Ugrás a tartalomra

Mi történik, ha nincs írásos munkaszerződésünk Németországban? Jogi következmények.

Mit jelent jogilag az írásos munkaszerződés hiánya Németországban? Baj ha nincs írásos munkaszerződés?


Néha előfordul, hogy a munkás munkaszerződés (Arbeitsvertrag) nélkül dolgozik Németországban. Azonban fontos tudni, hogy a munkaszerződést nem kell feltétlenül írásban megfogalmazni és aláírni ahhoz, hogy hatályos legyen. Néha a munkáltató és a munkavállaló csak szóban állapodik meg. 
Azonban egy szóban megállapodott munkaszerződés is kötelezi a szerződő feleket a fő- és mellékkötelezettségek teljesítésére. Legkésőbb a munkaügyi problémák előfordulásakor kérdezi a munkavállaló, hogy mi a munkaszerződés nélküli foglalkoztatottság következménye.

A munkaszerződés hiánya bizonytalanságot jelent a munkavállalónak

Jogilag, a klasszikus írásos munkaszerződés nélkül is létezhet egy szerződési megállapodás. Azonban, ez nagy bizonytalanságot jelent a munkavállalónak, mert nem a törvény szakembere és nem ismeri a jogait. 
Fontos megjegyezni, hogy  a szóban kötött megállapodás is munkaszerződésnek minősül, de ez egyáltalán nem segíti a munkaviszonyi szabályozás átláthatóságát. Általában a munkáltató és a munkavállaló közötti megállapodások irányadóak. A meg nem állapodott kérdéseket a törvény szabályozza. A következőkben a leggyakoribb kérdéseket válaszoljuk meg az íratlan munkaszerződésekről.

Nincs írásos munkaszerződés Németországban – mit jelent fizetés szempontjából?

A szóbeli munkaszerződést megkötött munkavállalók mindig félnek attól, hogy miként érvényesítik bérköveteléseiket, kapnak-e egyáltalán fizetést a munkáltatótól. A bérkövetelés természetesen jogos, a kifizetési határidőt és az fizetés értéket pedig általában az utolsó állásinterjún beszélik meg. Ha ez a beszélgetés több személy jelenlétében történt, akkor ők tanúskodhatnak a tényről.

Milyen hosszú a felmondási idő írásos munkaszerződés nélkül Németországban?

Az írásos szerződés hiánya nem jelenti a felmondási idő törlését is. A hatályos munkatörvény szerint a munkavállaló számára a felmondási idő négy hét. Abban az esetben, ha a munkáltató mond fel a munkavállalónak, akkor a felmondási idő a munkaviszony hosszától függ.

Vannak-e szabadságnapok írásos munkaszerződés nélkül Németországban?

A hatályos törvény a szabadságnapokat pontosan szabályozza: a munkavállaló 24 szabadnapra jogosult évente.

Egyenértékű az írásos munkaszerződés a szóbeli megegyezéssel?

A szóbeli megegyezés gyakran tisztázatlan kérdésekhez vezet a jogokat és a kötelezettségeket illetően. A munkáltató és a munkavállaló közötti megállapodás az elsődleges. A meg nem állapodott kérdéseket a törvény szabályozza.
A kollektív munkajog (Tarifrecht) alkalmazandó, ha ez érvényes az adott munkavállalóra. Ez határozza meg a munkáltató elsődleges kötelezettségeit, mint például a bérfizetési kötelezettség. Ha ezt megtagadja a munkáltató, akár írásbeli szerződésről, akár szóbeli megegyezésről van szó, akkor a legrosszabb esetben a munkavállaló a bírósághoz fordulhat. 
Ha a munkavállaló egy írásos munkaszerződést is szeretne, és ezt megtagadja a munkáltató, akkor a munkavállaló a munkaügyi bírósághoz fordulhat. A munkaviszony megzavarása elkerülése érdekében azonban minden esetben a munkáltató és a munkavállaló a békés úton való megoldásra kell törekedjen.

Az írásos munkaszerződés nélküli foglalkoztatottság nem egyenlő a feketemunkával

A német munkajog nem követel írásos munkaszerződést, a szóbeli megállapodást is érvényesnek tartja. Az esetleges kérdések és problémák elkerülése érdekében ajánlott az írásos munkaszerződés megkötése. Így világosan el lehet határolódni a feketemunkától.
A feketemunka azt jelenti, hogy a munkavállaló nincs törvényesen bejelentve, nem fizet adót és társadalombiztosítást, nem létezik munkaszerződés és a jutalékot készpénzben fizetik a hivatalos út elkerülése érdekében. Az írásos munkaszerződés hiánya nem jelent feltétlenül feketemunka jogviszonyt, mert a német törvény szerint az írásos munkaszerződést nem kötelező.

Forrás: zurecht.de