfelelő intézkedésekkel mérsékelni. A munkavédelmi törvény előírja, hogy az aktuális helyzetet összehasonlítják az elvárttal – mindezt annak megállapítása céljából, hogy az intézkedések elérték-e a kívánt célt.

A munkavédelmi törvény 3. §-a munkaadó legfontosabb kötelességei közé tartozik, hogy a szükséges intézkedéseket megfelelően szervezze. Ezen felül biztosítania kell azt, hogy azokat a mindennapi munkában ténylegesen meg is valósítják. A balesetmegelőzéssel kapcsolatban keletkező költségeket egyébként a cégeknek kell viselniük. A törvény erejénél fogja nem szabad ezeket a munkavállalókra hárítaniuk.

Mindegy, hogy irodai munkabiztonságról vagy más jellegű telephelyen végzett munkáról van szó. A munkavédelmi törvény kötelezi a munkaadókat, hogy a veszélyeztetettség mértékét meghatározzák, és hogy megállapíthassák a veszélyeztetés okát, továbbá azt, hogy a negatív egészségi hatások elkerülésére milyen lépéseket kell tenniük. Ilyenkor kétség esetén nem szükséges kell minden egyes munkahelyet megvizsgálni, sőt épp ellenkezőleg: tevékenységi csoportonként kell ezt megtenniük, hogy így az energiaráfordítást csökkenteni lehessen.

De milyen veszély fenyegeti konkrétan a munka- és egészség védelmét a cégeknél? Általában veszélyeztetésről történik minden energiánál, mely hátrányosan hat az alkalmazottakra és ezáltal egészségük károsodásához vezethet. A munkavédelmi törvény a veszélyeztetés felmérésével összefüggésben a következő lehetséges változókat említi, melyek a testi épség veszélyeztetésének kockázatát viselik:

 • a konkrét munkahely illetve üzem kialakítása
 • ún. biológiai, kémiai és fizikális hatások (pl. mérgező gázok, penészes munkahelyiségek, túlságosan magas zajszintű munkakörnyezet)
 • a termelőeszközök kiválasztása és kezelésük (ide tartoznak a munkában használt anyagok, illetve a gépek és berendezések)
 • munkafolyamatok és eljárások megvalósítása, az időbeli összefügésekkel való kölcsönhatást tekintve is
 • bizonyos termelőeszközök használatával kapcsolatos hiányzó vagy hiányos ismeretek (amit esetleg rossz vagy nem megvalósított betanítás okoz)
 • pszichikai terhelések, amelyek a munkavégzéssel kapcsolatban keletkeznek

Vitás esetekre biztosítékként ajánljuk jogvédelmi biztosításunkat.

https://nemetorszagibiztositas.hu/jogvedelem-biztositas/


Elérhetőség, cikk szerzője:
Kevin Ressler
Biztosítási szakértő
Otto-Hahn-Str. 21
85435 Erding
Germany

Mobil: +4915122656507
Telefon: +4981222285225
eMail: Kevin.Ressler@ergo.de
Web: nemetorszagibiztositas.hu