Ugrás a tartalomra

Rokkantnyugdíj Németországban

Elmagyarázzuk, mikor mennyi jár és hogyan kérvényezheted


Rokkantsági nyugdíjat a rendszeres öregségi nyugdíj előtt akkor folyósítanak, ha egészségügyi állapotod romlása miatt már nem tudsz dolgozni. Az öregségi nyugdíjkorhatár folyamatos emelése oda vezetett, hogy egyre több embernek kell igénybe vennie a rokkantsági nyugdíjat.

Rokkantsági nyugdíj, mint teljes nyugdíj

A csökkentett keresőképesség miatti teljes nyugdíj azt feltételezi, hogy a törvényes nyugdíjbiztosító által biztosított személy betegség vagy fogyatékosság miatt előre nem látható ideig nem lesz képes legalább napi három órát dolgozni az általános munkaerőpiac szokásos körülményei között.

Rokkantsági nyugdíj, mint résznyugdíj

A csökkent kereseti képesség miatti részleges nyugdíj azt feltételezi, hogy a törvényes nyugdíjbiztosító által biztosított személy betegség vagy fogyatékosság miatt előre nem látható ideig nem képes legalább napi hat órát dolgozni az általános munkaerőpiac szokásos körülményei között.

Rokkantsági nyugdíj, mint átmeneti nyugdíj

A rokkantsági nyugdíjat általában átmeneti nyugdíjként nyújtják. Időtartama legfeljebb három év. Az ideiglenes nyugdíj meghosszabbítható. A hosszabbítást is legfeljebb három évre adják meg. A meghosszabbítás az előző időszak lejárta után kezdődik. Főszabály szerint az ideiglenes ellátás maximális időtartama kilenc év lehet.

Rokkantsági nyugdíj, mint állandó nyugdíj

Ha feltételezhető, hogy a munkaképesség nem állítható helyre, akkor a rokkantnyugdíjat csökkent keresőképesség miatt tartósan fizetik ki. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor az ideiglenes nyugdíjat kilenc évre ítélték meg. A hosszú táv azonban nem jelent korlátlan időt. A rokkantnyugdíjat addig folyósítják, amíg nem jár a levonás nélküli öregségi nyugdíj.

Rokkantsági nyugdíj az utazásképtelenség miatt

Utazásra való képtelenség esetén is megállapítható a rokkantsági nyugdíj. Az utazásra való képtelenség akkor áll fenn, ha már nem tudsz napi rendszerességgel bejárni munkahelyedre.

Ez akkor áll fenn, ha sem autóval, sem tömegközlekedéssel nem tudsz eljutni a munkahelyedre. Bárki, aki naponta kétszer autóval meg tudja tenni a munka és a lakhely közti távolságot, az utazásra alkalmasnak minősül.

Amennyiben az autóval történő utazás egészségügyi ok miatt már nem lehetséges, további vizsgálatokat végeznek. Ha sem autóval, sem tömegközlekedéssel nem tudsz eljutni a munkahelyedre, utazásképtelennek minősülsz.

Ha autóval ugyan már nem tudsz bejárni, de tömegközlekedéssel be tudsz menni, akkor tovább vizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy el tudod-e érni a megállót otthonról, illetve a megállótól a munkahelyedet és visszafelé ugyanezt még egyszer. Ezért a Szövetségi Szociális Bíróság hozott egy általános irányelvet, ami szerint a munkavállalónak képesnek kell lennie arra, hogy gyalog 500 métert 20 perc alatt négyszer egy nap megtegyen. Nem számít, mennyi ideig tart a tényleges séta a megállóig. Elvárhatónak tartják azt, hogy emiatt el kelljen költöznöd.

Biztosítási követelmények

A biztosított csak akkor kap rokkantsági nyugdíjat, ha van megfelelő biztosítása. A rokkantsági nyugdíj biztosítása érdekében a biztosítottnak a rokkantság kezdetét megelőző utolsó öt évben három évig kellett járulékot fizetnie valamilyen biztosított foglalkoztatással vagy tevékenységgel összefüggésben. Ezenkívül az ötéves általános várakozási időt is be kell tartani.

Hogyan döntenek arról, hogy elfogadják-e nyugdíjkérelmedet?

Ha nyugdíjat szeretnél igényelni, akkor ezt a nyugdíjat a törvényes nyugdíjbiztosítónál kell igényelned.

A nyugdíjbiztosítónak két lehetősége van: megítélheti a kért nyugdíjat vagy elutasíthatja a kérelmet. A nyugdíjbiztosítónak elvileg hat hónapon belül döntenie a kérelemről. Ellenkező esetben a biztosított tétlenség miatt panaszt nyújthat be a szociális bíróságnál.

Az elutasító határozat ellen egy hónapon belül lehet kifogást emelni.

A nyugdíjbiztosítónak elvileg három hónapon belül döntenie kell a kifogásról. Ellenkező esetben a biztosított tétlenség miatt panaszt nyújthat be a szociális bírósághoz.

A kifogásra válaszul a nyugdíjbiztosító vagy jogorvoslati értesítést bocsát ki, amiben megadja a kért ellátást, vagy megerősíti az elutasítást.

A kifogást elutasító értesítés miatt a biztosított lakóhelye szerint illetékes szociális bíróságon lehet keresetet benyújtani. A bíróság önállóan, határozattal dönt arról, hogy a nyugdíj megadásának feltételei teljesülnek-e.

Az perben vesztes fél az ítélet közlésétől számított egy hónapon belül fellebbezhet a Tartományi Szociális Bíróságnál (Landessozialgericht). A Tartományi Szociális Bíróság önállóan hozza meg határozatát.

Kivételes esetekben a Landessozialgericht ítélete ellen a Szövetségi Szociális Bírósághoz (Bundessozialgericht) lehet fellebbezni.

Munkaképtelenségi és rokkantsági biztosítás Németországban

Munkaképtelenségi biztosítás Németországban: Milyen esetben véd? Mit kell róla tudni?Munkaképtelenségi biztosítás Németországban: Milyen esetben véd? Mit kell róla tudni? Munkaképtelenségi és rokkantsági biztosítás NémetországbanMunkaképtelenségi és rokkantsági biztosítás Németországban.

Rokkantsági igazolvány Németországban

Akinek veleszületett vagy szerzett fogyatékossága van, sok támogatásra szorul. Németországban elég nagy a támogatások és kedvezmények száma - csak épp tudni kell róluk. Ezekből készítettünk egy listát, amiről az érintetteknek tudni érdemes. Mindenképp érdemes tudni róluk, akár titeket érint, akár valamelyik ismerősötöket. Rokkantsági igazolvány: Kinek jár Németországban és mire jogosít?

Forrás: anwalt.de