Ugrás a tartalomra

Kifizetik-e visszamenőleg a lakhatási támogatást?

Ki jogosult lakhatási támogatásra (Wohngeld) Németországban


Wohngeld - Lakhatási támogatási Németországban


Az alacsony keresetűek Németországban lakhatási támogatást (Wohngeld) kérelmezhetnek, ha megfelelnek bizonyos feltételeknek. A német lakhatási támogatásról szóló törvény (Wohngeldgesetz) célja a szociálisan hátrányos családok segítése, hogy megfelelő lakásban élhessenek. 
 


Kifizetik-e visszamenőleg a lakhatási támogatást?

Kelt: 2023. január 20.

A lakhatási támogatás legújabb reformjának célja,hogy jelentősen több háztartás kaphasson hozzájárulást a lakhatási költségeihez. Ez a kérvények hatalmas áradatához és hosszú várakozási időhöz vezetett. Sokakban merül fel hát a kérdés: vajon ez azt jelenti, hogy a pályázók pénzt veszítenek ennek eredményeként?
Klara Geywitz építési miniszter türelmességre szólította fel az érintett polgárokat. "A négymilliárd eurós összeg szétosztása természetesen hatalmas feladat" - mondta az ARD SPD-s politikusa. "Aki még januárban nyújt be lakástámogatás iránti kérelmet, és azt akár februárban, akár március elején jóváhagyják, az januártól visszamenőlegesen kapja meg a pénzt" – fejtette ki. A kérelmek feldolgozásáért az önkormányzatok lakástámogatási részlegei (Wohngeldstellen) felelnek.

Forrás: n-tv.de


Német lakhatási támogatások: Egyre hosszabb időbe telik az igénylések feldolgozása

Már most sem fényes a helyzet.

Kelt 2022 december 28 

2023-tól lényegesen többen igényelhetnek lakhatási támogatást.

A WDR regionáis televízió kutatása kimutatta: Minden ötödik településen az érintetteknek több mint két hónapot kell várniuk.

Lakhatási támogatás reformja: Még hosszabb lesz a várakozási idő?

Olyan emberekről van szó, akik kevés pénzzel rendelkeznek, akiken a jelenlegi berlini koalíció pártjai "észrevehető mértékben támogatni" akarnak. Ezt célozza a lakhatási támogatás jelentős reformja is. A lakbértámogatás január 1-től átlagosan kétszer olyan magas lesz, mint eddig. És több embernek kaphat majd belőle.
Csak NRW-ben jelenleg 160 000 háztartás kap lakhatási támogatást, a jövő évtől pedig lehet, hogy 480 ezren lesznek Ina Scharrenbach építésügyi miniszter szerint. A probléma: Sok hatóság jelentős késedelemre számít a kérelmek feldolgozásában. Siegen városának például már ebben az évben több hónapra van szüksége, amíg kifizetheti a lakhatási támogatást.

Mennyi ideig tart a feldolgozás?

Forráscikkünk Nordrhein-Westfalenről (NRW) szól, de bizonyára máshol is hasonló mértékekről van szó. Az alábbi táblázat mutatja, hogy a tartomány egyes települései milyen hosszú feldolgozási időről számoltak be:

  • Kevesebb mint 2 hét: 16
  • 2-4 hét: 101
  • 1-2 hónap: 96
  • 2-3 hónap: 35
  • 3-4 hónap: 18
  • 4-5 hónap: 6
  • 5-6 hónap: 2

Forrás: wdr.de

 


Fontos: 2023-tól várhatóan mind a Hartz IV (új neve Bürgergeld), mind pedig a lakhatási támogatás (Wohngeld) átalakul. Ez egyrészt azt jelenti, hogy jóval több polgár lesz jogosult, másrészt a támogatási összegek is jelentősen emelkedni fognak.


Mi a lakhatási támogatás?

A lakhatási támogatás (Wohngeld) egy állami támogatás, amelyet a rászoruló állampolgárok kaphatnak Németországban. Bérelt lakás esetén lakbérhez való hozzájárulást adnak, saját tulajdonú lakások esetén a lakás költségeihez kapsz hozzájárulást. Emiatt a támogatás szempontjából lényegtelen, hogy te vagy a saját tulajdonú lakása haszonélvezője vagy egy bérelt lakásban élsz - mindkét esetben kérelmezheted ezt a támogatást.

A kérelmet írásban kell benyújtani, és ha pozitívan bírálják el, akkor tizenkét hónapig jár a támogatás. A lakhatási támogatást mindig a kérvény benyújtásának hónapjától hagyják jóvá. Visszamenőleg semmilyen követelést sem érvényesíthetsz. A cikk fennmaradó része a 2022-es helyzetet mutatja be.

Kire vonatkozhat a lakhatási támogatás?

A német lakhatási támogatási törvény szerint a következő személyek igényelhetik a támogatást: 

- természetes személyek, akik lakást bérelnek (bérlőként vagyalbérletben)
- természetes személyek, akik a saját házuk egyik lakásában élnek (ha a házuk több mint két lakásból áll)
- olyan személyek, akik a hosszútávú menedéket kaptak a németországi menekültjogi törvény alapján

Ezt azt jelenti, hogy nemcsak a jövedelem befolyásolja a lakhatási támogatás nagyságát, hanem a háztartáshoz tartozó családtagok száma, a lakáshoz tartozó anyagi terhek nagysága és nem utolsósorban a lakás nagysága.

​A bérlők lakbértámogatást (Mietzuschuss), a lakástulajdonosok pedig költséghozzájárulást (Lastenzuschuss) kapnak.
 

Egy háztartásban hányan kaphatnak lakhatási támogatást?

Egy háztartásban általában csak egy személy jogosult a lakhatási támogatásra.

Melyek a feltételek?

Az alapvető feltétel arra, hogy Németországban lakhatási támogatást kérj az, hogy valójában az adott lakásban élj, amelyre támogatást kérsz. Ezenkívül a háztartásban lévők száma is meghatározza a jóváhagyott támogatás nagyságát. Háztartásod tagjának számít minden olyan személy, aki veled felelősségi kapcsolatban van és a háztartásodban él.

Ilyen módon nem csak a házastársak, gyerekek, élettársak tartoznak ebbe a körbe, hanem mindenki, aki a fenti feltételeknek megfelel. A támogatásra való jogosultságot újra kell vizsgálni, amennyiben a feltételek változnak. Emiatt köteles vagy a helyzetetekben bekövetkezett változásokat bejelenteni: például gyermek születése, lakáscsere vagy jövedelem változása esetén.

Nem igényelhetsz lakhatási támogatást, ha szociális segélyben (Sozialhilfe) és a II-es munkanélküli segélyben részesülők, valamint azok az állampolgárok, akik olyan juttatásokat kapnak, amelyek tartalmazzák a lakhatási költségeket. Ilyen például a II-es munkanélküli segély (ALG II) értékével egyenlő mértékű átmeneti juttatások (Übergangsgeld) vagy kártérítés (Verletzungsgeld). Nem kérvényezhetik a lakhatási támogatást azok sem, akik alapvető ellátást kapnak csökkentett munkaképesség miatt (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) vagy nyugdíjazáskor (Grundsicherung im Alter).
 

Gyakornokok, egyetemi hallgatók, diákok 

Gyakornokok, egyetemi hallgatók és diákok csak akkor jogosultak a lakhatási támogatásra, ha sem szakképzési támogatásban (Berufsausbildungsbeihilfe), sem képzési támogatásban (Bundesausbildungsförderungsgesetz, BaföG) nem részesülnek.

Az első szakképesítés során például a képzés és a tanulmányok ideje alatt lakhatási támogatásra vagy jogosult Németországban. Minden más rászoruló esetében a jövedelem mérvadó a támogatásra.

Külföldiként milyen feltételeket kell teljesítsek?

A lakhatási támogatásra való jogosultság nincs összekötve a német állampolgársággal, ezért ezt magyar állampolgárok is kérelmezhetik. 
Azonban csak azok a külföldi állampolgárok jogosultak a lakhatási támogatásra, akik Németországon élnek és:

•    tartózkodási engedéllyel rendelkeznek az EU szabad mozgásról szóló törvénye szerint
•    tartózkodási engedéllyel vagy megtűrt engedéllyel rendelkeznek a németországi tartózkodási törvény szerint
•    tartózkodási jogot kaptak egy nemzetközi jogi megállapodás alapján
•    hontalan külföldi jogi státusuk van a hontalan külföldiekről szóló törvény alapján
•    egy jogi szabályozás értelmében felmentést kaptak a tartózkodási engedély kötelezettsége alól

Abban az esetben, ha Németország és a külföldi állampolgár anyaországa között olyan nemzetközi jogi megállapodások vannak érvényben, amelyek Németországot felmentik a szociális juttatások kifizetése alól az adott ország állampolgárai vonatkozásában, akkor ők nem jogosultak a lakhatási támogatásra.
Nem jár támogatás, ha a németországi tartózkodás jogalapja szakmai gyakorlati mukahely keresése vagy az európai önkéntességről szóló törvény.

Mire kell odafigyelni?

Ha a támogatási jogosultság időtartama alatt a háztartás egyik tagja elhalálozik, akkor a támogatás folyósításának évében nem változik a lakhatási támogatás értéke, kivéve, ha a halálesetet követően elköltözöl. Ebben az esetben újra kell kérned a támogatásra való jogosultág kivizsgálását.

Mi a kérelmezési eljárás?

Elsősorban különböző internetes oldalakon ellenőrizheted, hogy jogosult vagy-e a lakhatási támogatásra. Ezek általában becslések. A szövetségi építésügyi minisztérium oldalán megnézheted, hogy jogosult vagy-e a lakhatási támogatásra: https://www.bmwsb.bund.de/Webs/BMWSB/DE/themen/stadt-wohnen/wohnraumfoerderung/wohngeld/wohngeldrechner-2021-artikel.html

A kérvényt az önkormányzatok lakhatási támogatással foglalkozó részlegénél (Wohngeldstelle) lehet benyújtani papíron vagy online.

Milyen iratokat kell a kérvényhez mellékelj?

a bérlőknek a következő dokumentumokra van szükségük a kérvényhez:
•    A munkáltató által az elmúlt tizenkét hónap bruttó fizetésére kiállított keresetigazolás (beleértve az adómentes jövedelmet is),
•    a bérleti szerződés,
•    a lakbérfizetés igazolása,
•    lakcímbejelentési igazolás (Meldebescheinigung),
•    a személyazonosító igazolvány,
•    esetleges szociális ellátások és a munkanélküli ellátás igazolása (ALG I),
•    a tartási kötelezettségek igazolása,
•    albértletre vonatkozó szerződések,

A tulajdonosoktól a következőket kérik alapban:
•    A tulajdonjog igazolása (pl. az adásvételi szerződés vagy az ingatlan-nyilvántartás kivonata),
•    az esetleges kölcsönök valamint a kamat- vagy törlesztőrészlet igazolása,
•    a saját otthon támogatásáról (Eigenheimzulage) szóló határozat,
•    az alapterület kiszámítása, például egy építési terv,
•    nyilatkozat az ingatlan közköltségeiről (Hausgeld),
•    az adómegállapítási alapbejelentés.

A diákoknak és hallgatóknak szükségük van:
•    Bafög határozat,
•    Eltartotti állapotról szóló igazolás (Unterhaltsnachweis),
•    Értesítés a családi pótlék igénybevételéről,
•    beiratkozási igazolás az oktatási intézménytől

Mi a kérelmezés időtartama?

A lakhatási támogatásra való jogosultság a kérvény benyújtásának hónapjától érvényes, ha jóváhagyják. A kérelem elbírálása gyakran nagyon hosszadalmas, ezért fontos, hogy minél hamarabb nyújtsd be a kérvényt.

Hogyan kell kiszámítani a lakhatási támogatást? Mennyi az összege?

A lakhatási támogatás kiszámításához a következő három döntő feltételt kell figyelembe venni:
- a jövedelem nagysága
- a lakbér nagysága vagy saját lakás esetén a lakásköltségek értéke
- a családtagok száma

A lakbér mellé olyan további költségek tartoznak, mint a hulladékelszállítási, vízellátási költségek, adminisztratív díjak és a lépcsőházi világítás díja, ezért ezeket is figyelembe veszik a lakhatási támogatás esetén. Azonban a melegvíz, a fűtési rendszerek és a távfűtési költségeit kizárja a szabályzat a támogatás alól. A szabályzat ugyancsak kizárja a lakhatási támogatás alól a bútorok, elektromos készülékek (mint például a hűtőszekrény vagy a mosógép) bérlési díját és az albérleti pótlékokat, a garázs, parkolóhely vagy kerthasználati költségeket. Abban az esetben, ha  a lakhatási támogatásban részesülő más helyről is kapsz lakásbérleti célú támogatást, akkor a lakhatási támogatásból levonják összegét

A lakhatási támogatást nem biztosítják egy tetszés szerinti összegben: a lakás nagyságának és a bérleti díjnak méltányosnak kell lennie (ez a legdrágább VI. kategóriájú régiókban egyedülállóknál 651 euró). A lakhatási támogatást a háztartásban lévő személyek száma szerint hat csoportba osztják: az egyszemélyes háztartásoktól az ötnél több személyes háztartásokig. A lakhatási támogatás megítélésekor az iroda figyelembe veszi az épület építési évét is. A fűtési hozzájárulást személyenként fizetik ki és ez független a hatlépcsős beosztástól. 

A várhatóan kapható összeget illetően a már említett hivatalos kalkulátor használatát javasoljuk: https://www.bmwsb.bund.de/Webs/BMWSB/DE/themen/stadt-wohnen/wohnraumfoerderung/wohngeld/wohngeldrechner-2021-artikel.html

Mekkora a maximális jövedelem illetve vagyon, ami fölött nem kapsz támogatást?

A vagyon értéke maximum 60 ezer euró, veled egy háztartásban élő személyenként további 30 ezer euró. A jövedelem mértéke függ az ingatlanban élők számától és attól, hogy egyedülálló vagy-e. Az sem mindegy, hogy melyik régióban laksz. A legdrágább régióban egyedülállóként 1189 EUR a határérték a nettó jövedelem szempontjából (bizonyos tételeket levonhatsz a határérték kiszámításakor).

A konkrét táblázatokat ebben a forrásunkban találod meg legjobban érthető formában, de kétség esetén a hivatal is közli veled a részleteket.

Fűtési támogatás

Akik Wohngeldbe részesülek, azok fűtési támogatást is kérhetnek. Feltételek és részletek itt: Fűtési támogatás Németországban

További információk

A lakhatási támogatást igénylő személyek más támogatásokban is részesülhetnek, amelyek anyagi helyzetüket megkönnyíti, mint például az oktatási támogatás vagy a családi támogatás. 
A támogatási kérelmet a lakóhelyhez tartozó lakhatási támogatással foglalkozó iroda (Wohngeldstelle) dolgozza fel. Itt tájékozódhatsz arról is, hogy jogosult vagy-e még közülük valamelyikre. 

Forrás: test.de, finanztip.de