Kérj ajánaltot több biztosítótól egyszerre.  Részletek:
open_in_new

Mit jelent a Prozesskostenhilfe (jogsegély)?


Prozesskostenhilfe (jogsegély) - mit jelent, ki igényelheti, milyen költségeket fedez?

A bírósághoz való fordulás nagyon sok esetben szükséges, legyen szó szomszédok közötti vitákról, válásról, olyan bérbeadóról, aki túlzottan megnöveli a rezsiköltséget vagy éppen a munkáltató felmondásáról.  De mit tehetünk, ha nincs pénzünk a bírósági költségekre és az ügyvédi honoráriumra? Szerencsések azok, akiknek jogvédelmi biztosítása van (Rechtsschutzversicherung), ami mindezt fedezi. De általában a kisvagyonúaknak nincs ilyen biztosítása, nekik segít az úgynevezett jogsegély (Prozesskostenhilfe).


Mi a Prozesskostenhilfe (video)

A jogsegély jogi háttere

Németország alkotmánya előírja, hogy az államnak segítenie kell a szociálisan hátrányos helyzetűeket. Ehhez tartozik a lehetőség arra, hogy a bíróság előtt meggátolják az állam vagy a hatóság törvénytelen tetteit, más személyek jogellenes követelményeit, illetve a saját követeléseiket érvényesítsék (ez az úgynevezett Rechtsweggarantie – a jogi úton való eljárás biztosítása) .

Az anyagi helyzet nem gátolhatja meg az embereket jogaik érvényesítésében a bíróság előtt vagy nem vezethet rosszabb minőségi jogérvényesítéshez a törvényszéken. Ezért vezették be 1980-ban a Polgári Törvénykönyvbe az úgynevezett jogsegélyt (Prozesskostenhilfe), amelyet azóta az EU Alapjogi Chartája is előír.

Ki kérheti a jogsegélyt?

A Polgári Törvénykönyv értelmében a jogsegélyt a felperes és az alperes is kérelmezheti. Az jogosult erre a segélyre, aki a teljes vagy részleges perköltségeket nem tudja kifizetni sem a jövedelméből, sem a vagyonából. A jövedelem meghatározásánál figyelembe veszik a személy eltartási kötelezettségeit is, azért, hogy ne vonják meg a bírósági költségek miatt az eltartásra jogosultak segélyét.

A jogsegélyt bármilyen természetes és jogi személy (pl. GmbH, BGB-társaságok, szövetségek)  kérelmezheti. A német állampolgárság sem feltétel: külföldiek és hontalanok is kérhetik a segélyt. Csak az Európai Unión belüli határon átnyúló eljárásokra vannak különleges rendelkezések a jogsegélyt illetően, különben mindegy, hogy az indítvány külföldről érkezik németországi eljárásokat illetően vagy Németországról érkezik külföldi eljárásokat illetően.
 

Milyen eljárásokra kérhető a jogsegélyt?

Szinte bármilyen polgárjogi eljárás során igényelhető a jogsegély, legyen szó általános polgárjogi, közigazgatási, pénzügyi, társadalomjogi eljárásokról. Vannak azonban bizonyos kivételek, az érvényes tartományi határozatokat is figyelembe kell venni.

Büntetőjogi eljárásban a vádlott, azaz az alperes nem igényelhet jogsegélyt, mert számára szükség esetén biztosítják a védelmet a hivatalból kinevezett ügyvéd által. 
Azonban, a magánindítvány sértettjei egy büntetőjogi eljárásban igényt tarthatnak a jogsegélyre.
 

Mit foglal magába a jogsegély?

A jogsegély nemcsak a bírósági költségeket, hanem a saját ügyvéd honoráriumát is magába foglalja. Az ügyvédi díjat a törvény írja elő. A 3000 euró értéknél nagyobb perérték esetén, az ügyvéd kevesebb honoráriumot kap, és munkájával hozzájárul a jóléti államhoz.

Ha a jogsegélyt kapó fél megnyeri az ügyet, akkor a vesztes félnek kell kifizetnie az államnak a bírósági és ügyvédi költségeket. Kivételt képez a munkaügyi bíróság, ahol az állam fizeti az ügyvédi díjat abban az esetben is, ha a jogsegélyre jogosult nyeri meg az ügyet.

Figyelem: A jogsegély nem foglalja magába a másik fél ügyvédi díját. Tehát, aki elveszíti az ügyet, annak ki kell fizetnie a másik fél ügyvédi költségeit. Általában azonban meg lehet részletben fizetésben egyezni.


Az engedélyezési eljárás (Das Bewilligungsverfahren)

Mielőtt maga az eljárás elkezdődne, egy engedélyezési eljárás során eldöntik, hogy a kérelmező kaphat-e jogsegélyt vagy sem. Aki jogsegélyben szeretne részesülni, az eljárás indulása előtt egy kérvényt kell benyújtson a bíróságnak. 

Ezután a bíróság az engedélyezési eljárás során általánosan átvizsgálja a kérelmező személyes és gazdasági helyzetét, és dönt a jogosultságról. A bíróság köteles gyorsan lefolytatni az engedélyezési eljárást.

A felülvizsgálati eljárás (Das Überprüfungsverfahren)

Az eljárás lezárása után a felülvizsgálati eljárás dönt arról, hogy a jogsegélyt visszavonják vagy sem. A törvény előírásai szerint, az eljárás lezárását követő négy évben újravizsgálható a jogsegélyt kérelmező személy személyes és gazdasági helyzete. Ha ez megváltozott, akkor a bíróság a jogosultság visszavonásáról dönthet, és egy részletekben történő visszafizetést rendelhet el. Ha a jogosult nem működik közre a felülvizsgálati eljárás során, akkor a bíróság a jogsegélyre való jogosultságot véglegesen is visszavonhatja.

Mi a tanácsadási segély (Beratungshilfe)?

Gyakran csak az ügyvédi tanácsadás segíthet abban, hogy eldöntsük érdemes-e bizonyos jogi lépéseket a bíróság előtt megtenni. A rászoruló személyek ebben az esetben úgynevezett tanácsadási segélyt kérelmezhetnek.
 

Forrás: anwalt.de

Ez is érdekelhet:

Mi a Beratungsschein (tanácsadási igazolvány) - ügyvédi tanácsadás honorárium fizetése nélkül?

A cikk tartalma informatív jellegű és nem tanácsadás ezért nem vállalunk érte felelősséget. Tanácsadásért és pontos információkért kérjük forduljon kompetens hivatalokohoz, szakemberekhez. A szakértők által írt cikkek tartalmáért ők felelnek.

Legutóbbi cikkek
  • Fűtéstámogatás és egyéb támogatások

    nov 28: A Bundestag november 11.-én egy egész sor támogatási intézkedést fogadott el. Ezeket foglaljuk össze alábbiakban. Kelt: 2022  nov. 16 Jóváírják a decemberi előlegfizetést a fűtésszámlán A földgáz- és távhőfogyasztókat mentesítik a decemberi előlegfizetés alól. Ez vonatkozik például az önálló családi házak tulajdonosaira, akik közvetlen gázszerződést kötöttek egy szolgáltatóval, de a kis- és középvállalkozásokra is. A mentesség összegét jóváírja a szolgáltató. Inflationsausgleichsgesetz: Több nettó marad a bruttóból A jövedelemadó sávjainak értékhatárait 2023-tól emelik – a magasabb adókulcsok csak a jelenleginél magasabb adóköteles jövedelem esetén lesznek érvényesek. Az mindenki számára adómentes összeghatár, a Grundfreibetrag is emelésre kerül. Jövőre 10 347 euróról 10 908  euróra, 2024-ben pedig 11 604 euróra emelkedik. Wohngeld: fűtési költségtámogatás és lakbértámogatás Az alacsony jövedelmű háztartások lakhatási támogatása 2023-tól átlagosan havi 180-ról 370 euróra nő. Döntöttek továbbá arról, hogy a második fűtési költségtámogatás kedvezményezettjei az idei télen 415 euró összegű fűtésiköltség-támogatást kapnak. Ezenkívül a széndioxid-kibocsátással kapcsolatos költségeket a jövőben a bérlők és a bérbeadók között meg kell osztani. Kindergeld: Nő a családi pótlék Emellett január 1-jétől emelkedik a családi pótlék is. A jövőben az állam 250 eurót fizet minden gyermek után. A gyerekek után igénybe vehető adómentes összeg, a Kinderfreibetrag is növekszik. Emellett emelkedik a tartásdíj címén adóból levonható maximális összeg, az Unterhaltshöchstbetrag is nő. Forrás: merkur.de Az arhívumból: ​Mi az Einreiseanmeldung (bejelentkezés beutazást megelőzően)? Az Einreiseanmeldung az egyik feltétele annak, hogy beutazhass, ha rizikós területen voltál az elmúlt 10 napban   Amit tudni kell a németországi beutazás előtti Einreiseanmeldungról (digitális bejelentkezés).

Legolvasottabb cikkeink

-
Scroll to Top