Ugrás a tartalomra

Mit a Freistellungsauftrag?

Van bevételed kamatokból, osztalékokból, vagy egyéb tőkejövedelmed? Hogyan mentesíted az adózás alól?


A betétes a bankjának mentesítésre vonatkozó megbízást adhat annak érdekében, hogy tőkejövedelmeit (Kapitalerträge) – például a látra szóló betétek (Tagesgeld) kamatait – sújtó adóterheket megadott összeghatárig elkerülje.

A minden betétesre vonatkozó mentességi értékhatár (Freibetrag vagy Sparerfreibetrag) 801 euró, mely egy 750 eurós betétesi átalányösszegből (Sparer-Pauschbetrag) és egy 51 eurós, leírható költségekhez kapcsolódó átalányból (Werbungskostenpauschale) áll össze.

Házaspárok esetén az értékhatár a duplájára, 1 602 euróra nő.

Minden, a vonatkozó értékhatárt meghaladó tőkejövedelemre vonatkozó adó (Abgeltungssteuer) van kivetve.

Ezen, 25 százalékos mértékű adóra még egy további, 5,5 százalékos szolidaritási különadó (Solidaritätszuschlag) kerül felszámításra, mely összességében 26,38 százalékos adókulcsot jelent. Ehhez jön még adott esetben az egyházadó (Kirchensteuer).


Mentesítésre vonatkozó megbízás benyújtása esetén kizárólag a 801, ill. 1 602 eurós értékhatárt meghaladó tőkejövedelmeket sújtja adóteher – ez alatti bevételek tehát adómentesek maradnak. A betéteseknek lehetőségük van mentesítésre vonatkozó megbízást adni az összes banknak, melynél pénzt helyeztek el, és a mentességi értékhatárt ily módon különböző pénzintézetek között felosztani. Mindezt figyelembe véve ésszerű előre átgondolni azt, mely bank esetén milyen összegű tőkejövedelemmel lehet számolni.


A Grundfreibetrag és a Sparerfreibetrag egyszerre érvényes?

Fontos tudni: a Sparerfreibetrag által biztosított 801€/személy/év adómentes tőkejövedelem független a Grundfreibetragtól. Ezutóbbi 2020ban 9408€ adómentes jövedelmet biztosít személyenként (2021-ben előreláthatólag 9608€-ra nő). A Sparerfreibetrag és a Grundfreibetrag tehát egyszerre érvényes!

Tehát ha 2020ban 9408€ adózandó jövedelmünk volt (személyenként) például egy munkahelyről, ezen kívül pedik értékpapírokból vagy például osztalékokból 801€ jövedelmünk származott akkor a jövedelemadónk 0€.

A Freistellungsauftrag benyújtásának határideje

A banki ügyfelek ma már sok pénzintézet esetén választhatnak, hogy a mentesítése vonatkozó megbízást írásban vagy az online-banking segítségével nyújtják be. Az első lehetőség esetén a szükséges nyomtatványokat legtöbbször már a számlanyitáskor rendelkezésre bocsátják, vagy rendszerint a bank honlapjáról is letölthetők. A mentesítésre vonatkozó megbízás online-banking-on keresztül is lehetséges.

A határidő, ameddig a mentesítésre vonatkozó megbízások benyújthatók, rendszerint az év utolsó banki munkanapja. Egyes pénzintézeteknél azonban az időszak korábban lezárul. A konkrét dátum legtöbb esetben a bank honlapjáról megtudható vagy kikereshető. Ha a banki ügyfél elmulasztja a mentesítésre vonatkozó megbízást időben benyújtani, a bank az adót átutalja az adóhatóságnak. Megvan azonban a lehetőség az adólevonás (Abzüge) érvényesítésére a személyi jövedelemadó-nyilatkozat (Einkommenssteuererklärung) keretén belül, és az adót ily módon visszatéríttetni.  
Az alacsonyabb jövedelmű személyeknek ezen kívül lehetőségük van a mentességi értékhatárt meghaladó tőkejövedelmek adólevonás nélkül történő megszerzésére. Ehhez az illetékes adóhatósághoz kell benyújtani a megfelelő kérelmet. Ha a kérelmező megfelel a követelményeknek, egy adómentességi igazolást (Nichtveranlagungsbecheinigung) kap, melyet ezt követően be kell nyújtania a banknak.

Ez is érdekelhet:
Mi a Grundfreibetrag?
Hogyan keress 40.000€-t adómentesen Németországban. Példaszámítások.
Mennyi a jövedelemadó Németországban? Hogyan müködik a progresszív adózás?
Adózás Németországban. Adóosztályok. Steuerklasse
Kindergeld, Családi pótlék Németországban
Mi a "zu versteuerndes Einkommen - zvE Németországban
Nettofizetés számoló Németországban, avagy mennyi NETTÓ marad a BRUTTÓból
- Mi a Sparerfreibetrag