Ugrás a tartalomra

Biztosítási díj teljesítése - Mikor veszítheted el a fedezetedet?

Ezeket a szabályokat írja elő a törvényhozó...


Kevin Ressler (ERGO Biztosítási Szakértö) tájékoztat a vonatkozó jogszabályokról:

Kivonat a Szövetségi Biztosítási Törvény (Gesetz über den Verischerungsvertrag - VVG) rendelkezéseiből

37. paragrafus: Fizetési késedelem az első biztosítási díj teljesítésekor

1.    Ha az egyszeri vagy első befizetési díj nem időben kerül befizetésre, akkor a biztosítónak jogában áll, a fizetés megtörtének időpontjáig a szerződéstől elállni kivéve, ha a biztosítottnak nem felróható okból nem kerül sor a fizetésre.

2.    Amennyiben az egyszeri vagy első díj befizetése még nem történt meg a biztosítási esemény bekövetkeztekor, a biztosítót nem lehet szolgáltatásra kötelezni, kivéve, ha ez a biztosítottnak fel nem róható okból van így. A biztosító csak akkor mentesül a szolgáltatási kötelezettség alól, ha a biztosított figyelmét külön írásos üzenetben vagy a biztosítási kötvényen található, feltűnő megjegyzés formájában felhívta, arra, hogy ezzal a jogkövetkezménnyel jár a díjfizetés elmulasztása.
Az időben való befizetés konkrétan a biztosítási kötvény kézhezvételét követő két héten belült jelent.
Fontos:
A biztosítási szerződés keretében megállapodás születhet az automatikus beszedési eljárás lehetőségéről. A következmények a VVG 37. alapján csak akkor lépnek életbe, amennyiben a biztosítási díj nem vonható le a számláról, valamint a biztosítottnak ezt pótolnia kell.

38. paragrafus: Fizetési késedelem a biztosítás további díjfizetései esetén

1.    Ha a biztosítás további díja nem kerül befizetésre időben, akkor a biztosító írásos formában határidőt jelölhet ki a biztosított számára és annak terhére, amely határidő nem lehet rövidebb két hétnél. Ez a kitétel csak akkor érvényes, ha a biztosító a hátralékos díjakat, kamatokat és költségeket egyenként, számszerűleg kifejezte, valamint felvilágosítást nyújt a jogkövetkezményekről, melyek a 2. és 3. bekezdésben foglaltak szerint fizetési határidővel vannak ellátva; összevont szerződések esetében az egyes összegeket külön kell megadni.

2.    Amennyiben a biztosítási esemény a határidő lejárta után áll elő, valamint a biztosítottnak a bekövetkezés időpontjában van díj-, kamat- vagy költségfizetési hátraléka, akkor a biztosítót nem lehet szolgáltatásra kötelezni.

3.    A biztosító a fizetési határidő lejárta után felmondási idő nélkül bonthatja fel a szerződést, ha továbbra is van díjtartozása a biztosítottnak. A felmondás úgy kapcsolható össze a fizetési határidő kijelölésével, hogy az annak lejártával életbe lépjen, amennyiben a biztosított abban az időpontban fizetési hátralékkal rendelkezik; erre a felmondás alkalmával egyértelműen figyelmeztetni kell a biztosított figyelmét. A felmondás nem érvényes, amennyiben biztosított a felmondás utáni egy hónapon belül, vagy ha a felmondás összekapcsolásra került a fizetési határidő kiszabásával, a határidő lejárta utáni egy hónapon belül nem rendezte tartozását; a 2. bekezdés változatlanul érvényes marad.

 


Elérhetőség, cikk szerzője:
Kevin Ressler
Biztosítási szakértő
Otto-Hahn-Str. 21
85435 Erding
Germany

Mobil: +4915122656507
Telefon: +4981222285225
eMail: Kevin.Ressler@ergo.de
Web: nemetorszagibiztositas.hu

A cikk tartalmáért kizárólag a cikk szerzője felel.​