Ugrás a tartalomra

A rendőrségek között is van kapcsolat

Érdemes mielőbb ügyvédhez fordulni, ha meggyanúsítanak


Az Európai Unió úgynevezett alapszabadságainak egyike a szabad mozgás és tartózkodás joga, ami azt jelenti, hogy az uniós tagállamok állampolgárai bármilyen külön engedély, vagy ellenőrzés nélkül utazhatnak, tartózkodhatnak, sőt, lakhatnak az egyes tagállamokban. Ennek az alapszabadságnak az érvényesülése érdekében ugyanakkor szükségessé vált megalkotni a bűnüldöző és szabálysértési hatóságok közötti együttműködést is.

Az EU szervei ennek érdekében több joganyagban is szabályozzák a rendőrségek, nyomozó hatóságok és más bűnüldözési szervek kapcsolatát, közös munkáját. A bűnügyi hatósági együttműködésnek több formája is van, megvalósulhat szervezetett keretek között, pl. közös nyomozócsoportok felállításával, de a vonatkozó rendelet azt is lehetővé teszi, hogy valamely tagállam rendőri szerve közvetlenül keressen meg egy másik tagállami hatóságot, akár informális módon.

Fontos tudnunk, hogy amennyiben egy adott bűncselekmény kapcsán több tagállam hatósága együtt nyomoz, ennek mindig van valamilyen dokumentuma: megállapodás az együttműködésről, arról, hogy mely eljárási cselekményt melyik hatóság jogosult elvégezni és arról is, hogy ki fog vádat emelni, képviselni és milyen feltételekkel. Ezt a dokumentumot az összes részt vevő tagállam nyomozást felügyelő szerve (ez nálunk az ügyészség) jóvá kell, hogy hagyja. A megállapodás olyan irat, amelyet a bűncselekmény terheltjei, gyanúsítottjai jogosultak megismerni. Ez természetes is, hiszen ebből tudhatják meg, hogy adott esetben, ha például vallomást tesznek, vagy más módon együttműködnek az egyik tagállam hatóságával, az milyen kapcsolatban állhat a másik tagállamban folyó büntetőeljárással, lehet-e arra bármilyen kedvező hatása.

Addig nem is tanácsolt a nyomozásban együttműködni egy tagállami rendőrséggel, amíg ezt a dokumentumot meg nem ismertük! Ebből tudhatjuk meg, hogy jogosult-e a rendőrség „alkut kötni” egy másik tagállamban folyó eljárás kapcsán, ha pedig nem tudnak ilyet bemutatni, úgy az ezzel kapcsolatos ígéret inkább csak taktika, amely a büntetőeljárásban általában egy megengedett dolog a nyomozás sikere érdekében.

Nyomozás folyik veled szemben? Keress bátran, online segítek!

webugyved.com
drmakoklaudia.hu