Ugrás a tartalomra

A felmondásvédelmi kereset – így védheti magát ha bírósági útra kerül

Sok hasznos infók, lépések a felmondásvédelmi keresetről


A felmondásvédelmi kereset – így védheti magát ha bírósági útra kerül

 

​Egy felmondásvédelmi keresettel a munkavállalónak lehetősége adódik a cég által (írásban) kimondott felmondást munkaügyi bíróságon megtámadni.

Ráadásul akkor, ha a bíróság az elbocsátást – pl. szociálisan alaptalannak – és ezzel nem jogerősnek határozi meg.  A munkáltatók felmondási lehetőségeit a törvények által biztosított felmondásvédelem jogilag korlátozza.  Ez alatt azt értjük, hogy egy felmondás csak bizonyos feltételekkel együtt érvényes – és ezeket a törvény meghatározza. Az általános felmondásvédelem minden munkavállalót megillet – további feltételek is vannak, mint pl. a várandósokra vagy súlyosan korlátozottakra érvényesek. Lényeges: A felmondás írásos kézhezvételét követően a munkavállalónak pontosan három hétig van esélye felmondásvédelmi keresetet benyújtani (KSchG - Felmondásvédelmi Törvény 4. §-a). Ezen határidőt követően azonban elesik ettől a jogigényétől. 

A felmondásvédelmi kereset célja a munkáltató által kihirdetett felmondás érvényességének felülvizsgálata.  Abban az esetben ha nem tartják be a megszabott határidőt, a felmondás jogilag érvényes lesz.  Még akkor is, ha az alkalmazott a felmondás kézbesítésekor nem volt jelen – ha pl. nyaraláson volt vagy esetleg kórházban tartózkodott. Hasznos: egy sikeres felmondásvédelmi kereset lezárását követően fennáll annak a lehetősége, hogy ez nem volt érvényes. És ez azt jelenti, hogy a munkaviszony továbbra is létezik. Csak akkor ha  a cég és az alkalmazott nem egyezik meg egy másik lehetőségről.  A felmondásvédelmi kereset utólagos engedélyezését csak meghatározott körülmények között lehet elérni. És csak akkor, ha a munkavállaló - minden (lehetséges) igyekezete ellenére - bizonyíthatóan nem volt abban a helyzetben, hogy ezt benyújtsa.

Fontos kritériumok egy érvényes felmondásvédelmi keresethez!

Ahhoz, hogy egy munkavállalói felmondásvédelmi kereset teljes mértékben érvényes legyen, a munkaviszonynak hat hónapnál tovább kell fennállnia.
Egyaránt fontos: az érintett üzemben tíznél több munkavállalót kell foglalkoztatni, tehát alkalmazni.  A munkaadói oldalról érkező rendes felmondáshoz ezenfelül felmondási okot kell felmutatni (ezek lehetnek üzemi, egészségügyi vagy magatartásbeli okok) – és ezt bizonyítani is kell. Egy munkajogi eljárás esetén a cégek és alkallmazottak számára is létezik a munkaviszony felbontásának kérelmezésének a lehetősége – de csak végkielégítéssel.  Ez ebben a szakaszban egyfajta „ellenszolgáltatás” lenne azért, hogy pl. a munkavállaló visszavonja felmondásvédelmi keresetét. A végkielégítés lehetséges összegéről a munkaadónak és a munkavállalónak kell megállapodnia! És csak akkor, ha pl. a munkaviszony folytatása a munkavállalótól nem lenne elvárható vagy a munkaadó olyan fix indokokat tud felmutatni, melyek miatt a jövőbeli közös munka előreláthatóan nem lenne kivitelezhető (KSchG 9. §-a).

Esszenciális: abban az estben ha a  rendkívüli felmondásról van szó, felbontási kérvény csak a munkaadói részről nyújtható be.  A szakértők ajánlása értelmében a felmondásvédelmi keresetet érdemes annál a munkaügyi bíróságnál beadni, ahol a munkaadó székhelye található. Ez minden esetben helyes! Ennek ellenére: Sok munkavállalónál létezik annak a lehetősége, hogy a munkáltató magaviselettel kapcsolatos felmondást jogilag csak a harmadik megrovást kővetően eszközölhet. Ez nem minden esetben igaz, mivel: a kiosztott megrovások száma mindenekelőtt függ a mindenkori kötelességszegés súlyosságától (gyakran egy megrovás is elegendő). Nagyon súlyos kötelességszegések esetén – úgymint lopás vagy durva sérelmek – gyakran nincs szükség megrovásra sem ahhoz, hogy jogszerűen felmondhassanak.

Kihez lehet fordulni?

Az alkalmazott kaphat segítséget pl. az illetékes szakszervezetektől –  ők gyakran biztosítanak tagjaiknak jogvédelmet és rendelkeznek szakértői kapcsolatokkal, akik elméleti és gyakorlati segítséget nyújthatnak a munkavállalók részére. Többek között igénybe vehetjük munkaügyi szakjogász szolgálatait is. Azonban figyelembe szükséges venni, hogy első fokon az esedékes költségeket magunknak kell állniuk (ha nem rendelkezünk jogvédelmi biztosítással). Másik lehetőség a kereset benyújtása közvetlenül a bíróságon.  Itt a tisztviselők segítenek benyújtani a keresetet és elindítani a pert is (jogi tanácsadást azonban nem kaphatunk).

Mellesleg: A munkáltató nem köteles a munkavállalót tudatni a felmondásvédelmi kereset lehetőségéről, kimenetéről.  Ezért a munkavállaló maga felel – magának kell eldöntenie, hogy szeretné-e a munkaügyi bíróságon felülvizsgáltatni a felmondási okok jogszerűségét. Lényegbeli: Bizonyos állásközvetítők rendelkeznek olyan munkavállalókkal, akik elbocsátásuk után nem nyújtottak be felmondásvédelmi keresetet, így álláskeresési járadékukat (átmenetileg) csökkentették vagy akár megvonták tőlük azt. Az indoklás többek között erre az volt, hogy a be nem nyújtással munkaviszonyuk megszüntetésében „közreműködtek”.

Egy felmondásvédelmi keresetnek a  kimenetele


A felmondásvédelmi keresetet az illetékes munkaügyi bíróságon kell beadni. A bíróság írásban felkeresi az érintett munkaadót és informálja őt a keresetről. Viszonyleg röviddel ezután sor esik egy úgynevezett békéltető tárgyalásra: itt az ügyet csak a kamara elnökének mutatják be és megvitatják vele. Sűrűn megtörténik, hogy a felmondásvédelmi keresetnek vége szakad ennek során egy megegyezés (végkielégítés) révén. Ha azonban nem történik megegyezés, új időpontot írnak ki, amikor a teljes munkaügyi bírósági kamara jelen van (kamarai tárgyalás). Itt írásban nyilatkozhat a munkaadó – és a munkavállaló is írásban válaszolhat rá. A békéltető tárgyalás és a kamarai tárgyalás között nagyjából öt hónap is eltelhet akár. Ezután általában az ítélet megszületik, illetve a résztvevők békésen egyetértésre jutnak. Ez zárná le a felmondásvédelmi keresetet - kivéve, ha a felek egyike fellebbezést nyújt be az ítélet ellen a tartományi bíróságon.Hogy munkaadójával szemben bebiztosítsa magát, mi jogvédelmi biztosítást ajánlunk Önnek. Ilyen esetben ezzel Önnek ügyvédet biztosítunk és átvállaljuk a költségeket is.
Itt Ön egyszerűen és gyorsan kiszámolhatja jogvédelmi biztosításának tarifáját: https://nemetorszagibiztositas.hu/jogvedelem-biztositas-kalkulator/

 

Ha további kérdése van, Kevin Ressler biztosítási szakértő örömmel segít Önnek a témában. 

 
Elérhetőség:
Kevin Ressler, biztosítási szakértő
Germany, 85435 Erding, Otto-Hahn-Str. 21
Mobil: +4915122656507
Magyar Iroda: +361236123
 
A cikk tartalmáért kizárólag a cikk szerzője felel.