Ugrás a tartalomra

Passzív jogvédelmet tartalmaz a gépjármű biztosítás Németországban

A passzív jogvédelem minden felelősségbiztosításban benne foglaltatik


A passzív jogvédelem fogalma nem ismert a legtöbb felhasználó és biztosított előtt. Ez alapvető részét képezi a felelősségbiztosításnak.

Lenti írásunkban arról olvashat, hogy ez mit is jelent.

A lényegről röviden

•    A passzív jogvédelem minden felelősségbiztosításban benne foglaltatik.
•    Első lépésben a a felelősségbiztosító azt vizsgálja meg, hogy az ellenoldali követelések jogosak-e egyáltalán.
•    Nem nyújt fedezetet a passzív jogvédelem, amennyiben a biztosított követeléseit saját maga szeretné érvényesíteni.
•    Azon jogviták esetében sem nyújt fedezetet, amikor nem szolgál alapul kártérítési követelés a biztosítottal szemben, felelősségbiztosítási kár ügyében.

A kártérítési visszkereset előzetes fokozata a passzív jogvédelem

Egy felelősségbiztosításnak, attól függetlenül, hogy magán felelősségbiztosításról, gépjármű-felelősségbiztosításról vagy tevékenységi felelősségbiztosításról van szó, fontos feladata van. Ez megvédi a biztosítottat a harmadik felek által támasztott kártérítési igényektől. Elsősorban azért van, hogy a felelősségbiztosítás szabályozza a támasztott kártérítési követeléseket. Egyes esetekben a követelések egyértelműek, más esetekben pedig inkább kétségesek.

Alapvetően az a szabály, hogy a biztosított káresemény következtében ne tehessen semmilyen kezdeményező lépést. Csupán tájékoztatja biztosítóját a vélt károsult által megfogalmazott követeléséről. Amennyiben másfajta kezdeményező intézkedést tesz, akkor fennáll annak a veszélye, hogy elveszíti a biztosítási védelmet. Ez pedig már a tényállás kivizsgálásakor kezdetét veszi.

A biztosított biztosítójánál beadja a kártérítési követelést a káresemény lefolyásának bemutatásával együtt. Ebben a pillanatban életbe lép a passzív jogvédelem. A biztosító társaság ezután ellenőrzi, hogy a károsult követelései tényleg jogszerűek-e.
Lássunk egy példát: Kisgyermekek nem büntethetőek. Bár a szülők eleget tettek felügyeleti kötelességüknek, csemetéjüknek sikerült egy kővel megkarcolnia a szomszéd autójának lakkozását. Ezért utóbbi érvényesíti a javítási költségek megfizetésére vonatkozó igényét. A biztosító azonban elmagyarázza a szomszédnak, hogy a gyermek büntethetetlensége miatt léphet fel kártérítési igénnyel. Ezáltal pedig mind a szülők, mind pedig a biztosító mentesül bárminemű fizetés alól.

Számos biztosítótársaság azonban belefoglalja a szerződésbe a nem büntethető személyek által okozott károkat is. Ilyenkor a kártérítést a biztosító társaságnak kellene kifizetnie.

A fizetés a biztosító részéről csupán a második lépésben történik, amikor a követelés általánosan jogerőre emelkedik. A passzív jogvédelem a felelősségbiztosítás keretein belül fedezi a szakértő bevonásának költségeit is, ha az ügy bíróság elé kerül. Az alperesnek csupán az ügyvédi díjakat kell saját magának viselnie.

Minden felelősségbiztosítás tartalmazza a passzív jogvédelmet?

A passzív jogvédelem része minden felelősségbiztosításnak, ezért nem szükséges külön megegyezni róla. Ennek oka magától értetődik és a biztosító saját érdekein alapul. Amennyiben minden egyes kártérítési követelést vizsgálat nélkül fogadna el, az rossz üzlet lenne. Túl sok megalapozatlan követelést elégítenének ki. A biztosító pénzt spórol a passzív jogvédelmi funkcióval, hiszen csak akkor fizet, ha a követelés valóban jogos.

Mire nyújt fedezetet a passzív jogvédelem és mire nem?

A felelősségbiztosítás által nyújtott passzív jogvédelem és az igazi jogvédelmi biztosítás között alapvető fontosságú különbségek vannak. Csak akkor lép életbe a passzív jogvédelem, ha a biztosítottal szemben kártérítési követelést fogalmaznak meg.

Az „igazi” jogvédelmi biztosítás ennél többet kínál. Lehetővé teszi a biztosított számára, hogy harmadik féllel szemben saját kártérítési követeléseinek érvényesítését kezdeményezze és nem csupán az alaptalan követelésektől óv meg. Családi ügyekben tanácsadási jogvédelmet kínál, átvállalja az ügyvédi és bírósági kiadásokat bérlőkkel, bérbeadókkal vagy munkaadóval való vitás ügyekben, kérésre további területeken is fedezetet nyújt, mint például a közlekedési jogvédelem és a büntetőjogi védelem.

Nem utolsósorban átvállalja a költségeket, amikor a biztosított a gazdasági szervekkel vagy társadalombiztosító hatóságokkal kerül jogvitába. Éppen a két utóbbi esetben aligha tudná egy magánszemély viselni a jogviták anyagi terheit. A jogi és gazdasági feltételek egyszerűen túlságosan eltérőek lehetnek.

Így hiba lenne azt állítani, hogy a passzív jogvédelem egy általánosan elegendő megoldásként jogviták esetére. Csupán akkor segíthet, ha a kártérítési követelés saját személyünk ellenirányul. A jogi védelem egyéb területeinek lefedésére a jogvédelmi biztosítás való.


Elérhetőség, cikk szerzője:
Kevin Ressler
Biztosítási szakértő
Otto-Hahn-Str. 21
85435 Erding
Germany

Mobil: +4915122656507
Telefon: +4981222285225
eMail: Kevin.Ressler@ergo.de
Web: nemetorszagibiztositas.hu