Ugrás a tartalomra

Felmondott Önnek német munkáltatója? Hogyan tovább?

7 fontos lépés az értesítés kézhezvételekor


Elbocsátották – micsoda tragédia! Az elbocsátás sosem esik jól. A munkahelyi felmondás a dolgozó ember anyagi egzisztenciáját fenyegeti, így szörnyen kínos. Egy folt az önéletrajzon. Káin jele minden új álláspályázaton. Még akkor is, ha az érzelmek elszabadulnak, ha dühös, kétségbeesett vagy szomorú: Az elbocsátás utáni első lépések a legfontosabbak. Megmutatjuk, hogyan reagáljon helyesen, és tippeket adunk, hogyan hozhatja ki a legtöbbet a helyzetből – még akkor is, ha elvesztette munkáját...

Követelmények: Milyen esetekben megengedett a munkáltató felmondása?

A legtöbb ember számára a munkája nagyon fontos az életében. Elveszíteni, esetleg anélkül, hogy előre látta volna, sokkoló. Érthető módon. Azonban nem szabad most egyszerűen feladni. Mindenekelőtt ellenőrizze, hogy pontosan miért bocsátották el. A munkaügyi bíróságok rendszeresen szigorú feltételekhez kötik a munkáltatói elbocsátást. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, az elbocsátás megtámadható, ha nem is teljesen érvénytelen.

A jogászok akár tíz változatot is megkülönböztetnek a munkaszerződés felmondásakor. A leggyakoribb elbocsátási okok a következők:

Rendes elbocsátás

(A jogszabály szerinti felmondási határidők betartásával történő, határidőre történő felmondás)

 • Elbocsátás működési okokból
 • Elbocsátás személyes okokból
 • Elbocsátás betegség miatt
 • Elbocsátás magatartási okokból

Rendkívüli elbocsátás

(Felülbírálja és lerövidíti az alkalmazandó felmondási határidőket, ha alapos ok áll fenn)

 • Értesítés nélküli elbocsátás
  Ezen túlmenően az elbocsátásnak vannak más speciális formái is, amelyek meghaladják e cikk kereteit. Erről részletes cikkeket itt talál:
 • Gyanú miatti elbocsátás
 • Változás miatti elbocsátás
 • ·    Nyomás miatti elbocsátás

Németországban ezenkívül létezik egy elbocsátásvédelmi törvény (KSchG) alkalmazandó. Eszerint a hat hónapos vagy annál hosszabb munkaviszonnyal rendelkező munkavállalók általános elbocsátási védelmet élveznek; a főnök már csak törvényes felmondási indokkal bocsáthatja el őket. Ez azonban nem vonatkozik a tíz főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató, úgynevezett kisvállalkozásokra.

Tartsa magát a határidőkhöz!

Ha megkapta az elbocsátási értesítést (egyébként csak az aláírt levél számít elbocsátási értesítésnek, az e-mail vagy a főnök szóbeli nyilatkozata nem számít, még a faxmásolat sem), az óra ketyeg: a kézbesítéstől számított három hét áll rendelkezésre. Ez idő alatt úgynevezett elbocsátás elleni védelmi keresetet kell benyújtania a munkaügyi bírósághoz. A legjobb módja ennek a munkajogra szakosodott ügyvéd.
Ha ezt a határidőt elmulasztják, a felmondás hatályossá válik. Ezután már nem lehet vitatkozni az elbocsátás okairól vagy akár a végkielégítésről. A 3 hetes időszak egyébként akkor is érvényes, ha Ön beteg vagy szabadságon van. Az időszak akkor kezdődik, amikor a felmondás az Ön „befolyási körébe” kerül. Ehhez elegendő a postaládájába kerülnie.

Figyeljen fel az elbocsátásban előforduló formai hibákra!

Amennyiben a munkáltató elbocsátja alkalmazottjait, az keserű az érintettek számára. Ugyanakkor mindig ellenőrizni kell, hogy nem történt-e formai hiba. Ha igen, az elbocsátás nem jogerős, és megtámadható.
Ezek az elbocsátásokban fellelhető leggyakoribb hibák

 • Írásos forma
  Az elbocsátást írásban kell a munkavállaló tudomására hozni. A szóbeli elbocsátások érvénytelenek.
 • Aláírás
  Az elbocsátást egy arra meghatalmazott vezető személynkek kell aláíásával ellátnia. Méghozzá kézírással! Az aláírásbélyegző nem elegendő. Nagyobb cégeknél a felelős személy sokszor a személyzeti részleg vezetője, kisebb vállalatoknál általában a főnök. Amennyiben ez nem így történik, az elbocsátás formailag is érvénytelen. Tipp: Figyeljen oda az elbocsátás fejlécére is! Egyezik a vállalat neve a munkaszerződésben szereplővel? Amennyiben nem, akkor az elbocsátás is érvénytelen.
 • Üzemi tanács
  A vállalatnak - ha van ilyen - be kell vonnia az üzemi tanácsot, és tájékoztatást kell adnia az elbocsátás okairól. Ha az üzemi tanácsnak fenntartásai vannak az elbocsátással kapcsolatban, a munkáltató köteles a munkavállalót a munkaügyi bíróság döntéséig tovább foglalkoztatni. A fizetést természetesen továbbra is folyósítják.
 • Figyelmeztetés
  A magatartási okokból történő elbocsátás előtt kötelező a zerre vonatkozó munkáltatói figyelmeztetés. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalónak súlyos gondatlansággal vagy akár szándékosan is meg kellett sértenie szerződéses kötelezettségeit. A főnök a figyelmeztetéssel azt üzeni a munkavállalónak, hogy helyteleníti a magatartást. Ezt azonban előbb meg kell tennie, mielőtt felmondhatná a szerződést - még ismételt jogsértés esetén is.
 • Indokok megnevezése
  A bíróságok csak bizonyos keretek között vizsgálhatják, hogy a működési okokból történő elbocsátás indokolt-e. Vizsgálhatják azonban azt, hogy a lecsökkent munkaterheléshez vezető indokok helyesek-e. A rossz gazdasági helyzet nem elegendő: a munkáltatónak ki kell fejtenie, hogy a megrendelések visszaesése hogyan befolyásolja a munkamennyiséget, és hány munkavállalónak mondanak fel – az egész vállalatnál. Emiatt az elbocsátás érvénytelen, amennyiben az egyik feladatkörben feleslegessé vált munkavállalókat máshol tovább lehetne foglalkoztatni.

Való igaz, hogy még azok is, akik megnyerik a munkajogi pert, ritkán mennek vissza addigi munkahelyükre. Végül is a munkavállaló és a munkáltató közötti viszony nyilvánvaló, hogy nem javul eközben. Viszont a munkahely elvesztése általában könnyebbé tehető legalább pénzügyileg– magasabb végkielégítés formájában.

Reakció: Mit lehet tenni, ha elbocsátottak?

Abból kiindulva, hogy Ön jogilag helytálló elbocsátást kapott, mostantól Önnek is helyesen kell lépnie – ez pedig szakmailag megfelelő reakciót jelent. Ehhez a következő lépésekre van szükség:

1. Kérjen ideiglenes referenciát
Amennyiben érvényes felmondási értesítést kapott, azonnal kérjen ideiglenes referenciát. Egyéb esetben csak időt veszít a felmondási idő és a jelentkezési időszak miatt, amelynek már most kezdetét kellene vennie.
További előnye ennek, hogy az időközi referencia kötelező érvényű a munkáltatói referenciára nézve – indoklás hiányában nem lehet rosszabb. Amennyiben nem elégedett vele, akkor már most kifogást emelhet - és ismét időt takaríthat meg.
2. Kérvényezzen munkanélküli segélyt
Aki elbocsátás miatt veszíti el a munkáját, az munkanélküli segélyt igényelhet. Annak érdekében, hogy ez a lehető legzökkenőmentesebben történjen, be kell tartania minden határidőt.
Legkésőbb három nappal a munkáltatói elbocsátás után be kell jelentkeznie a munkaügyi hivatalnál, mint „munkakereső”. Ezt megteheti a 0800/4 55 55 00 országos szolgáltatási számon vagy online a munkaügyi hivatal honlapján keresztül. Mindössze annyit kell tennie, hogy időpontot kér, és személyesen bemegy a papírjaival. Aki túl későn jelenti be a munkanélküliséget, az időszakos zárolást kockáztat.
3. Derítse ki fennmaradó szabadságát
Jó sok munkavállaló próbálja kivenni a fennmaradó szabadságát, hogy szabadulhasson a munkaszerződése kötelékéből és a munkahelyétől. Erre azonban nincs mindig szükség. Még ha el is küldték, a főnökének jóvá kell hagynia a szabadságkérelmét. Ellenkező esetben a saját szabadság kivétele akár azonnali hatályú, rendkívüli elbocsátást is eredményezhet.
Ha Ön már nem tudja kivenni a fennmaradó szabadságát, a munkáltatónak legalább ki kell fizetnie azt. Lehetőség van arra is, hogy a fel nem használt szabadságot az új munkáltatónak átutalják. Akárhogy is járnak el, ezt mindenképpen most kellene megtárgyalni és tisztázni (objektív módon).
4. Vizsgálja meg az elbocsátási értesítést
Még akkor is, ha írásban kapja kézhez a felmondási értesítést, ne írjon alá semmit saját kezűleg! Nem szükséges. Az sem szükséges, hogy az átvételt megerősítse. A nyugtázás elegendő. A főnökök – látszólag nagylelkűen – felmondási vagy egyezségi megállapodást is felajánlanak. Aki viszont aláír egy ilyen szerződést, annak tudatában kell lennie, hogy utána tizenkét hétig nem jogosultak munkanélküli segélyre.
Jogilag az érintett munkavállaló okoz okozta a munkanélküliséget. Ennek következtében a mínusznak tükröződnie kell a végkielégítésben. Amennyiben a munkáltató erre nem reagál, akkor Ön úgynevezett elbocsátás elleni védelmi keresetet (Kündigungsschutzklage) is kilátásba helyezhet. Ez általában úgy végződik, hogy a munkaügyi bíróság előtt egyezség születik – de ennek révén megúszhatja a problémákat a munkaügyi hivatal vonatkozásában. Egy ilyen per hitelt érdemlő felvetése önmagában sokszor megnöveli a végkielégítés összegét.
5. Terhesség vagy fogyatékosság bejelentése
Amennyiben Ön terhes vagy súlyosan fogyatékos, különleges védettséget élvez az elbocsátással szemben. Ha Ön terhes, és a munkáltatójának erről nincs tudomása, akkor két héten belül tájékoztatnia kell őt. A terhesség alatt kimondott felmondás érvénytelen. A fiatal anyákat legkorábban négy hónappal a szülés után lehet elbocsátani. Ez csak akkor megengedett, ha a munkáltató előzetesen megkapja az illetékes felügyeleti hatóság hozzájárulását. De ez nem szokott gyakran előfordulni.
A súlyosan fogyatékos személyek is különleges elbocsátási védelemre számíthatnak. Ez viszont csak akkor érvényes, amennyiben Ön súlyos fogyatékosságának elismerését még elbocsátása előtt kérelmezte. Ebben az esetben a munkáltató csak az Integrációs Hivatal előzetes hozzájárulásával mondhat fel Önnek. Ha a munkáltatónak nincs tudomása az Ön súlyos fogyatékosságáról, akkor a felmondás kézhezvétele után, de maximum három héten belül tudomására kell hoznia. Sőt, ezt köteles is megtenni. Az elbocsátás érvénytelenségét az elbocsátás elleni védelem iránti kereset keretében szükséges megállapítani.
6. Ne vállaljunk semmit magunkra
Lélektanilag az elbocsátás hamar tabutémává válik. Ennek eredménye, hogy az érintett személy szégyelli magát, és nagyon gyorsan elveszti önbecsülését. Ez minden új állásra jelentkezéskor zavaró tényező. A felvételiztetők megérzik a szégyent, a pályázó alázatoskodó lesz, és ez jelentősen csökkenti piaci értékét. Ilyenkor az a legfontosabb, hogy ismét  önbizalmat szerezzen, és rögtön kezdjen el aktívan munkát keresni – ideális helyzetben  ezt a motiváció egy bizonyos típusával érheti el.
Frissítse pályázati dokumentumait, és szükség esetén aktualizálja az interneten található közösségi médián szereplő profiljait is. Amennyiben a munkáltató ajánlja Önnek, hogy Ön mondjon fel (hogy jobban mutasson az önéletrajzában), abban az esetben saját felmondóleveléhez ITT találhat ingyenes mintát.

Hiba: Miként NEM szabad reagálni az elbocsátásra?

Ez is megérthető: Hosszú évek hűségét és fáradhatatlan szolgálatát követően egyszerűen csak úgy „megszabadulnak” az embertől. Felmondanak neki. Kirúgják. Elküldik. Olyan ez, mint egy hatalmas pofon. Nem ritka, hogy az elbocsátott munkavállaló szívtelennek és meg nem értettnek érzik magukat. Ez utána frusztrációhoz és érzelmi védekező reakciókhoz vezet. Igencsak sok alkalmazott van, aki ezután olyan bolond és irracionális dolgokat csinál, amiket utólag megbán. Az egyszer elkövetett hibákat sokszor nem lehet helyrehozni. Utána meg kell birkóznia a következményekkel. Annak érdekében, hogy elkerülje az ilyen hibákat, készítettünk egy listát mindarról, amit jobb, ha nem tesz meg elbocsátást követően:

 • Ne válaszoljon azonnal.
  A döbbenet nagy, és az érzelmek azonnal kifakadnak, de ne mondja el hangosan, ami a fejében jár. Az elbocsátás utáni első percekben képtelen tisztán gondolkodni, és nem tudja átgondolni, mit mond.
 • Ne rendezzen jelenetet.
  Nyilván dühös, sőt talán még jogosan is. Ki akarja engedni a fáradt gőzt. Viszont felettese irodája határozottan nem megfelelő hely egy hisztihez vagy szitkozódáshoz. Egyik sem helyezi Önt jó fénybe. A drámai távozások híre pedig futótűzként terjed szét a szakmán belül.
 • Ne sírjon
  Ahol fájdalom van, ott gyakran a könnyek is kicsordulnak. Amennyiben képes rá, fojtsa el őket. A felvételiztető személy úgysem tudja Önt megvigasztalni. Erre csak egy bizalmi személy teheti meg. Felettese irodájában pedig egy sírógörcs után általában csak szégyent fog érezni.
 • Ne szálljon vitába

A döntés megtörtént. Még amennyiben nehéz is elfogadni: Ilyenkor már semmit sem tehet ellene. Nincs értelme arról vitatkozni, hogy távoznia kell-e vagy mégsem. Ez csak olyannak fog tűnni, mintha egy dacos kisgyerek lenne. Mutasson nagyságot azzal, hogy tudomásul veszi a döntést.

 • Tartózkodjon az értelmetlen kérdések feltevésétől.
  Az olyan kérdések révén, mint: „Miért pont én?” csak kényelmetlen helyzetbe hozza a vezetőjét. Persze pont ez AZ a kérdés, amely erősen piszkálja. Egy korrekt és helyesen elvégzett elbocsátási beszélgetés alatt a vezetője kifejti, hogy miért válnak meg Öntől. Amennyiben mégsem, akkor úgysem fogja tudni kiszedni belőle. Tehát álljon ellen a kísértésnek, hogy kérdéseket tegyen fel ezzel kapcsolatban. A legrosszabb esetben a válasz csak az önbizalomhiányt táplálja.
 • Ne hozza rossz hírbe volt munkaadójáról.
  A jelenlegi helyzet miatti méreg és frusztráció arra késztetheti, hogy rosszat mondjon a munkáltatójáról. Hirtelen csak a rossz oldalát látja a volt munkaadójának. Nem fogja azonban segíteni az új munkáltatónál, ha rosszat mond a korábbi munkáltatóról. Elkerülhetetlenül megkérdőjelezik majd a komolyságát. Ilyenkor sokan felteszik majd a kérdést: „Vajon ez a munkatárs később nem fog-e fog beszélni rólunk is később?”
 • Ne áruljon el semmilyen titkot.
  A régi munkának vége, az új pedig már a zsebében van. Szuper. Innentől már bátran beszélhet arról, hogy a régi cégénél milyen csínytevésekben volt része, és miféle dolgokat rejtegetnek ott? Ez nem így van! Belső és vállalati titkokat még az elbocsátás után sem szabad továbbadnia. Ez könnyen jogi bajba sodorhatja Önt.
 • Gondoljon a kollégáira.
  Még akkor se mondjon fel azonnal, ha meg vannak számlálva napjai a cégnél. Kollégái továbbra is számítanak az Ön kooperációjára. A legtöbb esetben sok időt és energiát invesztált egy projektbe. A megtett erőfeszítést semmiképpen sem éri meg visszacsinálni.
 • Ne hagyjon maga után felperzselt földet.

Azt szokták mondani: „Mindig kétszer látjuk egymást az életben.” Jusson eszébe ez az utolsó irodában töltött napok során is! Ne írjon keserű vagy gyűlölködő búcsúleveleket. Ne csináljon rossz hangulatot a csapatban. Soha nem lehet tudni, mikor fut össze újra volt kollégákkal. Mindig jobb, ha jó viszonyban és pozitív emlékekkel válunk el egymástól.

Mire jogosult egy elbocsátást követően?

Aki nem szabad akaratából veszíti el állását - azaz elbocsátják - és előtte minimum tizenkét hónapig munkaviszonyban állt, jogosult munkanélküli segélyre (ALG I). Az összeg az Ön korábbi fizetésétől (bruttó havi jövedelem), a lakóhelyének tartományától és az adóosztályától (Steuerklasse) függ. Ha pontosan tudni akarja: Az interneten sok ingyenes munkanélküli-ellátás kalkulátort találhat. A következő ajánlatok – tapasztalataink szerint – igencsak pontosak és naprakészek:

 • A munkanélküli-ellátás önálló kiszámítása a Szövetségi Munkaügyi Hivatal által
 • Munkanélküli segély 1 kalkulátor a Nettolohn.de-n

A munkanélküli segély időtartama attól függ, hogy Ön korábban mennyi ideig állt kötelező biztosítási jogviszonyban. Az iránymutatás itt a munkanélkülivé nyilvánítást megelőző öt évre vonatkozik. Viszont az

Ön életkora szintén szerepet játszik. Az alapszabály az, hogy minél hosszabb ideig állt kötelező biztosítási kötelezettség alá eső munkaviszonyban, és minél magasabb életkora, annál hosszabb ideig kaphat munkanélküli segélyt.

Ez azonban nem érvényes a végtelenségig: egy 40 éves személy, aki 20 év megszakítás nélküli munkaviszonyra tekint vissza, még mindig nem kap 12 hónapnál hosszabb ideig ALG I-et. 50 év alattiaknál a leghosszabb időtartam 12 hónap (lásd a táblázatot):
 

Kötelező biztosítás az elmúlt 5 évben (hónapokban) Betöltött életév Maximális jogosultság (hónapokban)
12 hónap   6 hónap
16 hónap   8 hónap
20 hónap   10 hónap
24 hónap   12 hónap
30 hónap 50 15 hónap
36 hónap 55 18 hónap
48 hónap 58 24 hónap

[Forrás: Szövetségi Munkaügyi és Szociális Minisztérium]

Legalább 50 évesnek kell lennie, hogy 15 hónapos munkanélküli segélyre legyen jogosult, feltéve, hogy a munkanélkülivé nyilvánítást megelőző öt évben minimum két és fél éven át – azaz 30 hónapig – munkaviszonyban állt. A maximális kétéves munkanélküli segélyre való jogosultság 58 éves munkanélküliekre érvényes, amennyiben legalább 48 hónapos kötelező biztosítási időt tudnak igazolni. Sok munkavállaló még mindig azt hiszi, hogy elbocsátás esetén végkielégítésre jogosult. Sajnos ez nem így van. A végkielégítésre nincs törvényes jogosultság.

Hogy Ön kap-e és mekkora összeget a munkáltatójától az elbocsátást követően, nagymértékben Öntől és tárgyalási készségétől függ. Itt megtudhatja, mit kell tudnia a végkielégítésről, és hogyan juthat magasabb összeghez:
·    Végkielégítés: így kaphat többet
·    Végkielégítés: összeg, adó, jogosultság

Figyelmeztető jelek: Mitévők legyünk, amennyiben elbocsátás veszélye fenyeget?

Az elbocsátások ritkán jönnek váratlanul. Előtte gyakran finom változások vannak a főnök viselkedésében, és észrevehetőek egyéb figyelmeztető jelek: kevesebbet beszél Önnel, kevésbé hívja meg a hosszú távú projektekbe, mint korábban, a feladatokra kollégákat kér fel, vagy figyelmen kívül hagyja Önt a szabadság tervezésekor. Ezen kívül Emellett szervezeti változások is előfordulhatnak, mint például továbbképzések, ahol Önt már nem hívják meg. Mindezeket a figyelmeztető jeleket érdemes komolyan vennie, és időben ellenintézkedéseket kell tennie.

Az első lépés az önreflexió és elemzés: Van-e valamilyen ismert oka a közelgő elbocsátásnak? Vannak-e olyan hibák vagy magatartásformák, amelyek miatt felkerülhetett az elbocsátási listára?

Ilyenkor a következő útja a főnökkel való személyes találkozóhoz vezet. Nem biztos, hogy ez jól fog esni. Az is megtörténhet, hogy a hallgatás falába ütközik. Viszont amennyiben most nem cselekszik, a dolgok nem lesznek jobbak. Sőt, inkább az ellenkezője fog bekövetkezni, a kirúgás pedig csak idő kérdése.

Ezt a cikket a német biztosítási ügyvédek írták:

JOGVEDELMI BIZTOSITÁS KALKULÁTOR MAGYARUL

További kérdések esetén szívesen segítünk

Kevin Ressler

Biztosítási szakértő
Otto-Hahn-Str. 21
85435 Erding
Germany

Mobil: +4915122656507
Telefon: +4981222285225
eMail: Kevin.Ressler@ergo.de
Web: nemetorszagibiztositas.hu