Ugrás a tartalomra

Rokkantsági igazolvány: Igénylés folyamata, kedvezmények és feltételek

Milyen kedvezmények járnak a súlyosan fogyatékosaknak Németországban?


Amiről itt szólni fogunk, az a súlyos rokkantság (schwer behindert) miatti igazolvány. Akinél az erre jogosult orvos olyan betegséget állapított meg, amely erre jogosít, az különféle juttatásokat/kedvezményeket kap egyes helyzetekben, hogy valamelyest kompenzálják a betegségéből adódó hátrányokért.

Frissítve: 2023. június 27.

Súlyosan fogyatékosok igazolványa: Ez az igénylés folyamata

A fogyatékosság fokának meghatározásához az illetékes nyugdíjhivataloknak sok dokumentumra van szükségük. Mindent érdemes csatolni, ami bizonyítékként szolgálhat a mindennapi élet nehezebbé válásáról. Itt található a benyújtható és benyújtandó dokumentumok listája:

 • Orvosi leletek és szakértői vélemények
 • Laboreredmények
 • Kórházakban, rehabilitációs központokban vagy hasonló központokban való tartózkodással kapcsolatos dokumentumok
 • Ápolási, baleset- és egészségbiztosítók dokumentumai
 • Hatósági orvosszakértői vélemények
 • Munkáltató vagy a Munkaügyi Hivatal dokumentumai és megállapodások
 • Az ápolási biztosítóknak vagy más szociális szolgáltatóknak beadott korábbi kérelmek
 • Azon ellátóintézmények (például speciális iskolák, szociális intézmények, fogyatékkal élők műhelyei) listája, ahol már megfordult
 • A benyújtott dokumentumok nemcsak a fő fogyatékosságra vonatkozhatnak. Minden, ami a mindennapi életben korlátozza Önt, azt figyelembe veheti a nyugdíjhivatal.
 • A kérelmet az ellátóhivatalnál (Versorgungsamt) kell benyújtani

Amint az összes dokumentum összegyűlt, a kérelmet be lehet adni. Mindenütt ki kell tölteni egy űrlapot. Ez személyi, fogalkozási és egészségügyi kérdéseket szokott tartalmazni – a részletek településenként eltőrőek lehetnek.

A feldolgozás több hónapot is igénybe vehet, és az is előfordulhat, hogy a nyugdíjhivatal további dokumentumokat kér, amelyeket pótolni kell ill. kiegészíteni. A döntés meghozatalát követően az értesítést küldenek, amelyben közlik a megállapított fogyatékossági fokot (GdB). 50-es GdB fölött adják ki a súlyos fogyatékossággal élő személy igazolványát (Schwerbehindertenausweis). Ez általában öt évig érvényes, és lejárat előtt meg kell hosszabbítani. Kilenc fogyatékossági fok van, amelyek 20-tól 100-ig terjednek 10-es lépésekben.
Milyen kategóriákkal egészíthető ki a német rokkantsági igazolvány?
 

Először: ki számít súlyosan fogyatékosnak?

A fogyatékosság mértékét kérésre orvosi szakértők értékelik. Ha többfajta fogyatékossága van valakinek, akkor egy összesített fogyatékossági szintet állapítanak meg. Ilyenkor fogyatékossági fokokat azonban nem egyszerűen összeadják. A meghatározás folyamata ennél összetettebb: a teljes GdB szempontjából döntő tényező az, hogy az egyes funkcionális károsodások hogyan hatnak egymásra . Az értékelés a legmagasabb egyéni GdB-n alapul, majd az összes többi funkcionális károsodás tekintetében megvizsgálják, hogy a fogyatékosság mértéke ennek következtében ténylegesen növekszik-e vagy sem.

Hol kaphatsz segítséget, ha számodra kedvezőtlen fokozatot állapítottak meg?

Például a VdK Sozialverband érdekvédelmi egyesület támogatja tagjait a fogyatékosság megállapítására vonatkozó igénylési eljárásban és szükség esetén a határozat elleni fellebbezésben is.
 


Ez is érdekelhet:


Egész életen át megmarad a súlyos fogyatékossági besorolás (GdB), ha egyszer megállapították?

Nem feltétlenül: Ha egészségügyi változások következnek be, a fogyatékosság mértéke megváltozhat. Ez az egészségi állapot javulását és romlását egyaránt jelenti. A fogyatékosság mértéke ilyenkor ellenőrizhető és újraértékelhető. E célból az új meghatározás iránti kérelemre és megismételt orvosi szakvéleményekre van szükség. Fontos: A fogyatékosság mértéke csökkenthető is. A súlyosan fogyatékos státusz akkor veszik el, ha a GdB-besorolás 50 alá kerül.

Milyen kedvezményeket kaphatnak az érintettek?

 • Hamarabb mehetnek nyugdíjba két évvel
 • Munkahelyen nagyobb felmondás elleni védelem illeti meg őket. A munkáltatónak engedélyt kell kérnie és az Integrationsamt meg is tilthatja a felmondást, ha kiderül, hogy a fogyatékosság az oka a felmondásnak.
 • Plusz szabadság a munkahelyen: öt nap extra szabadságnapot kapnak évente
 • Olcsóbb múzeumi, színház és mozijegyek
 • Munkavégzésre képtelen fiatalok szülei gyerekük 25. életévet követően is jogosultak családi pótlékra.
 • Tévé- és rádió üzembentartási díj (Rundfunkgebühr) alól kedvezményt kapnak azok a súlyosan fogyatékosak, akiknek „RF“ jelölése van a rokkantsági igazolványukban. Olyanok is vannak (pl. siketnémák), akik teljesen mentesülnek a díj fizetése alól.
 • Akik erőszak áldozatai voltak, azok ún. Soziale Entschädigungra jogosultak. Konkrétan a következő csoportokról van szó. A támogatások, amiket ők kaphatnak, sokféle formát ölthetnek, erről külön füzetet készített a munkaügyi és szociális minisztérium.:
  • Erőszakos cselekedetek áldozatai (Opfer von Gewalttaten)
  • Katonák és polgári szolgálatosok, akik szolgálati idejük alatt sebesültek meg („Wehrdienstbeschädigung“)
  • Akik oltási károsodást szenvedtek
  • Az egykori NDK állami szervei által kárt szenvedettek
  • Az előbbi csoportokhoz tartozók özvegyei és árvái
 • Tovább kaphatnak állami ösztöndíjat (BAföG) felsőoktatási tanulmányok folytatásához. Erről is van egy külön füzet a Studentenwerke diákszervezettől.
 • Kedvezményes távközlési tarifák egyes telefonszolgáltatóknál (pl. Sozialtarif der Deutschen Telekom). Érdemes a fogyasztóvédelmi szövetségeknél (Verbraucherzentrale) érdeklődni erről.
 • Ingyenes bel- és külföldi postai küldemények. Ezek brossúráktól, levélen át lehetnek pl. könyvek is, ha Braille-írással készültek. A vakok intézetei csomagot is ingyen adhatnak fel. Részletek a Deutsche Post oldalán.
 • Lakástakarékpénztári kedvezmények: akinek a fogyatékossági foka legalább 95%-os, az levonások nélkül hamarabb felveheti a neki járó szerződéses összeget illetve felmondhatja a szerződés. Ez a kedvezmény akkor is érvényes, ha a szerződő fél házastársa a fogyatékos.

Merkzeichen - különleges kategóriák a rokkantsági igazolványon

A GdB mellett a nyugdíjhivatal úgynevezett kategóriákat (Merkzeichen) is meghatároz. Ez nem minden súlyosan fogyatékos ember esetében van így. A kategóriától függően további kedvezmények is járhatnak: akár egyszerre több kategória is szerepelhet. De az is lehet, hogy egyet sem írnak bele.
    
G    Jelentős járási/állási fogyatékosság    ingyenes tömegközlekedés, adó
aG    Kivételes járási fogyatékosság    Parkolás és adó
B    Kísérő szükséges    ingyenes tömegközlekedés a kísérő személyek számára
   Tehetetlenség    ingyenes tömegközlekedés, adó
Bl    Vakság    Parkolás és adó
Gl    Süketség    ingyenes tömegközlekedés, gépjárműadó
RF    Különleges társadalmi kapcsolat    Nincs rádió/TV-díj (Rundfunkgebühr), telefondíj
1. Kl.    Szállás 1. osztályon    Utazás 1. osztályon 2. osztályú jeggyel
TBl    Siketvakság    Nincs rádió/TV-díj (Rundfunkgebühr), telefondíj
 

További infók itt: vdk.de