Lakhatási támogatás (Wohngeld) Németországban


Jogosultság a lakhatási támogatásra (Wohngeld) Németországban

Mindenki, akinek alacsony jövedelme van Németországban lakhatási támogatást (Wohngeld) kérelmezhet ha teljesít bizonyos feltételeket. A német lakhatási támogatási törvény szerint a támogatás célja a szociálisan hátrányos családok segítése abban, hogy egy családnak megfelelő lakásban éljenek Németországban. 

Mi a lakhatási támogatás?

A lakhatási támogatás egy kormányzati támogatás, amelyet a rászoruló állampolgárok kapnak Németországban. Bérelt lakás esetén a lakbérhez való hozzájárulás formájában van jelen, saját tulajdonú lakások esetén a lakás költségeihez való hozzájárulás formájában van jelen. Ezért a támogatás szempontjából lényegtelen, hogy te vagy a saját tulajdonú lakása haszonélvezője vagy egy bérelt lakásban élsz, mert mindkét esetben kérelmezheted ezt a segítséget.

A kérelmet írásban kell megfogalmazni, és ha kérelmezőként pozitív elbírálásban részesülsz, akkor tizenkét hónapig megkapod a támogatást. A lakhatási támogatást mindig a kérvény hónapjától hagyják jóvá. Ezért semmilyen követelést sem érvényesíthetsz a kérvénytől visszamenőleg. 2016-ban a lakhatási támogatást jelentősen növelték Németországban. A következő részek bemutatják a 2017-es helyzetet.

Kire vonatkozhat a lakhatási támogatás?

A német lakhatási támogatási törvény szerint a következő személyek igényelhetik a támogatást: 

- természetes személyek, akik lakást bérelnek
- természetes személyek, akik hosszútávú bérléshez hasonló körülményben élnek
- természetes személyek, akik a saját házuk egyik lakásában élnek vagy ha a házuk több mint két lakásból áll
- olyan személyek, akik a hosszútávú menedéket kaptak a németországi menedéktörvény szerint


Ezt azt jelenti, hogy nemcsak a jövedelem befolyásolja a lakhatási támogatás nagyságát, hanem a háztartáshoz tartozó családtagok száma, a lakáshoz tartozó kifizetendő megterhelések nagysága és nem utolsósorban a lakás nagysága. Ha ezeket a feltételeket teljesíted biztosan érdekel, hogy 2017-ben több támogatást kapsz-e.

​A bérlők úgynevezett lakbértámogatást (Mietzuschuss), a lakástulajdonosok úgynevezett költségekhez való hozzájárulást (Lastenzuschuss) kapnak.
 

Egy háztartásban hányan kaphatnak lakhatási támogatást?

Egy háztartásban általában csak egy személy jogosult a lakhatási támogatásra. 


Melyek a feltételek?

Az alapvető feltétel arra, hogy Németországban lakhatási támogatást kérj az, hogy valójában az adott lakásban élj, amelyre támogatást kérsz. Ezenkívül a háztartásban lévők száma is meghatározza a jóváhagyott támogatás nagyságát. Háztartási tagnak számít minden olyan személy, aki veled felelősségi kapcsolatban van és a háztartásodban él.

Ezért nemcsak a házastársak, gyerekek, élettársak tartoznak ebbe a körbe, hanem mindenki, aki a fenti feltételeknek eleget tesz. A támogatásra való jogosultságot újra kell vizsgálni, ha a feltételek változnak. Tehát köteles vagy az új helyzetet bejelenti például egy gyermek születése, lakáscsere vagy a jövedelem változása esetén. 

Nem igényelhetnek lakhatási támogatást a szociális segélyben és a II-es munkanélküli segélyben részesülők, azok az állampolgárok, akik olyan juttatásokat kapnak, amelyek tartalmazzák a lakhatási költségeket, mint például a II-es munkanélküli segély (ALG II) értékével egyenlő átmeneti juttatások (Übergangsgeld) vagy kártérítés (Verletzungsgeld). Nem kérvényezhetik a lakhatási támogatást azok sem, akik alapvető ellátást kapnak csökkentett munkaképesség esetén vagy nyugdíjazáskor.
 

Gyakornokok, egyetemi hallgatók, diákok 

Gyakornokok, egyetemi hallgatók és diákok csak akkor jogosultak a lakhatási támogatásra, ha sem szakképzési támogatást (Berufsausbildungsbeihilfe), sem képzési támogatást (Bundesausbildungsförderungsgesezt) nem igényelnek.

Az első szakképesítés során például a képzés és a tanulmányok ideje alatt lakhatási támogatásra vagy jogosult Németországban. Minden más rászoruló esetében a jövedelem mérvadó a támogatásra. 


Külföldiként milyen feltételeket kell teljesítsek?

A lakhatási támogatásra való jogosultság nincs összekötve a német állampolgársággal, ezért ezt a magyar állampolgárok is kérelmezhetik. 
Azonban csak azok a külföldi állampolgárok jogosultak a lakhatási támogatásra, akik Németországon élnek és:

•    tartózkodási engedéllyel rendelkeznek az EU szabad mozgásról szóló törvénye szerint
•    tartózkodási engedéllyel vagy megtűrt engedéllyel rendelkeznek a németországi tartózkodási törvény szerint
•    tartózkodási jogot kaptak egy nemzetközi jogi megállapodás alapján
•    hontalan külföldi jogi státusuk van a hontalan külföldiekről szóló törvény alapján
•    egy jogi szabályozás értelmében felmentést kaptak a tartózkodási engedély kötelezettsége alól

Abban az esetben, ha Németország és a külföldi állampolgár anyaországa között olyan nemzetközi jogi megállapodások vannak érvényben, amelyek Németországot felmentik a szociális juttatások kifizetésétől az ország állampolgárainak, akkor a lakhatási támogatásra való jogosultság érvénytelen.
A külföldi diákoktól, gyakornokoktól, katonáktól és diplomatáktól megtagadják a lakhatási támogatásra való jogosultságot. 

Mire kell odafigyelni?

Ha a támogatási év során a háztartás egyik tagja elhalálozik, akkor a támogatás évében nem változik a lakhatási támogatás értéke, kivéve, ha a haláleset után elköltözöl.

Ebben az esetben újra kell kérned a támogatásra való jogosultág kivizsgálását. Azok a háztartási tagok, akik banki átutalással kapnak bizonyos támogatásokat, mint például az alapbiztosítás (Grundsicherung), II-es munkanélküli segély (ALG II) vagy más hozzájárulások a polgári törvénykönyv második könyve szerint, nemcsak biztosan nem kapnak 2017-ben nagyobb lakhatási támogatást, hanem általában nem kérelmezhetik ezt a támogatást. Ez érvényes azokra is, akik átmeneti juttatásokat (Übergangsgeld) vagy kártérítést (Verletztengeld) kapnak.

Fontos: Ha jogviták miatt elveszted a jogot az átutalással biztosított támogatásokra akkor sem kérelmezhetsz lakhatási támogatást!

Mi a kérelmezési eljárás?

Elsősorban különböző internetes oldalakon leellenőrizheted, hogy jogosult vagy-e a lakhatási támogatásra. Ez általában becslések. Ezen az oldalon megnézheted, hogy jogosult vagy-e a lakhatási támogatásra: http://bit.ly/2gOHdHZ

Érdemes azonban az illetékes németországi pénzügyi hivatalhoz fordulnod, amely egyértelműen megállapítja jogosultságod. Az Állampolgári Tanácsadó Iroda (Bürgerbiro) vagy a polgármesteri hivatal tájékoztathat arról, hol található a legközelebbi lakhatási támogatással foglalkozó iroda.

Itt a különböző lehetőségekről kaphatsz tanácsokat, benyújthatod a kérvényedet és bebiztosíthatod azt, hogy 2017-ben több támogatást kapsz.

Milyen iratokat kell a kérvényhez mellékeljek?

A lakhatási támogatásra való jogosultág igazolására a kérvényhez igazoló okiratokat kell csatolnod. A kérelmező és a háztartásban levő személyek a jövedelmüket igazoló okiratokat kell beadjanak. Ugyanakkor az adóhivataltól is kell egy igazolást csatolnod, ha a reklámköltségek értéke nagyon mint 920 euró évente, és okiratokat az ellátási kötelezettségről.

Ha nemcsak nagyobb lakhatási támogatásban reménykedsz, hanem a támogatásra valóban szükséged van, akkor a bérlési szerződést vagy ha lakástulajdonos vagy, akkor a lakás terheiről szóló okiratokat is mellékelned kell. Sorold fel külön a működési költségeket azért, hogy egyeseket jóváhagyjanak közülük. Ha albérled a lakást, akkor erről is igazoló iratokat kell beadnod. 

Mi a kérelmezés időtartama?

A lakhatási támogatásra való jogosultság a kérelmezés hónapjától érvényes, ha ezt jóváhagyják. A kérelem elbírálása gyakran nagyon hosszadalmas, ezért fontos, hogy minél hamarabb nyújtsd be a kérvényt. Használd ki a következő szabadabb időszakod arra, hogy előkeresd a lakhatási támogatáshoz szükséges okiratokat.

Minden hiábavaló út a lakhatási támogatással foglalkozó irodához költséges és értékes időbe kerül, ezért bizonyosodj meg arról, hogy minden iratod megvan.
Csak a kérvény benyújtással együtt határozzák meg azt a hónapot, amelytől jóváhagyás esetén visszamenőleg jogosult vagy a lakhatási támogatásra.

Hogyan kell kiszámítani a lakhatási támogatást? Mennyi az összege?

A lakhatási támogatás kiszámításához a következő három döntő feltételt kell figyelembe venni:
- a jövedelem nagysága
- a lakbér nagysága vagy saját lakás esetén a lakásköltségek értéke
- a családtagok száma

A lakbér mellé olyan további költségek tartoznak, mint a hulladékelszállítási, vízellátási költségek, adminisztratív díjak és a lépcsőházi világítás díja, ezért ezeket is figyelembe veszik a lakhatási támogatás esetén. Azonban a melegvíz, a fűtési rendszerek és a távfűtési költségeket kizárja a szabályzat a támogatás alól. A szabályzat ugyancsak kizárja a lakhatási támogatás alól a bútorok, elektromos készülékek (mint például a hűtőszekrény vagy a mosógép) bérlési díját és az albérleti pótlékokat, a garázs, parkolóhely vagy kerthasználati költségeket. Abban az esetben, ha  a lakhatási támogatásban részesülő más helyről is kap bérpótlékot, akkor a lakhatási támogatást visszavonják tőle.

A lakhatási támogatást nem biztosítják egy tetszés szerinti értékben, a lakástérnek és a bérlési díjnak méltányosnak kell lennie. Ha ez nem így van, akkor ésszerű a bérlőnek elköltözni. A lakhatási támogatást a háztartásban lévő személyek száma szerint hat csoportba osztják: az egyszemélyes háztartásoktól az ötnél több személyes háztartásokig. A lakhatási támogatás megítélésekor az iroda figyelembe veszi az épület építési évét is. A fűtési hozzájárulást személyenként fizetik ki és ez független a hatlépcsős beosztástól. 

Egy egyszemélyes háztartásban a jogosultság érdekében a jövedelem nem lehet nagyobb 850 eurónál (bérlési lépcső szerint) a háztartáshoz tartozó költségek levonása után.

A háztartásban levő személyek száma szerint nő a támogatás értéke. Eddig egy kétfős háztartás átlagosan 113 euró lakhatási támogatást kapott minden hónapban. 2016. január 1-től a kétfős háztartás lakhatási támogatása havi 186 euróra növekedett Németországban. A jelentős növekedés miatt 2017-ben nem emelik a támogatás mértékét.

Példaszámítások

Elvégeztünk pár példaszámítást a következő adatokkkal: Stuttgart (BW), nettó lakbér (Kaltmiete): 800€/hó, rezsi (fűtés nélkül) 100€/hó

- 2 felnőtt, 1 fizetés, bruttó 1500€/hó: Wohngeld: 226€/hó
- 2 felnőtt, 2 fizetés, bruttó: 3000€ fizetés összesen, 1 gyerek: nem jár lakhatási támogatás
- 2 felnőtt, 1 gyerek, 1 fizetés: 1500€/hó: Wohngeld: 447€/hó
- 2 felnőtt, 2 gyerek, 1 fizetés 1500€/hó: Wohngeld: 626€/hó
- 2 adulți, 2 copii, 2 salarii de 1500€/hó: Wohngeld: 101€/hó

Fűtési támogatás

Akik Wohngeldbe részesülek, azok fűtési támogatást is kérhetnek. Feltételek és részletek itt: Fűtési támogatás Németországban


További információk

A lakhatási támogatást igénylő személyek más támogatásokban is részesülhetnek, amelyek anyagi helyzetüket megkönnyíti, mint például az oktatási támogatás vagy a családi támogatás. 
A támogatási kérelmet a lakóhelyhez tartozó lakhatási támogatással foglalkozó iroda (Wohngeldstelle) dolgozza fel. Itt tájékozódhatsz arról, hogy jogosult vagy-e ezekre. 

A cikk tartalma informatív jellegű és nem tanácsadás ezért nem vállalunk érte felelősséget. Tanácsadásért és pontos információkért kérjük forduljon kompetens hivatalokohoz, szakemberekhez. A szakértők által írt cikkek tartalmáért ők felelnek.

Legutóbbi cikkek

Legolvasottabb cikkeink

-
Scroll to Top