Ugrás a tartalomra

Gazdasági totálkár: Ez az elszámolás menete

Mikor, kinek, mennyit térít a biztosító ilyenkor?


2022-ben a Német Szövetségi Statisztikai Hivatal naponta 9200 közlekedési balesetet regisztrált Németországban. Sok gépjárműnek csak roncsértéke marad – ezt nevezik gazdasági totálkárnak. Elmagyarázzuk, hogy ez mit takar.

1. Gazdasági totálkár: Miről is van szó?

Egy pillanatnyi figyelmetlenség, és máris bekövetkezik a baleset: súlyos frontális ütközés, a jármű teljesen megsemmisülni látszik. Gazdasági totálkár? Ez nézőpont kérdése. Amennyiben a gépjármű annyira súlyosan megsérült, hogy a javítás becsült ráfordítása több mint a csereérték, akkor „valódi” totálkárról beszélhetünk. Gazdasági totálkár esetén viszont a javítási költségek a csereérték és a maradványérték közötti különbségnél magasabbak.
Példa: Amennyiben egy ugyanolyan autó megvétele 10 ezer euróba kerülne, az autó maradványértéke pedig további 5000 euró lenne, és a számított javítási ráfordítás nettó 6000 eurót tenne ki, akkor a gazdasági totálkár feltétele fennálna. Hiszen a javítási költség 6000 euró lenne, ami több, mint a csereérték és a maradványérték közötti különbözet, vagyis ebben az esetben 5000 euró.
Összehasonlításképpen: „Normál” vagy „tényleges” totálkárról akkor beszélhetünk, ha a javítási költségek meghaladják a csereértéket. Másként mondva, ha a számítási példánkban a javítási költségek nagyobbak a 10 000 eurós csereértéknél.
Műszaki totálkár
A totálkár egy másik típusa a műszaki totálkár: míg a totálkár vagy a gazdasági totálkár esetén még végrehajtható a javítás, addig a műszaki totálkár esetén az eredeti állapot semmilyen módszerrel nem állítható helyre. Az autó már nem menthető.

2. A gazdasági totálkár konstatálása

A baleset után általában egy gépjármű-szakértő megvizsgálja az autójában létrejött baleseti károkat, és a baleseti jegyzőkönyvben rögzíti a javítási költségeket, a csereértéket valamint a jármű maradványértékét. A maradványérték a nem megjavított autó értéke. Amennyiben a szakértő úgy ítéli meg, hogy gazdasági totálkárról van szó, akkor Ön eladhatja a balesetet szenvedett autóját, az ellenérdekű fél biztosítója – ha a balesetet a másik fél okozta – pedig kifizeti Önnek a csereérték különbözetét. Máskülönben ugyanez vonatkozik a normál totálkár esetén is.

A 130 százalékos előírás

Káresemény esetén speciális szabály a 130 százalékos előírás. Önhibáján kívüli baleset esetén az érintett személy integritási érdekeit védi. A kárjogban ez a károsult vagyonának megőrzéséhez fűződő érdeket jelenti. A 130 százalékos szabály mind a totálkár, mind a gazdasági totálkár esetén figyelembe alkalmazható – viszont csak a felelősségre vonatkozó ügyekben. Ez a speciális szabály nem érvényes a teljes körű károk tekintetében. A javítási költségek felső határa a jármű újrabeszerzési értéke.

A 130 százalékos szabály értelmében Önnek, mint károsultnak módjában áll, hogy megtartsa balesetet szenvedett járművét, ha a javítási költségek maximum 30 százalékkal nagyobbak, mint a pótlási költségek. Ez annyit tesz, hogy a pótlási költségek legfeljebb 130 százalékát kérheti kártérítésként, ha az autóját ennyiért teljesen helyre lehet állítani. Amennyiben a javítási költségek meghaladják a 130%-os felső határt, legfeljebb a pótlási értékkel megegyező összeget fizetik ki.

Például: Amennyiben egy ugyanolyan értékű autó csereértéke 7000 euró, akkor legfeljebb 9100 euró kártérítést igényelhet a javításért.
Tudnia kell még a következőt: A 130%-os szabály csak akkor érvényes, ha a járművet ténylegesen megjavítják; fiktív megállapodás, amelyben a károsult csak a pénzt kapja meg, itt fel sem merülhet.

A következő követelményeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy Ön 130 százalékos alapon rendezhesse a követelését:

  • A javítási költségek legfeljebb 30 százalékkal lehet több a pótlási költségeknél.
  • A balesetben érintett járműnek a balesetet követően még minimum 6 hónapig bejegyzettnek és biztosítottnak kell maradnia.
  • A javítást a szakértői jelentésnek megfelelően kell végrehajtani.
  • A szakértői jelentésnek megfelelő javítást számlával kell bizonyítani.
  • A saját kézzel végzett javítások esetén gépjármű-szakértőnek kell tanúsítania, hogy azok megfelelnek a szakértői jelentésnek.
  • A hiányos javításokat nem a 130 százalékos szabály alapján, hanem a teljes kár kiszámítása alapján értékelik.

3. Mennyit térít a biztosító gazdasági totálkár fennállása esetén?

Különösen idegesítő lehet az Ön számára, ha vadonatúj autója totálkárt szenved. Ennek oka, hogy a másik fél felelősségbiztosítása csak az autó aktuális értékét téríti meg, a csereértéket pedig csak ritkán. A biztosítók ezen egy azonos értékű, azonos korú járműnek a kár napján érvényes vásárlási értékét értik. Mivel az új autó értékcsökkenése már a forgalomba helyezéssel kezdetét veszi, csak akkor van mód újonnani ár visszatérítésre, ha az autó maximum egy hónapos és 1000 kilométernél nem futott többet. Még a saját gépjármű-felelősségbiztosítása is csak akkor téríti az újonnani értéket, amennyiben ezt a gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésében rögzítették.

Ebből áll a kifizetés

A kártérítés a biztosítási juttatásból és a balesetet szenvedett járműnek a gépjármű-értékelő által meghatározott értékéből áll.

Csereérték    7000 EUR
Javítási költségek (a csereérték 130 százaléka) 9100 EUR
Maradványérték 3000 EUR


A biztosítónak ezért a csereérték legfeljebb 130%-át (9100 eurót) kell térítenie. A szakértő által meghatározott maradványértéket (3000 euró) a biztosító nem fizeti ki.
Figyelem: Átfogó kárigény esetén csak a biztosító társaság jelölheti ki a szakértőt. Ezzel szemben felelősségbiztosítási kár esetén Ön szabadon választhatj szakértőt.

Ennyit térít a biztosító

Amennyiben az autó már nem vezethető vagy forgalomképtelen, akkor Ön csereautóra vagy a használati kiesésre vonatkozó kártérítésre jogosult – részleges vagy teljes körű biztosítás esetén azonban kizárólag abban az esetben, ha erről a gépjármű-biztosításban megállapodtak. Alapszabályként legfeljebb 14 napot tartanak elegendőnek a csereautó beszerzésére; utána erre az időtartamra bérautót fizetnek Önnek vagy a használatkiesésből eredő károkat megtérítik. Ezen felül kérheti a felmerült lemondási és regisztrációs költségek megtérítését is.

4. Mekkora is valójában a „nem valódi” totálkár?

Amennyiben új autójával olyan baleset éri Önt, amelyben Ön vétlen, kártérítésként követelheti a vételárat. Ez biztosítási szempontból azonos a gazdasági totálkár esetén fizetendő összeggel, ezért "nem valódi" totálkárnak is nevezik.

Nem valódi totálkár esetén a nagy baleseti kár ellenére nem áll be gazdasági totálkár, mivel a javítási költségek kisebbek, mint a csereérték és a roncsérték közötti különbség. Ez annyit tesz, hogy az új autó javítása műszakilag lehetséges és gazdaságilag is ésszerű lenne. Másrészt egy ilyen autó javítása ésszerűtlen értékvesztéssel járna. Balesetet szenvedett új járművet megfelelő és szakszerű autóértékelés ellenére jó áron értékesíteni nem éppen könnyű dolog.

További kérdések esetén szívesen segítünk

Kevin Ressler

Biztosítási szakértő
Otto-Hahn-Str. 21
85435 Erding
Germany

Mobil: +4915122656507
Telefon: +4981222285225
eMail: Kevin.Ressler@ergo.de
Web: nemetorszagibiztositas.hu