Kérj ajánaltot több biztosítótól egyszerre. Részletek:
open_in_new

Garancia használt autó vásárlásakor Németországban


Ezek a jogaid vannak , ha használt autót vásárolsz Németországban

A lényegről röviden

  • A használt autók magáneladói legtöbbször szerződésben kizárják a felelősséget a lényeges hibákat illetően. A kereskedőknek erre nincs joguk.
  • A garancia nem vonatkozik minden hibára. A normális elhasználódás nem tekinthető anyaghibának.
  • A hibának már az autó átadásakor fenn kell állnia. Amennyiben a meghibásodás az átadás után történik, az eladót nem terheli felelősség.
  • Amennyiben a hiba az adásvételi szerződés megkötését követő első hat hónapon belül áll elő, akkor az valószínűleg már fennállt a jármű átadásakor is. Csak hat hónap elteltét követően kell ezt a vevőnek bizonyítania.
  • A két évnél rövidebb elévülési időt rögzítő szerződési kitételek az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint nem érvényesek (C 133/16. sz. ügy).
  • A közlekedési jogvédelmi biztosítás segít a gépjárművásárlással kapcsolatos vitás jogi esetekben.

Ezt kell tenned

•    A kereskedőtől vett használt autó átlagban némileg drágább, viszont jogilag jobb helyzetben vagy, mintha magánszemélytől vetted.
•    Fontold meg, hogy megéri-e a kereskedő által plusz pénz ellenében kínált garancia. Mindenképp ellenőrizd a garanciális feltételeket.
•    Használd az ADAC hibákról szóló áttekintését iránymutatásként: az eladónak nem kötelező pótolnia a normál elhasználódást, viszont a "valódi" tárgyi hibát igen.
•    Ha a kopás kizárt, készíts a hibáról fényképet és keress tanúkkal. Kérd meg írásban a kereskedőt a hiba kijavítására.
•    Amennyiben a kereskedő nem hajlandó javítani, vagy két próbálkozást követően sem jársz sikerrel, jogod van felmondani a szerződést, és visszakövetelheted a vételárat vagy csökkentését kezdeményezheted.

Mire kell odafigyelnem, amennyiben magánszemélytől veszek használt autót?

Amennyiben magánszemélytől veszel autót, az eladó legtöbbször egy szabványos adásvételi szerződést ad át neked aláírásra, amelyben a következő mondat található: „Egyéb esetekben az értékesítés minden garancia kizárásával történik.” Ez van például a Finanztip magáneladóknak szóló szerződésmintájában.

A garanciális bizottság a magánszemélyek közötti adásvételnél megengedett. A magáneladó tehát nem tartozik felelősséggel a hibákért. Kizárólag akkor kell javítania vagy kártérítést fizetnie, amennyiben garanciát vállalt. Ez egy kiegészítő, önkéntes jellegű szolgáltatás. Mindez egyáltalán nem ritka, és az árról való tárgyalás során ezt mindenképp érdemes megérdeklődnöd az eladótól.

Ha az eladó a szerződésben kizárta a lényeges hibákért való felelősségvállalást, akkor is felelősséggel tartozik, amennyiben később derül ki, hogy szándékosan megtévesztő nyilatkozatokat tett vagy nem mondott el valamit.

Példa: Amennyhiben az eladó tudja, hogy az autó balesetet szenvedett korábban, akkor ezt neked, mint vevőnek kötelező jeleznie. Amennyiben mégis eltitkolja, akkor a szavatosság kizárása nem érvényes. Te akkor érvényesítheted jogaidat, amennyiben a hiba már az átadáskor is fennállt, vagy az átadást követő 24 hónapon belül lépett fel. Ilyenkor te is megtámadhatod a szerződést, visszaadhatod az autót, és követelheted a vételár visszaadását.

Mire kell figyelemmel lennem, amennyiben egy kereskedőtől vásárolok használt autót?

Az üzleti tevékenységet végző eladó nem zárhatja ki a vevő jogait a fogyasztókkal szemben. Használt autók esetében viszont egy évre rövidítheti a felelősségi időszakot. Az eladók általában ezt használják ki.

A fogyasztóval szemben a kereskedőnek tehát felelősséget kell vállalnia az olyan hibákért, amelyek már a gépkocsi átadásakor is fennforogtak, de amelyeket egyik fél sem vett észre. A kereskedőnek ezt követően saját költségén kell megjavítania az autót.

A vállalat nem zárhatja ki a felelősséget.

Amennyiben egy vállalat, amely nem autókereskedő, céges gépkocsikat értékesít magánszemélyeknek, akkor a hibákért ugyanolyan módon  kell felelnie, mint egy autókereskedőnek. Ez akkor is így van, ha a vállalat kizárta a jótállást, mint a magánértékesítés esetében. Erről a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (BGH) határozott (2011. július 13-i ítélet, VIII ZR 215/10 sz. ügy).


Mikor beszélhetünk anyaghibáról és mikor kopásról?

Nem minden, a járművön keletkezett kár tartozik a törvényes felelősség hatálya alá. Használt autó esetében a vevőnek el kell tűrnie a szokásos használati és kopási nyomokat, mivel ezek nem tekinthetők hibának (BGH, 2005. november 23-i ítélet, VIII ZR 43/05 sz. ügy).

A normál elhasználódás elsősorban akkor forog fenn, amennyiben az egyes alkatrészek nagyobb mértékben elhasználódnak, mint a jármű egésze, és azokat megadott időközönként rendszeresen cserélni kell. Ez érvényes például a fékbetétekre és féktárcsákra, gumiabroncsokra, akkumulátorra, vezérműszíjra, ékszíjra és kipufogórendszerre. Az ADAC által összeállított listában vannak példák arra nézve, hogy a bíróságok mely károkat tekintik hibának, és melyeket puszta elhasználódásnak.

„Igazi” hiba akkor áll fenn, amennyiben az autó nem felel meg annak, amiben a vevő és az eladó eredetileg megállapodott, pl. eredeti fényezés vagy balesetmentes állapot. Amennyiben egy jármű már nem alkalmas a közúti közlekedésre, az eladónak kell felelősséget vállalnia (BGB 434. §). Ez akkor is így van, amennyiben olyan hibák állnak fenn, melyekre a vevő nem számíthat hasonló korú és hasonló menetteljesítményű járművek esetében.
Balesetmentesség - A használt autó vevője elvárhatja, hogy az autó nem szenvedett semmilyen balesetet, amely kisebb sérüléseknél nagyobb károsodást okozott volna (Szövetségi Bíróság, 2007. október 10-i ítélet, VIII ZR 330/06. sz. ügy). A kisebb sérülések közé sorolható a fényezés nagyon enyhe külső sérülése.
Közúti forgalomképesség hiánya az új TÜV-matrica ellenére – Amennyiben egy használt autót az adásvételi szerződés napján kiállított TÜV-matricával adnak el, hiba áll fenn, amennyiben az autó nem menetképes, és a masszív korrózió miatt nem kaphatta volna  meg a TÜV-matricát (BGH, 2015. április 15-i ítélet, VIII ZR 80/14 sz. ügy).
A gyártói garancia hiánya - Egy eladó egy használt autót hirdetett egy internetes platformon, és azt egy még fennálló gyártói garanciával hirdette. Később fény derült rá, hogy valójában nem volt ilyen garanciája. A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság szerint ez fontos hibának tekintendő, mivel a gyártó garanciája gazdaságilag nagyon fontos tényező a vevő számára. A vásárló ebben az esetben elállhat az adásvételi szerződéstől (BGH, 2016. június 15-i ítélet, VIII ZR 134/15 sz. ügy).
Hibás kilométerállás - Ha a kilométerállás nem felel meg a ténylegesen megtett kilométereknek, ez lényeges hibának számíthat, amennyiben az eladó garanciát vállalt a kilométermérő állására. A vevő visszaadhatja a gépkocsit, és megkapja a vételárat (OLG Oldenburg, 2017. május 18-i ítélet, 1 U 65/16 sz. ügy).
Tervezési hiba - A kereskedő felelős a tervezési hibáért, még abban az esetben is, amennyiben használt autóról van szó. A bíróság egy autókereskedőt kártérítés megfizetésére kötelezett egy ötéves terepjáró esetében, amelyet a kereskedő használt autóként értékesített. Később repedést találtak a gépkocsi hengerfején, anélkül, hogy a tulajdonos túlmelegítette volna a motort (OLG Thüringen, 2006. január 19-i ítélet, 1 U 846/04 sz. ügy).
Újrafestés - Az újrafestés nem tekinthető hibának, amennyiben azt szakszerűen végezték el (BGH, 2009. május 20-i ítélet, VIII ZR 191/07 sz. ügy). Az eredmény eltérő lehet abban az esetben, ha a szerződő felek megállapodtak abban, hogy a gépkocsi fényezése eredeti.
Szagszennyezés - A felső árkategóriába tartozó, még egy éve be nem jegyzett és 1000 kilométernél kevesebb távot megtett használt autó esetében egy átlagos vásárló joggal elvárhatja, hogy ne legyen érzékelhető rendellenes - gumiszerű - szag (OLG Saarbrücken, 2012. október 10-i ítélet, 1 U 475/11 141 sz. ügy).
Hosszú állásidő az első forgalomba helyezésig - Nem beszélhetünk lényeges hiba, amennyiben a használt autó az első forgalomba helyezésig egy évnél hosszabb ideig állt (BGH, 2016. június 29-i ítélet, VIII ZR 191/15 sz. ügy).
Beragadó kuplungpedál – Amennyiben beragad a kuplung, az nem pusztán kényelmi probléma, hanem biztonsági szempontból is releváns hiányosság. A baleset veszélye jelentősen megnő, amennyhiben a járművezető figyelmét a beragadó kuplungpedál eltereli (BGH, 2016. október 26-i ítélet), VIII ZR 240/15 sz. ügy).
Eltömődött koromrészecskeszűrő - Ha a szűrő túlzott mértékű eltömődéséért műszaki hiba felelős, a vevő elállhat az adásvételi szerződéstől, azzal a feltétellel, hogy a kereskedő általi kijavítás nem vezetett eredményre (OLG Hamm, 2017. május 11-i ítélet, 28 U 89/16 sz. ügy). Az alsóbb fokú bírósággal ellentétben a bíróság ebben az esetben nem a kopást, hanem lényeges hibát állapította meg.

A közlekedési jogvédelem autóvásárláskor is segít

Egy jó gépjármű-jogvédelmi biztosítás nemcsak balesetek esetén, hanem a gépjárművásárlással kapcsolatos jogviták esetén is segít. Amennyhiben baj van, akkor ezt arra használhatod, hogy vevőként érvényesítsd jogaidat anélkül, hogy a jogi eljárás költségei elriasztanának.

Kit terhel a hiba bizonyításának terhe?

Ha jogvita merül fel azzal összefüggésben, hogy a gépkocsinak már az átadáskor is volt-e hibája, vagy az csak utólag, a nem rendeltetésszerű használat miatt keletkezett, akkor az dönt, hogy kinek mit kell bizonyítania. A következő határidők érvényesek:

Amennyhiben a hiba a vásárlást követő első hat hónapon belül jelentkezik, akkor a vevő javára vélelmezni kell, hogy a hiba már a jármű átadásakor is fennállt (BGB 476. §). Ez azokra az esetekre is érvényes, ahol a meghibásodás elméletileg a vevő hibás magatartásán is alapulhat (BGH, 2007. július 18-i ítélet, VIII ZR 259/06 sz. ügy).

A vevőnek tehát nem kell magyarázatot keresnie a meghibásodás okára, sem arra, hogy az az eladó felelősségi körébe tartozik-e (BGH, 2016. október 12-i ítélet, VIII ZR 103/15 sz. ügy). Amennyiben a kereskedelmi eladó erről másként vélekedik, akkor bebizonyíthatja az ellenkezőjét. Az átadást követő első hat hónapban a vevő tehát meglehetősen jól védett.

Hat hónap után már más a helyzet: ilyenkor a vevőnek bizonyítania kell, hogy a hiba már az átadáskor is fennállt. Ez nem mindig egyszerű, és legtöbbször csak szakértő állapíthatja meg.

Tipp: Mindig érdemes még egyszer alaposan átolvasni az adásvételi szerződést, amennyiben a járművet távolról vásároltad (BGB 312c §). Ez azt jelenti, hogy a szerződést e-mailben vagy telefonon keresztül kötötted meg. Még akkor is, ha meglátogattad az eladó telephelyét, hogy megnézd az autót, majd a távolból tárgyaltál és megkötötted a szerződést, akkor is távolról kötött szerződésről beszélhetünk. Ilyenkor lemondási szabályzatra van szükség, amelynek meg kell felelnie a jogi követelményeknek. Amennyiben az eladó nem tesz eleget ennek, neked tizenkét hónap és 14 nap áll rendelkezésedre, hogy felmondd a szerződést (BGB 356. § (3) bekezdés).


Milyen jogai vannak a vevőnek hiba esetén?

Amennyiben az általad nemrégiben megvett használt járműnek hibája van, különböző jogaid vannak. Közéjük tartozik többek közt:
Kijavítás - Lényeges hiba esetén úgynevezett elsőbbségi igénnyel rendelkezel a kijavításra. Ez azt jelenti, hogy igényt formálhatsz az autó javítására. Írhatsz egy levelet az eladónak, amelyben követeled az autó kijavítását. Szabj a kereskedőnek egy 14 napos határidőt.
A vételár mérséklése- A vételárat csak abban az esetben lehet csökkenteni, amennyiben a kereskedő nem javította ki a hibát. A törvény azonban nem szabja meg, hogy ez a csökkentés milyen mértékű lehet. Az összeget a javítási költségek alapján kell megbecsülnöd. Szükség esetén szakértőnek kell a csökkentés összegét szakértői vélemény útján kimondania.
Elállás - Hiba esetén általában nem lehet mindent azonnal visszavonni. Alapvetően egy bizonyos időszakon belül javítást kell kérned. Amennyiben az eladó nem tesz eleget ennek a kérésnek, a határidő lejártát követően elállhatsz az adásvételi szerződéstől. Ilyenkor vissza kell adnod az autót, az eladónak pedig vissza kell adnia a vételárat. Amennyiben a hiba nem javítható, te azonnal elállhatsz a szerződéstől. Ez áll fenn például, ha egy balesetet szenvedett autót kaptál. Még akkor is, ha a gépkocsit meg is javítják, az nem tehető balesetmentessé (BGH, 2006. június 7-i ítélet, VIII ZR 209/05 sz. ügy).
Kisebb hibák esetében viszont a szerződéstől való elállás nem megengedett. A kieli tartományi bíróság döntése alapján a jármű hibája akkor minősül "csekélynek" ebben az értelemben, amennyiben annak kijavítása a vételár 4,5 százalékát nem haladja meg (2004. november 3-i ítélet, 12 O 90/04 sz. ügy).
Az elállás nem zárható ki csak azért, mert a kereskedő a próbaút során nem észlelhette a hibát. Nem utasíthat téged el, viszont további vizsgálatokat kell végeznie, amennyiben biztonsági szempontból fontos hibáról van szó, például egy beragadt kuplungról. Ebben az esetben elállhatsz a szerződéstől (BGH, 2016. október 26-i ítélet, VIII ZR 240/15 sz. ügy).
Kártérítés - A hibás áru vásárlója általában nem jogosult kártérítési igényt érvényesíteni, amennyiben korábban hiába kérte az eladót a kár elhárítására. Az, hogy hány kísérletet kell tennie az eladónak a hiba kijavítására, az függ az egyedi esettől. A törvény általában azt feltételezi, hogy két javítási kísérlet ésszerűnek mondható. A kár összegét általában a javítási költségek határozzák meg.
Néha a kereskedőnek különleges tájékoztatási vagy tanácsadási kötelezettsége van. Amennyiben elmulasztotta a tájékoztatást - például azzal kapcsolatban, hogy a vezérműszíj cseréjére kerül sor -, kártérítést igényelhetsz, amennyiben a szíj valóban elszakad.

Mennyi idő után évülnek el a szavatossági jogok vásárlás esetén?

Az adásvételi szerződésből eredő jótállási jogok általában két év után elévülnek el (a BGB 438. § (1) bekezdés 3. pontja). A használtautó-kereskedők legtöbbször az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) valamely rendelkezésével próbálják meg lerövidíteni az elévülési időt.

Ez azonban nem mindig sikeres, amint azt a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (BGH) 2015. április 29-i ítélete is mutatja. Az Autókereskedelmi Központi Szövetség Általános Szerződési Feltételei (3/2008-as állapot szerint) tartalmaznak egy elévülési záradékot. Ennek célja, hogy a lényeges hibák elévülési ideje egy évre csökken. Az általános kártérítési igényekre azonban kétéves időszakot kell alkalmazni. A bírák döntése szerint a rendelet átláthatatlan és ezért érvénytelen. Egy kereskedőnek ki kellett fizetnie a 2000 eurónál nagyobb javítási költséget, noha az egyéves határidő már lejárt (VIII ZR 104/14 sz. ügy).

Az Európai Bíróság (EB) döntését követően egyértelművé vált, hogy az eladók alapvetően nem rövidíthetik le a hibák miatti igények elévülési idejét két évnél rövidebb időtartamra. Az ilyen záradékok sértik az európai fogyasztói adásvételi irányelvet, és ezért érvénytelenek (Európai Bíróság, 2017. július 13-i ítélet, C 133/16 sz. ügy).

Ha további kérdése van, szívesen segítünk

Kevin Ressler

Biztosítási szakértő
Otto-Hahn-Str. 21
85435 Erding
Germany

Mobil: +4915122656507
Telefon: +4981222285225
eMail: Kevin.Ressler@ergo.de
Web: nemetorszagibiztositas.hu

 

A cikk tartalma informatív jellegű és nem tanácsadás ezért nem vállalunk érte felelősséget. Tanácsadásért és pontos információkért kérjük forduljon kompetens hivatalokohoz, szakemberekhez. A szakértők által írt cikkek tartalmáért ők felelnek.

Legutóbbi cikkek

Legolvasottabb cikkeink

-
Scroll to Top