Ugrás a tartalomra

Hogyan indíthatsz pert munkáltatói felmondás hatálytalanítására Németországban?

Mi az a Kündigungsschutzklage? Fontos határidők, költségek, tennivaló lépések + végkielégítés


Bárki, akit formailag érvénytelen vagy semmis elbocsátást kap, perben védekezhet ellene – méghozzá egy felmondás hatálytalanítására irányuló kereset benyújtásával. Ezt viszont időben be kell nyújtani az illetékes munkaügyi bírósághoz. Csak ebben az esetben van esélyük a munkavállalóknak arra, hogy megtartsák pozíciójukat, vagy hogy végkielégítésről tárgyaljanak. Mit kell tudni a felmondás hatálytalanítását célzó keresetről, milyen követelményeket és határidőket kell betartani, és mekkorák a költségek?

Hogyan emelhetsz kifogást, ha felmond a főnök?

A német felmondásvédelmi törvény (Kündigunsschutzgesetz, KSchG) az egyik legerősebb a világon. Az elbocsátás érvényességének sok feltétele van. Sok munkáltató ezért az elbocsátással egyidőben végkielégítést is ajánlani szokott, vagy a munkaviszonyt közös megegyezéssel szüntetik meg. Kérjük, ne döntsön elhamarkodottan. Amennyiben meggyőzően fenyegetőzik azzal, hogy a KSchG 4. paragrafusa szerinti tisztességtelen elbocsátás miatt perbe hívja munkáltatóját és ügyvédet von be ilyenkor, gyakran többet érhet el. Megmutatjuk, miként tudja ezt megtenni.

Felmondás elleni perindítás előfeltételei: mekkorák az esélyek?

Az elbocsátás hatálytalanítása iránti kereset célja, hogy a bíróság megvizsgálja, vajon az elbocsátás megengedett vagy egyáltalán hatályos volt-e. Ellenkező esetben a munkaviszony folytatódik. A panasz jellemző megfogalmazása ezért általában hasonlít a következő mondathoz:
Megállapítást nyert, hogy a felek között fennálló munkaviszony nem szűnt meg az alperes ÉÉÉÉ. HH. NN. keltezésű felmondásával.
Ahhoz, hogy az felmondás hatálytalanítását célzó keresetnek esélye legyen a sikerre, meg kell felelnie bizonyos követelményeknek. A munkaügyi bíróság először mindig azt vizsgálja, hogy az elbocsátás formailag kifogástalan és hatályos volt-e. Ehhez az szükséges, hogy betartsa a felmondásvédelmi törvény (Kündigungsschutzgesetz, KSchG) szabályait. Ezt Ön is megteheti.

A munkáltató felmondása érvényességéhez a következő feltételeknek kell megfelelnie:
•    Írásbeli értesítés
A felmondást írásban kellett kimondani. A BGB 623. §-a szerint a felmondásnak "írásban" (papíron) kell történnie, és azt egy arra jogosult személynek saját kezűleg alá kell írnia. A szóbeli felmondás nem érvényes. Ugyanez a helyzet az e-mailben, SMS-ben, faxon vagy Whatsappon küldött felmondólevél esetében is.
•    Értesítési határidők
Amennyiben a munkáltató felmondja a munkaszerződést, be kell tartania a törvényben, kollektív szerződésben vagy egyéni munkaszerződésben foglalt felmondási határidőket (BGB 622. §). Ezek általában a munkavállaló szolgálati idején alapulnak:

Munkaviszony időtartama Felmondási idő
0-6 hónap (próbaidő) 2 hét, bármely napon
7 hónaptól 2 évig 4 hét, a hónap 15-ig/végéig
2 év 1 hónap a hónap végéig
5 év 2 hónap a hónap végéig
8 év 3 hónap a hónap végéig
10 év 4 hónap a hónap végéig
12 év 5 hónap a hónap végéig
15 év 6 hónap a hónap végéig
20 év 7 hónap a hónap végéig

  

•    Felmondás elleni védelem
Az elbocsátás elleni védelem nem hatályos azonnal. A próbaidő alatt (hossza legfeljebb 6 hónap lehet) a munkáltató és a munkavállaló két héten belül felmondhatja a munkaviszonyt, ha a kollektív szerződés másként ben rendelkezik. A német Polgári Törvénykönyv 622. §-a szerint a próbaidő alatti felmondás indoklása nem szükséges. A munkajogban különbséget tesznek a „várakozási idő” és a „próbaidő” között is. Utóbbi időtartama rövidebb is lehet. A várakozási idő azonban meghatározó az elbocsátás elleni jogvédelem szempontjából. Mindig hat hónapig tart. Továbbá a vállalat irányító szerveinek tagjaira nem vonatkozik az elbocsátás elleni védelem. Például egy GmbH ügyvezető igazgatója vagy egy AG igazgatótanácsi tagja. Nem vonatkozik az a „vezető beosztású alkalmazottakra” sem, akik ugyanolyan hatáskörrel rendelkeznek, mint a vezetők.
•    Kisvállalkozások
Az ún. kisvállalkozások (legfeljebb 10 alkalmazottig, a részmunkaidőben foglalkoztatottak arányosan számítanak) bármikor indoklás nélkül felmondhatnak alkalmazottjaiknak. Esetükben elegendő a kellő időben történő elbocsátás. Nincs szociális kiválasztás vagy üzemi tanács sem, amellyel előzetesen konzultálni kellene.
•    Az elbocsátás indokai
Minden rendes felmondáshoz érvényes felmondási ok szükséges. Ez érvényes a cég működésével összefüggő okból történő elbocsátásra, a személyes okok alapján történő felmondásra és a magatartási okok miatti elbocsátásra. Sok esetben a felmondás előtt kötelező a figyelmeztetés.
•    Kötelességmulasztás
A német polgári törvénykönyv (BGB) 626. szakasza szerinti úgynevezett rendkívüli elbocsátás esetén nem alkalmazandó felmondási időt, a munkaviszony pedig azonnal megszűnik. Ezért is nevezik „azonnali hatályú elbocsátásnak”. Ennek feltételei szigorúak, és csak a munkavállaló súlyos kötelességszegése vagy bizalomvesztés esetén lehetséges. Ilyen például a lopás vagy a  munkaidő-csalás. Ilyenkor a vállalatnak a felmondás okául szolgáló tényről való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül kell elbocsátani a munkavállalót. Ellenkező esetben az azonnali hatályú elbocsátás határideje lejár.

Különleges felmondási védelem

A munkavállalók egyes „különösen veszélyeztetett” csoportjai különleges elbocsátási védelmet élveznek. Az alábbi csoportokba tartozó munkatársaknak egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritka, kivételes esetekben lehet felmondani:

  • Gyakornokok a próbaidő leteltét követően
  • Súlyosan fogyatékos személyek (az Integrációs Hivatal jóváhagyása szükséges)
  • Várandósok
  • Anyák a szülés utáni négy hónap alatt
  • Szülői szabadságon lévő anyák és apák
  • Üzemi tanács tagjai

Felmondás érvénytelenítésére indított per indításának határideje: 3 hét a kézhezvételtől számítva

Amennyiben kézhezkapta a felmondásról szóló iratot kapott, az óra elkezd ketyegni: a kézbesítéstől számított három hét áll rendelkezésre. Ezen időszakon belül felmondás hatálytalanítására irányuló keresetet kell benyújtania a munkaügyi bírósághoz. A legjobb módja ennek, ha közvetlenül egy ügyvéd vagy munkajogi szakjogász segítségével teszi ezt meg. Amennyiben ezt a határidőt elmulasztja, akkor az elbocsátás akkor is hatályosnak tekintendő, ha az egyébként nem volt érvényes. Ilyen esetben csak úgy próbálhatja meg meggyőzni a bíróságot arról, hogy nem tudta időben benyújtani a panaszt, ha „visszahelyezési kérelmet” nyújt be. Ez azonban ritkán jár sikerrel.

Egyébként a 3 hetes időszak akkor is hatályos, ha Ön beteg-vagy egyéb szabadságon van. Az időszak akkor veszi kezdetét, amikor a felmondás az Ön „befolyási körébe” kerül. Ehhez elégséges, ha a levél postaládájába kerül. A háromhetes időszak vége az adott naptól függ. Munkanapon (még pénteken is) éjfélkor ér véget. Amennyiben az időszak vége szombatra, vasárnapra vagy munkaszüneti napra esik, az időszak vége a következő munkanap éjfélére tolódik.

Szóbeli kötelezettségvállalások: Vigyázzon, nehogy csapdába csalja a főnök!

Amennyiben alapos indokai vannak, mindenképpen nyújtson be elbocsátás elleni keresetet. Mindig legyen résen, ha a munkáltató az elbocsátás után mindenféle ígéreteket tesz Önnek. Óvakodjon a csapdától: Sok munkaadó ígért már nagyvonalú kifizetéseket a dolgozóknak, majd a 3 hetes időszak lejárta után már nem is emlékszik az ígéretekre. Ez azért van, mert az elbocsátás a határidő lejártával automatikusan lép hatályba. Ilyenkor miért is fizetnének akár csak egy euró végkielégítést is?

Indíthatok pert akkor is, ha már akarom visszakapni munkahelyemet?

A munkavállaló akkor is indíthat elbocsátás elleni keresetet, ha kezdettől fogva tudja, hogy nem szándékszik visszamenni munkahelyére, hanem pályát akar váltani. Miután a bíróság megállapította, hogy az elbocsátás érvénytelen volt, általában csak a végkielégítés összegéről tárgyalnak. Így azok, akik egyáltalán nem kívánják folytatni a munkaviszonyt, sikeres elbocsátás elleni keresettel vagy úgynevezett egyezséggel többet nyerhetnek.

Elbocsátás hatálytalanítására irányuló keresetrendszer: Így működik

Minden elbocsátás elleni védelem iránti kereset a keresetlevélnek az illetékes munkaügyi bírósághoz történő beadásával kezdődik. Ideális esetben a munkavállalókat munkajogi szakjogász segíti. Ezt követően az elbocsátásvédelmi eljárás a maga útján halad:
•    Per megindítása
Az elbocsátás elleni védekezés iránti keresetet legkésőbb az elutasítást követő három héten belül kell beadni a bírósághoz.
•    Kézbesítés
A munkáltatót értesítik a keresetről, és megkapja a felmondási védelem iránti beadvány hitelesített másolatát.
•    Békéltető tárgyalás
A bíróság rövid időn belül kitűzi az első tárgyalás időpontját. Itt kísérletet tesznek a békés rendezésre és a folyamat lezárására – egyezség és kártérítés révén.
•    Kamarai meghallgatás
Ha az egyeztető tárgyaláson nem születik megállapodás, a bíró tárgyalást tűz ki az ülésteremben. A meghallgatáson újabb kísérletet tesznek a békés megegyezésre. Addig azonban akár két-tizenkét hónap is eltelhet.
•    Bizonyítékok felvétele
Amennyiben nem állapodnak meg, a bíróság határidőt jelöl ki a vállalat számára, hogy írásban részletesen megindokolja a felmondást. A második tárgyaláson megvizsgálnak minden bizonyítékot és minden tanút meghallgatnak.
•    Ítélethirdetés
Végül kerül sor a végső bírósági meghallgatásra. A bíróság ítéletet hoz, és eldönti, hogy az elbocsátás érvényes volt-e. Azok, akik nem értenek egyet az ítélettel, fellebbezhetnek.
Amennyiben a munkavállaló megnyeri a felmondás érvénytelenítésére irányuló pert, és az elbocsátás érvénytelennek ítéltetik, akkor igényt tarthat fennmaradó munkabérek utólagos kifizetésére, valamint a régi munkahelyén való továbbfoglalkoztatásra. Mentesség esetén akár visszamenőlegesen is. Amennyiben elveszti a pert, munkanélkülivé válik. Vagy a regionális munkaügyi bírósághoz kell fellebbeznie.

Megnyertem a pert: És most mi lesz ezután?

Még ha a végkielégítés az elbocsátás elleni védelemre irányuló kereset eredménye is, a munkavállalók ritkán érik el a tényleges célt – a visszahelyezést, illetve a munkaviszony folytatását. Igaz, hogy a munkáltató köteles a munkavállalónak újra felajánlani a régi munkahelyét. A két fél közötti bizalmi kapcsolat azonban gyakran annyira megsérül egy elbocsátás elleni védelem iránti kereset következtében, hogy aligha akarnak többé együtt dolgozni. Ennek tükrében sok munkáltató ezután úgynevezett munkaviszony-megszüntetési kérelmet nyújt be. Siker esetén ez a munkaviszony kényszerű megszüntetésével járhat. Ugyanakkor csak a bíróság által elrendelt végkielégítés kifizetése ellenében.

Tipp: Feltétlenül kérjen időben minősített referenciát. A munkavállalóknak erre törvényes joguk van. A vonatkozó bírálatok szerint a referenciának legalább "kielégítőnek" (3. fokozat) kell lennie. A referenciára szüksége lesz később, amikor új állásra pályázik.

Mekkorák a felmondás érvénytelenítésére irányuló per költségei?

A bírósági ügyek költségesek lehetnek. Az ügyvédi költségek összege a jogvita tárgyát képező összegtől függ. A tisztességtelen elbocsátás elleni kereset esetén ez minimum háromhavi bruttó munkabér. Az ügyvédi díjat általában egy díjtáblázat alapján határozzák meg. 6000 és 9000 euró (háromhavi fizetés) közötti vitatott összeg esetén a díjak 340 és 450 euró között szoktak mozogni. Ehhez jönnek még a bírósági költségek. 9000 euróig terjedő vitatott összeg esetén ez valamivel kevesebb mint 200 euró.
Nem a vesztes viseli a munkaügyi bíróság költségeit. Mindkét fél maga fizeti a saját ügyvédjét. Amennyiben egyezséget kötnek, az általában meghaladja az ügyvédi költségeket. A költségeket a jogvédelmi biztosítás megkötésével is tompíthatja. Ilyenkor csak a megállapodás szerinti önrészt kell kifizetnie. Amennyiben Ön szakszervezeti tag, gyakran élvez jogi védelmet.
A bíróságtól költségmentességet is kérhet. A kérvény alapja a rászorultság. Nyilvánosságra kell hoznia pénzügyi körülményeit. További előfeltétel, hogy a perben legyenek reális esélyei annak megnyerésére.

Mennyi ideig tart a felmondás hatálytalanítására irányuló kereset benyújtása?

Az első egyeztető tárgyalásig általában csak két-három hét szokott eltelni. A cél az, hogy mindkét fél békés megállapodást érjen el. Ha ez nem lehetséges, második kamarai meghallgatásra kerül sor. Addig azonban több hét vagy akár egy év is eltelhet.

Felmondás érvénytelenítésére irányuló kereset – végkielégítés: Nem igényelhető!

Sajnos tévhit, hogy a munkavállalóknak általában joguk van a végkielégítésre. Még ha meg is nyeri a tisztességtelen elbocsátás elleni keresetet, nem kap plusz pénzt a volt munkáltatójától. A bíróság csak az elbocsátás érvényességéről dönt. A bírónak nincs hatásköre arra, hogy a vállalatot végkielégítés fizetésére kötelezze. Erről a felek mindig önkéntesen állapodhatnak meg. A végkielégítéshez való jog legfeljebb üzemi okokból történő elbocsátás esetén állhat fenn, a szociális nehézségek enyhítése érdekében.
Amennyiben végkielégítésről tárgyal, az összeget általában a következő képlet szerint számítják ki: a munkaviszonyban töltött évenként a bruttó havi fizetés fele vagy egy teljes havi fizetés. Egyedi esetekben magasabb végkielégítésről is lehet tárgyalni.

Felmondás hatálytalanítására irányuló kereset – munkanélküli segély: Fenyeget-e a blokkolás veszélye?

Az elbocsátás elleni védelem iránti kereset nincs hatással az ALG I-re, azaz a munkanélküli segélyre. A munkavállaló általában a munkaviszony megszűnésekor jogosult munkanélküli segélyre. Ez akkor is érvényes, ha Ön jogi úton kifogást emelt az elbocsátás ellen (és vesztett). A munkavállaló csak akkor kockáztatja az ALG I blokkolását, ha ő maga okozta az elbocsátást és ezáltal a munkahely elvesztését.

Ez vonatkozik például a következő esetekre vonatkozik:

  • Munkavállalói elmondás
  • Közös megegyezés aláírása
  • Indokolt felmondási idő nélküli felmondás

Ezt a cikket a német biztosítási ügyvédek írták:

JOGVEDELMI BIZTOSITÁS KALKULÁTOR MAGYARUL

További kérdések esetén szívesen segítünk

Kevin Ressler

Biztosítási szakértő
Otto-Hahn-Str. 21
85435 Erding
Germany

Mobil: +4915122656507
Telefon: +4981222285225
eMail: Kevin.Ressler@ergo.de
Web: nemetorszagibiztositas.hu