Ugrás a tartalomra

Próbamunka, próbanap: Ismerkedés munkábaállás előtt

Mire való a próbamunka?


Az állásinterjúk hossza és az, hogy hány körből áll, munkakörtől és cégtől függ. Mindenesetre könnyen előfordulhat, hogy az interjúk, assessment centerek, tesztek mind-mind nem alkalmasak arra, hogy a jelentkező rátermettségét bizonyítsák. Az is lehet, hogy a jelölt szeretné látni, hogy milyen munkát is végeznek abban a munkakörben, amire jelentkezett. Szerencsére a munkajog ezt is lehetővé teszi, németül ezt úgy hívják, hogy Probearbeit (magyarul a próbamunka, próbanap szokott előfordulni időnként.

Próbaidő vagy próbamunka?

Németül Probezeit és Probearbeit a két fogalom. Probearbeit (próbamunka) akkor történik, mielőtt konkrétan munkaszerződést kötött volna a cég és jelentkező – ezt a köznyelvben szokás még Schnuppertage névvel is illetni. A Probezeit (próbaidő) a szerződés megkötése után történik. A Probearbeit esetén egy napról van csak szó (Probetag), de előfordulhat az is, hogy néhány napról van szó – ez hasznos például, ha egy üzemben különböző részmunkákat csak bizonyos napokon végeznek.

Mennyi ideig tarthat a próbamunka?

Az előbb említett próbaidővel ellentétben, melyre hat hónapos maximum vonatkozik (BGB 622. paragrafus 3. bekezdés) , a próbamunka időtartama nincs fixen szabályozva. Egyébként is ez egy sokkal szabadabb forma, amint azt a továbbiakban olvashatjátok. Mindenesetre ritka, hogy a próbamunka tovább tart egy hétnél.

Jár-e fizetés próbamunka idejére?

Mivel munkaviszony alapesetben nem jön létre, ezért nem kötelező megadni a minimálbért. Sőt, egyáltalán nem köteles a cég munkabért adni a próbamunkában részt vevő jelöltnek. Ezzel együtt gyakran legalább utazási költségtérítést ad a cég a jelöltnek.
De nyilván ezzel arányos az is, hogy mit várhat el a megbízó. Bár fix szabályok nincsenek, ökölszabályként azt mondják a szakértők, hogy főként egyszerűbb feladatokat lehet a jelöltre bízni és a munkavállaló bármilyen helyzetben mondhatja azt, hogy az adott feladatot nem szeretné elvégezni – nyilván ez nem túl jó pont abból a szempontból, hogy születik-e utána munkaszerződés.

Mi van a kártérítéssel vagy balesetekkel próbamunka esetén?

Mivel nincs még munkaszerződés, ezért ha a jelölt kárt okoz a cég valamely vagyontárgyában, akkor az ő privát felelősségbiztosítása (private Haftpflichtversicherung) téríti azt meg a cégnek. Fordítva jobb a helyzet: ha baleset éri a jelöltet, akkor alapesetben ez munkahelyi balesetnek minősül, ezért ezt fedezi a törvényes balesetbiztosítás (gesetzliche Unfallversicherung).

Lehet a munkáltató akarata ellenére is munkaszerződés a próbamunkából?

Alapvetően igen, ha a fent említett irányelveket megszegi a munkáltató. Itt főleg arról az esetről van szó, ha ugyanazt várja el a munkáltató a jelölttől, mint saját munkavállalóitól. De az is okot adhat munkaviszony megállapítására, ha szokatlanul hosszú ideig tart a próbamunka. Ilyenkor egyrészt legalább a minimálbér kifizetése kötelező, de a munkaviszonyokra vonatkozó egyéb szabályok is hatályba lépnek.

<<<- vissza a "Munkaügyek" infótár főoldalára