Ugrás a tartalomra

Használhatom-e a külföldi jogosítványomat Németországban?

Ezek a szabályok vonatkoznak a külfoldi gépjárművezetői engedélyekre


Átmeneti németországi tartózkodás esetén

Azokra a külföldiekre, akik németországi lakhellyel nem rendelkeznek, a vezetői engedélyről szóló rendelet 7. paragrafusa vonatkozik: Korlátozott idejű itt tartózkodásuk ideje alatt jogosultak gépjárművet vezetni –ugyanolyan feltételekkel, amiket a kiállító ország vezetői engedélye megenged nekik. Nem szükséges lefordítani az okmányt.

Külföldi jogosítvány – németországi lakhellyel

Aki németországi lakhelyet létesít, arra a német jogosítvány előírásai vonatkoznak. Ilyenkor állampolgárságuk nem lényeges.
•    Németországi lakhellyel rendelkezőkre a a német vezetői engedély előírásai vonatkoznak.

EU- és és EGK-tagállamok által kiállított gépjárművezetői okmányok

Amennyiben vezetői engedélyét egy másik EU- vagy EGK-tagállam állította ki, Ön vezethet gépjárművet Németországban (vezetői engedélyről szóló rendelet 28. paragrafusa). Külföldi jogosítványát elismerik, nem szükséges azt német dokumentumra cserélnie.

A kiállító országban által megállapított esetleges korlátozások vagy feltételek Németország területén is hatályosak (pl.: „Csak automata váltós gépjárműre”). Arra is figyeljen, hogy külföldi jogosítványa Németországban nem érvényes, amennyiben még nem töltötte be a német törvények szerinti a megfelelő gépjármű kategóriára előírt minimális életkort minimális korhatárt! Jogosulatlan gépjárművezetés esetén Ön a német törvények értelmében büntethető (): Amennyiben jogosulatlanul vezet, úgy a közúti közlekedésről szóló törvény (StVG) 21. paragrafusa  alapján büntethető.

Korlátozások vonatkoznak a következő kategóriákra: C, C1, CE, C1E (tehergépjármű) vagy D, D1, DE, D1E (busz).

•    C1 és C1E kategóriák: A vezetői engedély Németországban legfeljebb a tulajdonos 50. életévének betöltéséig érvényes
•    C, CE, D, DE, D1 és D1E kategóriák: A vezetői engedély a kategória érvényességének megszerzését követő öt évben érvényes, még akkor is, ha a kiállító országban az érvényességi idő ennél hosszabb
•    C, C1, CE, C1E, D, D1, DE és D1E kategóriák: Kérvény alapján a vezetői engedély öt évvel meghosszabbítható, amennyiben amennyiben az egészségre és a látásra vonatkozó előírások teljesülnek. További tájékoztatást az illetékes közlekedési hatóságtól kaphat.

Figyelem: Amennyiben Ön Németországban létesít lakhelyet, jogosítványa pedig a fent említett korlátozások miatt már nem érvényes, akkor még hat hónapig vezethet Németországban. Ezen időtartalm alatt pedig kérvényezheti az engedély meghosszabbítását.
•    Elismerik az Ön EU-s/EGK-s jogosítványát: csere, átíratás nem szükséges!

EU-n és EGK-n kívül kiállított jogosítványok

Amennyiben Ön németországi lakhellyel rendelkezik és külföldi vezetői engedélyét EU-n/EGK-n kívüli tagállamban szerezte meg, akkor jogosítványa Németországban hat hónapig érvényes. Ezen idő letelte után már nem ismerik el.
Tipp: Ha Ön németországi lakhelyét 12 hónapnál nem régebben létesítette és ezt bizonyítani is tudja, akkor a közlekedési hatóságnál kérelmezheti vezetői engedélye érvényességi idejének meghosszabbítását.  A közlekedési hatóság további hat hónapra meghosszabbíthatja az érvényességet (vezetői engedélyről szóló rendelet 29. paragrafus 1. bekezdés).

•        EU-n/EGK-n kívül kiállított jogosítványa 6 hónapig érvényes
•        Kivétel: Meghosszabbítása további 6 hónapra lehetséges


Így cserélheti le külföldi jogosítványát

Amennyiben Ön tartósan szeretne Németország területén gépjárművet vezetni, akkor ehhez német jogosítvány szükséges, vagyis: Külföldi jogosítványát le kell cserélnie németre. Ez legtöbbször lehetséges.
Feltételek: A jogosítvány megszerzésekor Ön nem rendelkezett németországi lakhellyel.

Amennyiben vezetői engedélyét külföldön szerezte meg és ezen idő alatt Ön rendelkezett németországi lakhellyel (pl.: legutóbbi nyaralása idejére), akkor külföldi jogosítványa Németországban nem érvényes. Ilyenkor jogosítványa csak a kiállító országban érvényes.
Kivétel: Amennyiben vezetői engedélyét EU-/EGK-tagállamban szerezte külföldi tanulmányok vagy iskola látogatásának ideje alatt, akkor használhatja azt Németországban is. Feltétel: Ön legalább hat hónapig tartózkodott a kiállító országban.


Egyéb államok: Legtöbbször vizsgát kell tenni

Azon államokra, melyek nem szerepelnek a „listaállamok” között az alábbi érvényes: Általában Önnek elméleti és gyakorlati vizsgát kell tennie, hogy külföldi jogosítványát németre cserélhesse. Tanfolyamon nem kötelező részt venni.
•    Az átíratáshoz le kell vizsgáznia, amennyiben vezetői engedélyét nem listaországban állították ki, vagyis ha az ország a vezetői engedélyről szóló rendelet 11. mellékletében nem szerepel

Fordítás német nyelvre
Amennyiben vezetői engedélyét nem EU-/EGK-tagállamban vagy Svájcban, de nem német nyelven állították ki, akkor arról fordítást kell készíttetni, kivéve, ha a Német Szövetségi Köztársaság ettől eltekint (vezetői engedélyről szóló rendelet 29. paragrafus (2) bekezdése).


Elérhetőség, cikk szerzője:
Kevin Ressler
Biztosítási szakértő
Otto-Hahn-Str. 21
85435 Erding
Germany

Mobil: +4915122656507
Telefon: +4981222285225
eMail: Kevin.Ressler@ergo.de
Web: nemetorszagibiztositas.hu