Ugrás a tartalomra

Biztosítékra van szüksége a bérbeadónak – Információk ügyvédeinktől

Bérleti jog Németországban


A lényegről röviden

  • Legfeljebb három hónapnyi nettó lakbért fizet a bérlő a bérbeadónak a lakásban esetlegesen keletkező károk fedezeteképpen
  • Amennyiben nem történt károkozás a bérlet időtartama alatt, akkor a bérlő a kaució teljes összegét visszakapja.
  • A bérbeadó köteles a kauciót magánvagyonától elkülönítve, pénzintézetben tartani. A kaució után járó kamatok a bérlőt illetik.
  • A visszafizetésnek a kiköltés után legkésőbb hat hónappal kell megtörténnie.

Mekkora a kaució maximális összege?

Semmiféle törvény nem kötelezi a bérlőt kaució fizetésére. Amennyiben a lakásbérleti szerződés nem tartalmaz kauciót, ez legfeljebb háromhavi nettó bérleti díj lehet, a rezsit nem beleszámítva (BGB 551. paragrafus). Ha mégis többet fizet valaki, a többletet visszakövetelheti. Ez alól kivételt képez, ha a bérbeadó a lakást akadálymentesítette. A bérbeadó kiegészítő biztosítékot kérhet annak érdekében, hogy vissza legyen alakítva az ingatlan az eredeti állapotba (BGB 554. paragrafus). A bérleti viszony ideje alatti lakbéremelések alapján a bérbeadó jogosult magasabb kauciót követelni.

Ha valaki nem tudja vagy akarja a teljes összeget egyben kifizetni, az jogosult azt három hónapra elosztva teljesíteni. Az első részlet rögtön a bérleti jogviszony kezdetekor esedékes. A bérbeadó nem jogosult megtagadni a részletfizetés lehetőségét a bérleti szerződésben.

Mikor nem adandó vissza a kaució teljes összege?

Jogosult a kaució egy részének vagy egészének megtartására a bérbeadó, amennyiben a bérlő a bérelt ingatlanban kárt okozott
Ilyen károkozásnak minősülhetnek a falakon levő foltok vagy a nem megfelelően kijavított lyukak, fúrásnyomok. Számos bérleti szerződés kötelezi a bérlőt rendszeres helyreállító munkák elvégzésére. Ezen kitételek a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság ítélete alapján érvénytelenek (BGH 2015. március 18-i határozata, AZ. VIII ZR 185/14), ha a bérlő felújítatlan állapotban vette át a lakást.
A tűzhelyen vagy máshol levő kopási hibák nem szolgáltatnak elégséges okot a kaució összegének csökkentésére. Amennyiben a bérlőnek elmaradása van a bérleti díjból vagy más közüzemi számlákból, úgy a bérbeadó jogosult a kauciót erre felhasználni.

Kötelező a kauciót pénzintézetnél elhelyezni

A bérbeadónak tilos a kauciós saját bankszámláján tartania! Kötelessége, hogy a pénzt betegye, mondjuk egy külön kauciószámlára (BGB 551 paragrafusa 3. bekezdése). A számla felmondási ideje maximum három hónapos lehet, mivel legtöbbször a lakásbérlet felmondási ideje is ilyen hosszúságú. Amennyiben a bérbeadó fizetésképtelen lesz, a kezesek állnak jót a kauciódért és pénzedhez jutsz.

A legtöbb kauciószámla általában nagyon alacsony kamatozású. A Finanztip 2016 májusi felmérése szerint 0,01 és 0,4 százalék közé estek a kamatok. Lehetséges közös megegyezéssel más befektetési formát is választani, ezt viszont rögzíteni kell a bérleti szerződésben!

Nem túl gyakori, de lehetséges a kauciót ún. Tagesgeldkonto-n (lekötés nélküli kamatozó számla) elhelyezni. A kamatok itt mégiscsak 1 százalék körül mozognak. Ez némileg bonyolultabb azonban, mivel ehhez vagyonkezelői számla szükséges. Ez úgy működik, hogy a bérbeadó a pénzhez hozzáfér, de te vagy a számla tulajdonosa. Ez az ő biztosítéka arra, hogy nem tudod a pénzt egyszerűen kivenni. A folyamathoz a banknak is hozzá kell járulnia! Érdemes meggyőznöd a bérbeadódat, hogy a kauciót úgy fektesse be, hogy az a szokásos folyószámlánál (Girokonto) jobban kamatozzon.
Általános szabály, hogy a bérbeadónak közölnie kell veled, hogy hol tartja pénzedet és milyen kamatfeltételekkel. A számlavezetési díjat sem te, hanem ő viseli.
 


Elérhetőség, cikk szerzője:
Kevin Ressler
Biztosítási szakértő
Otto-Hahn-Str. 21
85435 Erding
Germany

Mobil: +4915122656507
Telefon: +4981222285225
eMail: Kevin.Ressler@ergo.de
Web: nemetorszagibiztositas.hu