Ugrás a tartalomra

Német ünnepek

Munkaszüneti napok Németországban és iskolai szünetek tartományonként


Melyek a legfontosabb ünnepnapok Németországban?

Az ünnepnapok pihenést biztosítanak a sűrű hétköznapok sorában, lehetővé tesznek egy rövid hétvégét, amit a család kellemesen együtt tölthet vagy amikor barátokkal találkozhatsz. Szülinapokhoz hasonlóan az ilyen napok fontosak sok embernek, ilyenkor ünnepelnek és nagy örömmel várják.
Németországan 35 ünnepnap van, ebből 16-ot a törvény is munkaszüneti nappá nyilvánít. Legtöbbjük egyházi eredetű, de vannak politikai ünnepek is és tisztázatlan eredetűek. Ehhez jön még, hogy a Dél-Németországban több szabadnap van, mert itt katolikusok élnek és csak ők ünnepelnek bizonyos napokon.

Ó- és újesztendő (Neujahr) - január 1

Ezekben a tartományokban munkaszüneti nap: mindenhol

Csupán 1691 óta ünneplik, amikor kiszámították, hogy a gregoriánus naptár szerint január elsején kezdődik.
Az ünneplés már Szilveszter napján elkezdődik. Ilyenkor például ólmot öntenek, hogy megjósolják a jövőt. Éjfélkor pontban tűzijáték és harangzúgás fogadja az új évet. A tűzijátéknak eredetileg a rossz szellemeket kellett elűznie. Aztán koccintanak az új esztendőre és szerencsehozóként apró ajándékokat adnak egymásnak. Németország bizonyos tájain újévi perecet esznek, aminek része az újévi perec, amit együtt fogyasztanak el.
 

Heilige Drei Könige (Három királyok) – Január 6

Ezekben a tartományokban munkaszüneti nap: BW, BY, ST

Három Királyok Ünnepén arról a három szimbolikus alakról emlékeznek meg, akiket a csillag elvezetett Jézus bölcsőjéhez Betlehembe. Bölcseknek is szokták őket nevezni (“Magier”), az általuk hozott ajándékok (arany, mirha, tömjén) miatt kezdték őket királyként emlegetni. Az egyházi hagyomány szerint ilyenkor ünneplik Jézus Krisztus megkeresztelkedését is, ezért az ünnepet Vízkereszt ünnepének is hívják.
Ehhez az ünnephez több népi szokás is társult az idők folyamán. A templomokban ilyenkor megáldják a keresztvizet (Dreikönigwasser). A hagyomány szerint a folyóból emelnek ki vizet, megáldják és úgy tartják, hogy az védelmet nyújt a viharokkal szemben. Másik hagyomány szerint gyerekek a három királyként beöltözve járják sorra a házakat, ahol énekelnek (Sternsinger) és nélkülöző gyermekek számára adományokat gyűjtenek.
Forrás: erzbistum-koeln.de

Hamvazószerda (Aschermittwoch) - Húsvét hétfő előtti 46. nap

Hamvazószerda NEM munkaszüneti nap.

Hamvazószerdával veszi kezdetét a negyvennapos böjti időszak, mely Jézus Krisztus feltámadásának ünnepével ér véget, húsvétkor. Valójában 40 napnál többről van szó, de a vasárnapokat nem számítják be, mivel vasárnaponként (tehát a böjti idő közben is) Krisztus feltámadását ünnepeljük. Éppen ezért vasárnap nem lehet böjti nap!

Nagypéntek (Karfreitag) - Húsvét vasárnap előtti péntek

Ezekben a tartományokban munkaszüneti nap: mindenhol

Nagypénteket az egész országban ünneplik és a húsvét előtti péntekre esik, a nagyheti ünnepek része.
Ilyenkor a keresztények Krisztus kereszthalálára emlékeznek. Mindazonáltal ez csak részben gyásznap, mivel halálának áldozata nyitotta meg az utat a feltámadáshoz és a világ megváltásához.

Húsvét (Ostern) - március 21. utáni teliholdat követő első vasárnap

Ezekben a tartományokban munkaszüneti nap: mindenhol (vasárnap és hétfő is)

Húsvét két ünnepnapból áll, mégpedig húsvét vasárnapjából és a húsvéthétfőből. Húsvét mindig a tavaszi első teliholdat követő vasárnap van. Eredetét a zsidó pesach ünnepben találhatjuk meg, amit ugyanezen a napon ünnepelnek. Vasárnap a keresztények Jézus halottaiból való feltámadását ünneplik. Keresztény eredete ellenére a többiek is ünnepelnek általában: számos pogány eredetű szokás kel életre ilyenkor. Például húsvéti tojás keresnek a gyerekek vagy húsvéti tüzet gyújtanak.
Mikorra esik a húsvét Németországban idén és a következő években?

Krisztus mennybemenetele (Christi Himmelfahrt)  - Húsvét vasárnap utáni 39. nap

Ezekben a tartományokban munkaszüneti nap: mindenhol

Húsvét vasárnapja után 39 nappal van Krisztus mennybemenetele. Ekkor a keresztények Jézusnak a mennybe felvételét ünneplik. A húsvétkor meggyújtott gyertyák eloltása mellett, melyek Krisztusnak a földi életből való eltávozását jelképezi, számos profán szokás is életben maradt. Ilyenkor ünneplik sokan az apák napját, amikor az apákkal gyakran kirándulni mennek.

Pünkösd (Pfingsten) - Húsvét vasárnap utáni 49. nap

Ezekben a tartományokban munkaszüneti nap: mindenhol

Ezen a napon ünneplik a keresztények világszerte a Szentlélek eljöttét a világba. A keresztény hit szerint a Szentlélek a Szentháromság azon alakja (az Atya és a Fiú mellett), aki Jézus mennybemenetelét követően a hívőkkel maradt, amíg Jézus a végitélet napján győzedelmesen visszatér.
Sok népi hagyomány is kapcsolódik húsvéthoz. A pünkösdi fa állítása hasonlít a májusfához, amit a szomszéd faluból gyakran ellopnak és csak akkor adnak vissza, ha kapnak egy jó nagy adag sört.
Ennél jóval spirituálisabb a húsvéti tűz hagyománya, ami a tisztulást jelképezi és amit a hívők gyakran hazavisznek magukkal.
Forrás: focus.de
 

Fronleichnam (Úrnapja) – Pünkösd utáni második csütörtök

Ezekben a tartományokban munkaszüneti nap: BW, BY, HE, NW, RP, SL

Az Úrnapja a katolikus egyház ünnepe, és a pünkösd utáni második csütörtökön ünneplik. Eredete az utolsó vacsorára vezethető vissza, azt ünneplik, hogy Krisztus teste és vére velünk maradt, úgy ahogy azt Jézus az utolsó vacsorán tanítványaival megosztotta. Ennek ünneplése 1209 körüli esemény révén vált elterjedtté, amikor Juliana von Lüttich apácának látomása volt. Ennek nyomán emelte hivatalos egyházi ünneppé IV. Orbán pápa 1264-ben.
Forrás: augsburger-allgemeine.de
 

Május elseje (Tag der Arbeit)

Ezekben a tartományokban munkaszüneti nap: mindenhol

Ilyenkor a munka ünnepét ülik meg és gyakran vannak békés tüntetések és demonstrációk a jobb munkakörülményekért. A hagyomány az USA-ból indult, ahol 1886-ban első ízben tüntettek a nyolc órás munkanap eléréséért.
Vidéken ezzel szemben gyakran egy vidám ünnepot ülnek meg, ahol számos szokás elevenedik meg. Már előző nap vannak rendezvények, ahol jó hangulatban, gyakran tánccal töltenek időt egymással. A májusfát is felállítják. Ez egy díszes nyírfa, amit a falusi legények őriznek, nehogy valaki ellopja.
 

Mariä Himmelfahrt (Nagyboldogasszony napja) – augusztus 15

Ezekben a tartományokban munkaszüneti nap: BY, SL

Ez is katolikus egyházi ünnep, német nyelvterületen a 9. század óta ünneplik. Ilyenkor a hívők Jézus anyjának, Máriának a mennybe való felvételét ünneplik. A hagyományok szerint a tanítványok csak virágokat és növényeket találtak Mária sírjában, a test helyett. Szokták ezt a napot Frauentag-nak is hívni. Ilyenkor a kertből mindenféle gyógy- és fűszernövényeket gyűjtenek, csokorba szedik, majd a templomban megszenteli a pap (Kräuterweihe).
Forrás: augsburger-allgemeine.de

Október 3. (Tag der Deutschen Einheit)

Ezekben a tartományokban munkaszüneti nap: mindenhol

Október 3. a német egység napja, a legfontosabb politikai eredetű ünnepnap. Ezen a napon nyilvánították ki Németország újraegyesítését 1990-ben.
Korábban még november 9. is versenyben volt: ezen a napon dőlt le a berlini fal. Viszont mivel a hírhedt kristályéjszaka és az 1923-as Ludendorff-Hitler-féle (sör)puccs Münchenben, ezek diszkvalifikálták ezt a dátumot. Erről bővebben ITT írtunk...

 

Reformationstag (A reformáció napja) – október 31

Ezekben a tartományokban munkaszüneti nap: BB, HB, HH, MV, NI, SN, ST, SH, TH

Ezt az ünnep a protestáns hívők egyik legfontosabb ünnepnapja. Martin Luther ágoston-rendi 1517-ben ezen a napon függesztette ki 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, melyben a katolikus egyházban levő visszásságokatra hívta fel a figyelmet. Az egyház több részre szakadt és alapvető reformokon ment keresztül, nyomában pedig számos társadalmi változás is végbement. Ugyanennek a reformációs mozgalomnak egy fontos eredménye volt, hogy Luther lefordította a teljes Bibliát német nyelvre, ezáltal a német nyelv egyik fontos megújítójának is tekinthető.

Allerheiligen (Mindenszentek) – november 1

Ezekben a tartományokban munkaszüneti nap: BW, BY, NW, RP, SL

A katolikus egyházban napjainkban mintegy 7000 szent van. Gyakorlatilag lehetetlen mindnyájukat egyenként külön ünnepen tisztelni. Kr. u. 835 óta ezen a napon nemcsak az egyház hivatalosan felavatott szentjeire, hanem minden szent életet folytatott, elhunyt emberre emlékeznek. Ezen a napon szokták az emberek hozzátartozóik sírját meglátogatni.
Forrás: erzbistum-koeln.de

Buß- und Bettag (Vezeklés és ima napja) – Advent első vasárnapja előtti 11. nap

Ezekben a tartományokban munkaszüneti nap: SN

Ez az ünnep az evangélikus egyház ünnepnapja, az utolsó az egyházi naptár szerint. Ez a napon az elmélyülésre és újraorientálódásra való. Arra, hogy átgondoljuk, milyen egyéni és társadalmi tévelygéseket követtünk el, mint például az idegengyűlölet, a környezetszennyezés vagy a rászoruló emberek kirekesztése. Nem is olyan régen, 1995-ben eltörölték mint törvényes szünnapot, kivéve Szászországban, azért, hogy ezzel az ápolási biztosítás finanszírozását segítsék.
Forrás: busstag.de
 

Karácsony (Weihnachten) - december 25-26

Ezekben a tartományokban munkaszüneti nap: mindenhol

Karácsonykor Jézus Krisztus születését ünneplik. Sokan azt feltételezik, hogy Jézus születésnapját a keresztények azért rakták december 25-re, mivel az egybeesett a pogány ún. Julfest-tel, a téli napéjforduló ünnepével. Ilyen módon - ezen vélekedések szerint - a keresztények megpróbálták átalakítani a Julfestet saját céljaikra.

Karácsonyhoz számos szokás köthető. A legismertebbek a karácsonyfadíszítés, az ajándékozás, a mindenféle finom sütemények és a Weihnachtsmann (afféle Télapó) hagyománya.
Időközben sok nem keresztény is részt vesz az ünneplésben és örömben töltik együtt a december 25-i és 26-i napokat.

Szilveszter

Szilveszter napját általában a munkavállalók teljes egészében kiveszik szabadnapnak. A németországi magyar szolveszteri bulikat, szilveszteri híeket itt foglaljuk össze: Szilveszter Németországban.

Jelmagyarázat

BW - Baden Württemberg
BY - Bayern, Bajorország
BE - Berlin
BB - Brandenburg
HB - Bremen, Bréma
HH - Hamburg
HE - Hessen
MV - Mecklenburg-Vorpommern
NI - Niedersachsen, Alsó Szászország
NW - Nordrhein Westfalen
RP - Rheinland Pfalz
SL - Saarland
SN - Sachsen, Szászország
ST - Sachsen Anhalt
SH - Schleswig Holstein
TH - Thüringen, ThüringiaForrás: st-alexander-iggenhausen.devorlagen-geburtstagsgruesse.de


Munkaszüneti napok Németországban

  1. 2024-as munkaszüneti napok Németországban tartományonként
  2. 2025-es munkaszüneti napok Németországban tartományonként

Iskolai szünetek (Schulferien) Nemetorszagban

Iskolai szünetek Németországban
 

Munkaszüneti napok tartományonkénti bontásban