Ugrás a tartalomra

Mit tehetsz, ha nem fizetik ki időben a munkabéred?

Fontos, hogy ismerd jogaidat és időben lépj


Amennyiben a munkaadó nem fizeti ki a munkabéred, annak súlyos következményei lehetnek, ezért gyors cselekvésre van szükség.

Mikor esik fizetési késedelembe a munkaadó?

A fizetés időpontja az egyéni munkaszerződésben vagy a kollektív szerződésben szokott szerepelni. Amennyiben a munkáltató ezt nem vagy nem teljesen tartja be, automatikusan, felszólítás nélkül is késedelembe kerül, ezt a BGB 286. paragrafusa 2. bekezdés 1. pontja szabályozza.

Fontos, hogy a késedelem nem áll fenn, ha a fizetés késése – például a bank hibája miatt – nem felróható a munkáltatónak.

Ha a munkaszerződés vagy kollektív szerződés nem tartalmaz fizetési határidőt, akkor a bér a munkateljesítmény elvégzése után fizetendő.

A BGB 614. paragrafusa szerint a munkavállalónak előre teljesítési kötelezettsége van: előbb el kell végeznie a munkát, majd ezután kell fizetnie a munkaadónak. Havi fizetésnél ezáltal a következő hónap első napján esedékes a bér. Vagyis a következő hó második napján esik késedelembe a munkáltató, ha nem fizet.

Milyen összegeket követelhetsz a munkaadó késedelmes fizetésekor?

Bérfizetés miatt, adósként a munkáltató a következőket tartozik megtéríteni a munkaadó, mint hitelező:

Az alapkamatot minden év január 1-én és július 1-én a Bundesbank közli. A kamatszámítás alapja a bruttó bér.

Felszólítást követően megtagadhatod a munkát vagy felmondhatsz

A munkaadó jogosult továbbá a munkavégzést átmenetileg megtagadni, ha a munkaadó késedelembe esett a bérfizetéssel. A szolgáltatás visszatartásának jogát a BGB 273. paragrafus 1. bekezdése és a BGB 320. paragrafusa szabályozza és attól véd, hogy olyan előzetes munkateljesítést nyújtson, amiért azt nem kap bért.

Ha a visszatartás jogával akar élni, előbb írásban, indoklással ellátva felszólítást kell küldeni a munkaadónak, amiben havi bontásban meg kell nevezni az elmaradt összegeket.

Munkáját viszont nem tagadhatja meg, ha a késés csekély és várhatóan nem tart sokáig, vagy aránytalanul nagy kárt okozna a munkaadónak, illetve ha más módon biztosított a javadalmazás. A visszatartás alatt munkaviszonya fennmarad, még ha nem is végez munkát.

Mivel a munkáltató késedelemben, vagyis szerződésszegésben van, a visszatartás idejére is kell bért fizessen.

A BGB 626. paragrafus 1. bekezdése szerint az elmaradt juttatás „fontos indok”, ami azonnali felmondást is lehetővé tesz. Viszont az elmaradásnak jelentősnek kell lennie, vagyis legalább két havi bérrel kell tartozzon a munkaadó. Az is szükséges, hogy Ön előzőleg írásbeli felszólítást küldjön.

Mit írjak bele a felszólításba?

Oldalunkon korábban közöltünk erről információt és iratmintát, amit a célra használhatsz.

Mit tehetsz, ha a munkaadó nem fizeti ki a béred (videó):

Forrás: ra-croset.de