Ugrás a tartalomra

Gyermekek felelősségbiztosítása

Feltétlenül vegyél fedezetet az általuk okozott károkra is


Amikor magán felelősségbiztosítást kötnek a szülők a család védelmére, illetve amikor a már meglevő felelősségbiztosítást alakítják át úgy, hogy az egész családra érvényes legyen, a legtöbb szülő ezt gondolja: mi sem természetesebb annál, mint hogy a gyerekek is beleértendők.
Ez így nagyjából helyes is.
A biztosítás feltételeiben a következő állhat:
"A biztosítottal egy háztartásban lakó valamennyi személy biztosítva van."
Ebbe beleértendő a gyerekek is, nemigaz?
Igen is meg nem is.
Azt az esetet kivéve, ha erre külön klauzula szerepel a kötvényben, kizárólag az olyan gyerekekre vonatkozik a biztosítás fedezete, akik a polgári jog szerint bűncselekményre képtelennek minősülnek.

De mit is jelent a bűncselekményre való képtelenség?

Az, hogy felelősségre vonható-e valaki cselekedeteiért, azon múlik, hogy az érintett egyáltalán képes volt-e arra, hogy megítélje cselekedeteinek környezetére gyakorolt hatásait.
Pont itt van az apró, de fontos különbség:
Németországban azt vélelmezik, hogy a 7 évesnél fiatalabbak nem tehetők felelőssé tetteikért, nem képesek kínzásra. A közúti forgalomban történő károkozás tekintetében ez a korlát 10 év alatt van (a Polgári Törvénykönyv ezt itt írja le: BGB 828. paragrafus).

Képtelenség bűncselekmény elkövetésére

Konkrét példa alapján ez azt jelenti, hogy amennyiben négyéves lányod eltöri a szomszéd laptopját, a biztosító ellenőrzi, hogy érvényes-e a biztosítás. Mivel a gyerek bűncselekményre még nem képes, a biztosító nem vizsgálja a továbbiakban a gyerek felelősségének kérdését (mivel a törvény erejénél fogva nem lehet bűnös). Következő lépésként azt vizsgálja a biztosító, hogy a szülők követtek-e el mulasztást. Ez akkor állapítható meg, ha a szülők a törvényesen előírt felügyeleti kötelezettségüknek nem tettek eleget.
Ha a szülő nem szegte meg kötelezettségét, akkor a károsultnak nincs jogi felelőssége a szülővel vagy gyermekeivel szemben, ezért nem jogosult kártérítésre a biztosító részéről.
Ez még akkor is így van, ha a jogszabályok alapján minden rendben történt, viszont az ilyen károkozások – különösen, ha nagyobb értékű dologról van szó – könnyen tönkre tehetnek meglevő barátságot vagy szomszédságot. Ezt csak úgy lehet elkerülni, ha saját pénzéből téríti meg a kárt.
A szülők mindig felelősek gyermekeik tetteiért – törvény ide vagy oda.

További információt itt talál:
https://nemetorszagibiztositas.hu/biztositasok/felelossegbiztositas/


Elérhetőség, cikk szerzője:

Kevin Ressler
biztosítási szakértő

Otto-Hahn-Str. 21
85435 Erding
Germany

Mobil: +4915122656507
Telefon: +4981222285225
eMail: Kevin.Ressler@ergo.de
Web: nemetorszagibiztositas.hu