Ugrás a tartalomra

Karácsonyi pénz Németországban

Mikor jár a 13. havi fizetés Németországban?


Mikor vagyunk a karácsonyi pénzre (Weihnachtsgeld, 13. havi fizetés) jogosultak?

Megfelelő jogi alap nélkül a munkavállaló nem jogosult a karácsonyi pénzre. Ezt a juttatást a munkaszerződés, a kollektív szerződés vagy az üzemi megállapodás kell egyértelmű feltételekkel meghatározza. Azoban a jogosultság gyakran egy úgynevezett üzemi gyakorlatból ered: abban az esetben, ha a munkáltató legalább három évig ugyanolyan értékű karácsonyi pénzt fizetett és ugyanazon számítási módszer alapján, akkor a munkáltató önkéntes fizetéséből egy jogosultság lesz a munkavállaló részére.

Ez akkor is érvényes, ha új alkalmazott vagyok?

Abban az esetben, ha ez az üzemi gyakorlat az alkalmazás időpontjában létezik, akkor igen. Egy cég nem szüntetheti meg egyszerűen ezt a gyakorlatot a Szövetségi Munkaügyi Bíróság (Bundesarbeitsgericht) 2009-es határozata alapján. Ez az újonnan alkalmazott munkavállalók előnyére válik. Legalábbis addig, ameddig a munkáltató ezt egy szerződéses megállodás során törli.

Kaphatok-e karácsonyi pénzt / 13. fizetést, mert mindenki más is kap?

Igen, ha minden munkavállaló vagy legalábbis a munkavállalók egy csoportja karácsonyi pénzt kap, akkor általában érvényes jogosultság keletkezik kifejezett megállapodás nélkül mindenkinek, aki ebbe a csoportba tartozik. De ennek érdekében egy üzemi gyakorlat kell létezzen. 
A munkáltató kizárólag alapos okok miatt vonhatja meg a karácsonyi pénzt bizonyos munkavállalóktól vagy bizonyos csoportoktól. Ezek az okok mindig a fizetés céljától függnek, mint például a szolgálati idő vagy az esetleges hiányzások, betegség esetén is. És vannak olyan esetek, amelyekben az alkalmazottak nagyobb valószínűséggel kapnak karácsonyi pénzt: előnyt élveznek a házasok az egyedülállókkal szemben, a sokgyermekes családok a gyermektelen családokkal szemben. Ez az eltérő bánásmód azonban minden egyes esetben megfelelő kell legyen.

Kaphatnak-e a részmunkaidőben dolgozók karácsonyi pénzt?

Az ő esetükben a törvény tiltja a hátrányos megkülönböztetést, ezért ők is jogosultak erre a juttatásra, mint a többi csoport. Természetesen a juttatás a munkaidővel arányos: aki félállásban dolgozik az csak a karácsonyi pénz felét kapja.

Munkavállalóként jogosult vagyok-e a karácsonyi pénzre, ha például a céget júniusban hagytam el?

 Ilyen esetekben a mindenkori munkaszerződés érvényes. A legtöbben szerződésben van egy záradék, amely a karácsonyi pénz kifizetését attól függően teszi, hogy az adott személy még a cég foglalkoztatottja és nem mondott fel. Ez az úgynevezett Stichtagsklausel.

Mikor megengedhető azoban ez a juttatás ilyen esetekben?

Ez a karácsonyi pénz céljától függ. A felmondás utáni jogosultságról a munkaügyi bíróságok döntenek. Vannak díjazó jellegű kifizetések, amikor a munkáltató az elvégzett munkát szeretné jutalmazni - ez a klasszikus 13. fizetés. Ebben az esetben a volt munkavállalónak arányos jogosultsága van: ha júniusig dolgozott a cégnél, akkor a karácsonyi pénz hat hónapi részletét kaphatja. Azonban vannak olyan juttatások, amelyek kizárólagosan jutalom jellegűek, mint például azok, amelyek a cég felé tanúsított hűséget díjazzák. Ezekben az esetekben érvényes a határnapi záradék. Minden egyes esetet meg kell vizsgálni, mert vannak vegyes jellegű megállapodások a karácsonyi pénzt illetően.

Vannak-e olyan esetek, amikor a munkáltató visszakövetelheti a már kifizetett karácsonyi pénzt?

Ez például a későbbi felmondásnál lehet érvényés, még a következő évben is. Vannak korlátozások és követelmények, amelyeket a munkáltatónak be kell tartania. Általában azokat a karácsonyi pénzeket kell visszafizetni, amelyek kizárólagosan jutalom jellegűek, ha a szerződésben létezik egy egyértelmű és átlátható visszafizetési záradék. Ugyanakkor léteznek konkrét határértékek: 100 euró érték alatti karácsonyi pénzt általában nem kell visszafizetni. 

Szabályozza-e a munkatörvény a visszafizetést bizonyos határidők szerint?

 A legtöbb egy fizetés értékű karácsonyi pénz visszafizetési kötelezettsége a következő év március 31-ig érvényes. A legfeljebb kéthavi fizetés értékű karácsonyi pénz esetén a kötelezettség a következő év június 30-ig tart. Aki ennél többet marad a cégnél, nem kell visszafizesse a karácsonyi pénzt.

Megvonhatja-e a munkáltató a karácsonyi pénzt?

Természetesen lehetnek olyan helyzetek, amikor egy munkaadónak joga van arra, hogy visszavonja a karácsonyi pénz kifizetését, de pár dolgot neki is be kell tartania.
A legfontosabb, hogy mi volt a jogalapja az eddigi karácsonyi pénz kifizetésének. Amennyiben egy üzemi megállapodás vagy ágazati kollektív szerződés tartalmazta ennek kifizetését, akkor természetesen egy későbbi verziónál elképzelhető, hogy ezt a juttatást már nem veszik be. Amennyiben az egyéni munkaszerződésben vállalt kötelezettséget a munkaadó, akkor annak módosításához természetesen a munkavállalónak is hozzá kell járulnia.

Amennyiben nem tartalmazta semmilyen kétoldalú (munkadó és munkavállaló vagy annak képviselője közötti) szerződés és a munkaadó ezt önszántából adta, akkor jogában áll ezt megszüntetni – viszont nem lehet diszkriminatív, vagyis nem tehet különbséget azonos funkciót betöltő különböző munkavállalók között. Abban az esetben viszont, ha az év végi bónusz lényege szerint deklaráltan teljesítmény-alapú volt, akkor természetesen ez lehetséges.