Ugrás a tartalomra

Figyelmeztetés a német munkajog szerint – mikor jöhet a felmondás?

Német biztosítás – tájékoztatás ügyvédjeinktől


A jogügyletek azon alapulnak, hogy a szerződéses kapcsolat fontos tényezőiről megállapodást kötnek a felek. Ezen célból írásos formában munkaszerződést készítenek. Ez egyrészt leírja, hogy mik az egyes szerződő felek jogait, másrészről azt, hogy milyen követeléseket támaszthatnak egymással szemben. A szóbeli munkaszerződések is érvényesek alapvetően –  viszont az ilyen megállapodásokat vitás esetben nehéz részletesen bizonyítani.

A lényegről: Figyelmeztetés

Mire való a figyelmeztetés?

A figyelmeztetéssel olyan hibás viselkedésmintára világítanak rá, melyet a jövőben kerülni szükséges, hogy ne veszítse el állását.

Kinek van joga figyelmeztetést megfogalmazni?

Mindkét szerződő fél élhet a figyelmeztetés lehetőségével. A munkáltatóknak jogában áll a dolgozóknak figyelmeztetést adni. Másrészt pedig a munkatársak is adhatnak a főnöknek figyelmeztetést adni.

Muszáj írásba foglalni a figyelmeztetést?

Nem, a szóbeli figyelmeztetés is érvényes. Az írásos formával viszont tuti biztosra lehet menni.
Melyek a figyelmeztetések lehetséges jogos indokai?
A figyelmeztetés alapvetően egy intés olyan magatartási forma elkövetése vagy elmulasztott cselekedetekért, ami által a figyelmeztetést adó fél rámutat arra, hogy a másik fél valamely szerződéses kötelezettségét megszegi. Egyúttal kilátásba helyez valamilyen súlyosabb szankciót (például elbocsátást), ha nem szűnik meg a kifogásolt viselkedés.

Miért döntenek a főnökök a figyelmeztetés mellett? Mit nem tartanak elfogadhatónak?

Az lentiekben néhány jellegzetes kiváltó okot sorolunk fel példajelleggel.
Mindez csupán egy kis válogatás, ami csak a bemutatás célját szolgálja és messze nem fedi a lehetőségek teljes skáláját.

  • Figyelmeztetés munkavégzés megtagadása miatt: A munkaszerződés rendszerint tartalmazza a munkavégzés helyét. Ezen kívül a munkaadónak az üzleti tevékenységekről szóló törvény (Gewerbeordnung) 106. paragrafusa alapján ún. iránymutatási joga van. Ez bizonyos határok között megengedi, hogy a munkatársakat kötelezze adott feladatok elvégzésére. Amennyiben a munkavállaó ezt jogszerűtlenül megtagadja, a főnök figyelmeztetésben részesítheti őket.
  • Figyelmeztetés nem kielégítő teljesítmény miatt: Amikor ön egy munkahelyen dolgozik, akkor kötelezettséget vállal bizonyos minőségű munkát elvégzésére. Ha teljesítőképességét is tekintetbe véve az elvárások és követelmények szintje alatt marad az Ön teljesítménye, számíthat rá, hogy a munkaadó figyelmeztetést fog adni.
  • Figyelmeztetés kései munkakezdés miatt: Pontatlanság esetén is kaphat figyelmeztetést. A főnök gyakran elnézi a ritka kivételeket. Viszont amint a késés rendszeressé válik, könnyen figyelmeztetést adhat ezért.
  • Figyelmeztetés sértő magatartás miatt: A munkaadók nem viccelnek, ha sértő viselkedésről van szó. A munkaviszony során mindegy, hogy ki ellen irányult a kirohanás. Mindegy, hogy kollégák, főnökök vagy netán ügyfelek a sértett felek, szinte biztos, hogy figyelmeztetésre, vagy legrosszabb esetben akár felmondásra is sor kerül.
  • Figyelmeztetés betegség miatt: Amennyiben önhibáján kívül lesz beteg (mert például krónikus betegsége van), nem adhat Önnek figyelmeztetést a munkáltatója. Amennyiben viszont nem jelenti be a jogszabályi határidőn belül munkaképtelenné válását vagy azt csak későn teszi meg, akkor már kaphat figyelmeztetést.
  • Figyelmeztetés zaklatás miatt: Egészségkárosodáshoz és a munkateljesítmény csökkenéséhez vezethet, ha valakit rendszeresen és szisztematikusan megaláznak. Ezért is kaphatsz figyelmeztetést.

Mennyi figyelmeztetés kell megelőzze a felmondást?

Nem lehet erre egyértelmű választ adni. Minden a körülményeken és a vétség jellegén múlik. Csekélység esetén több figyelmeztetés kell, az alapszabály pedig a következőképpen szól. Akkor is felmondhat súlyos vétség esetén a munkáltatója, ha előtte még nem kapott figyelmeztetést. Az általánosító kijelentések e tekintetben óvatosan kezelendőek.

Kétféle okból mondhat fel a munkaadó:

  • Személyre vonatkozó okok miatt
  • Magatartással összefüggő okok miatt

Vitás esetekre biztosítékként javasoljuk jogvédelmi biztosításunkat.
https://nemetorszagibiztositas.hu/jogvedelem-biztositas/


Elérhetőség, cikk szerzője:
Kevin Ressler
Biztosítási szakértő
Otto-Hahn-Str. 21
85435 Erding
Germany

Mobil: +4915122656507
Telefon: +4981222285225
eMail: Kevin.Ressler@ergo.de
Web: nemetorszagibiztositas.hu