Ugrás a tartalomra

Állás felmondása munkába állás kezdete előtt. Lehetséges? Jogi következmények.

Mit kell tenned, ha nem akarsz munkába állni?


Felvettek egy munkahelyre, és te nagy lendülettel alá is írtad a munkaszerződést, de megbántad, mert időközben sikerült megkapnod álmaid munkáját. Semmiképpen nem kell lemondanod róla, hiszen lehetőség van kilépni a munkahelyről még munkába állás előtt. Hogyan lehetséges ez? Kiderül a cikk további részéből.

Egy érvényes munkaszerződés megkötésével úgy a munkaadónak, mint a munkavállalónak kötelessége feladatát a szerződés kezdeti dátumától számítva a megállapodás értelmében teljesíteni. Amennyiben az egyik fél fel szeretné bontani a szerződést, mielőtt az tulajdonképpen életbe lépett volna, felmondást kell benyújtania, még akkor is, ha a szerződésbe foglalt tevékenység nem kezdődött el.

Írásban történő felmondás

Ma már köztudott, hogy a munkaviszonyt a megállapított munkakezdés időpontja előtt is fel lehet bontani rendes és rendkívüli felmondással.

Minden esetben ajánlott írásban történő munkaviszonyt megszüntető megállapodást kötni a munkaadóval, amely lehetővé teszi a szerződés felmondás nélküli vagy annak elkerülését lehetővé tevő felbontását egy megállapított időpont előtt. Ha ez nem jön létre közös megegyezéssel, a szerződési viszonyból kiszállni vágyó félnek felmondást kell benyújtania írásban a felmondási idő betartásával.

Felmondási határidő

Kérdés, hogy a felmondási határidő érvénybe lép-e már a munkába állás előtt? Jogi szempontból a felmondási határidő a felmondás benyújtásának időpontjától számítva lép érvénybe.

Jogi következmények

A munkaszerződés felbontása nem lehetséges, ha az a szerződésbe nyíltan bele van foglalva, vagy ha a munkába állás előtt erkölcsellenesnek bizonyul. Ez azonban ritkán fordul elő.

Tudnod kell, hogy ha az egyik fél nem tartja magát a felmondási határidőhöz, és ezáltal bizonyíthatóan kár keletkezik, a másik félnek jogában áll kártérítési követelést benyújtani.

A munkaügyi törvényszék közbelépése

Amennyiben nincs megegyezés a két szerződéses fél között, és a viszályok annyira eldurvulnak, hogy az együttműködés lehetetlenné válik, a munkaadó vagy munkavállaló bíróság elé viheti az ügyet, amely a munkaadó által fizetett kártérítés ellenében felbontja a szerződést. A szerződés felbontása csak a fölmondás elleni védelem követelésével kapcsolatban követhető nyomon.


A munkaügyi törvényszék által történő szerződésbontás feltétele a munkaadó által történő rendkívüli felmondás, egy felbontásra szóló kérelem és a szerződés felbontásának oka. 

A legjobb azonban, ha akaratodat a békés megbeszélés módszerével juttatod érvényre, a munkaviszonyt megszüntető megállapodással pedig sikerülni fog barátságosan elválnod a munkaadódtól.

Forrás: www.zeit.de, www.advocatio.de