Kérj ajánaltot több biztosítótól egyszerre. Részletek:
open_in_new

Információk ügyvédeinktől: Kinek kell adóbevallást készíteni Németországban?


Tájékoztatást nyújtunk az adókivetés témájában

Kell készítenem jövedelemadó+bevallást (magyarul SZJA-bevallás) vagy nem? Ez egy olyan kérdés, ami sok embert foglalkoztat. Tájékoztatást nyújtunk az adókivetés témájában.

Általánosan érvényes: Ha a bevételed nem haladja meg az úgynevezett Grundfreibetrag-ot, akkor nem szükséges sem adót fizetni, sem pedig adóbevallást leadni. 2019-ben a Grundfreibetrag összege évi 9 408 euró egyedülállók, házasok és bejegyzett élettársi kapcsolatban élők esetében pedig 18 816 euró.

Alkalmazottak adóbevallása

Az I. adóosztályban tartozol és csak a munkáltatódtól szerzel bevételt? Ilyenkor nem kell adóbevallást készítened. Munkáltatód általában levonja a munkabéradódat és ezt a havi bérelszámoláskor részeként elutalja az adóhatóságnak.
A munkabéradó valójában nem más, mint a jövedelemadó előre való megfizetése. A munkáltató a havi munkabéradó levonásakor figyelembe veszi

 • a dolgozó adózási sajátosságait, úgy mint az adóosztályt, a felekezeti hovatartozást és a Kinderfreibetragokat, továbbá
 • átalány-jelleggel a munkavégzéssel kapcsolatos költségeket is levonja (ez legfeljebb 1.000 euró lehet évente).

Amennyiben tehát egy munkavállaló munkavégzéssel kapcsolatos költségei (Werbungskosten), különleges kiadásai vagy rendkívüli terhei meghaladják ezt, akkor adótúlfizetése keletkezett ezért mindenképpen ajánlott, hogy önkéntesen készítsen adóbevallást! A bevallás révén megtörténik a teljes év adózási szempontból releváns bevételeinek és kiadásainak pontos kiszámítása – ilyenkor pedig az olyan jövedelemforrásokat is szemügyre veszik, melyek a munkaviszonytól függetlenül jöttek létre.

Adóbevallás: Alkalmazottak leadási kötelezettségei

Másfelől az adóhatóság is vélelmezheti, hogy a munkavállaló a munkabéradó által nem fizetett elég adót. Ilyenkor lép életbe az úgynevezett adókivetési kötelezettség, emiatt pedig a munkavállalónak kötelezővé válik adóbevallást leadnia. Hogy milyen esetekben áll fenn ez a leadási kötelezettség, azt a Szövetségi Adótörvény 46. paragrafusa írja le.


Általánosan szabály: Minden adózónak magának kell kiderítenie, hogy kell-e jövedelemadó-bevallást készítenie, avagy sem! Vagyis az adóhatóság nem ír automatikusan minden adóalanynak és nem kéri fel őket bevallás benyújtására.

Az alábbiakban felsoruljuk a leggyakoribb eseteket, amikor alkalmazottként adóbevallást kell készítened:

 • Lohnsteuerfreibetrag (a munkabéradó adómentes része): akinek van Lohnsteuerfreibetrag-ja, annak bevallást kell benyújtania. Példaul: Magas utazási költségeid vagy kettős háztartás vezetése miatt adómentes tételeid keletkeztek. Kivételt képeznek a rokkantaknak, fogyatékkal élőknek járó átalány-térítések vagy a Kinderfreibetrag-ok – vagy amennyiben a szerzett munkabér egyedülállók esetében nem több mint 11.600 euró, illetve egy pár esetében maximum 22.050 euró (2019-ben).
 • Mellékkeresetek: Amennyiben az adóévben több, mint 410 euró mellékkereseted volt – ebbe beleszámítandó például az albérlet kiadása.
 • Bértámogató juttatások: amennyiben az adóévben több, mint 410 eurónyi bértámogatásban részesültél. Ide tartozik a munkanélküli vagy csökkentett munkaidős segély, táppénz, szülői vagy anyasági támogatás.
 • Egységes adózási kötelezettség házaspároknál és élettársaknál: amennyiben a házaspár illetve együtt élő pár egyik tagja kötelezve van bevallás készítésére, akkor a pár másik tagjának is be kell adnia bevallását.
 • Adóosztályok házaspároknál és élettársaknál: ha te és adózásra kötelezett partnered munkabért szereztél, a III. és V. adóosztály-kombinációval vagy a IV. adóosztállyal rendelkezel faktorral.
 • Gyermekek után járó adómentes összegek: amennyiben nem házasságban élő vagy elvált szülők közös gyermekük után járó Freibetrag-ot nem fele-fele arányban szeretnék megosztani; ez vonatkozik az oktatási adókedvezményre és a fogyatékkal élők átalányára.
 • Válás és újbóli házasság: ez akkor érvényes, ha elváltatok és még azonos évben te vagy az exed házasságot létesített. Ez vonatkozik az özvegyekre is, akik még egyazon évben újra házasságra lépnek.
 • Egynél több munkaadó: Amennyiben több munkáltatótól egyidejűleg kaptál fizetést és a VI. adóosztályba tartozol.
 • Munkahelyváltás / „S” beírása a béradó-igazolásra: amennyiben a naptári évben egynél több munkahelyen voltál foglalkoztatva és a béradó-igazolásodra „S” került. Ez azt jelenti, hogy az új munkáltatód munkabéradót számolt az egyéb juttatásokra, mint például a karácsonyi pénz –, anélkül, hogy a korábbi munkahelyen kapott munkabér figyelembevételre került volna.
 • Végkielégítés: amennyiben végkielégítést kaptál és munkaadód erre munkabéradót tartott vissza az „ötöd-szabály” rendelkezései szerint.
 • Tőkejövedelmek: ha volt tőkejövedelmed, melyből a kifizető nem vonta le a forrásadót.
 • Adóveszteség - mínusz a korábbi évekből: amennyiben adóveszteséget hoztál át a korábbi évekből. Például ha 2018-as adóbevallásodban megállapítottak egy fennmaradó adóveszteséget, akkor 2019-ben adóbevallást kell leadnod. Még akkor is így van ez, ha a felsorolt tényállások egyike sem igaz rád: az adóhatóság levélben felszólíthat jövedelemadó-bevallás készítésére. Erre válaszolnod kell és bevallást kell benyújtani. Az adóhatóság csak akkor ír az adóalanynak, ha ellenőrzési felszólítást kapott bevételeivel összefüggésben, melyeknek adózási következményei lehetnek, például öröklés vagy ajándékozás miatt.

Adózási kötelezettség: Figyelj oda a határidőkre!

Bevallás leadására köteleztek? Ilyenkor be kell tartanod bizonyos határidőket. Aki ezeket nem tartja be, az késedelmi pótdíjat kockáztat és elképzelhető, hogy további kamatokat is kell fizetnie az adóhatóságnak.

A 2019-es adóévre vonatkozó leadási határidő 2020. július 31. Aki úgy gondolja, hogy nem fogja tudni időben megcsinálni, kérvényezheti a határidő meghosszabbítását. Például egy hosszabb betegség vagy távollét olyan indokok lehetnek, melyeket az adóhatóság általában megértően kezel.
Az adótanácsadókra és munkabéradó-segélyegyesületekre későbbi leadási határidők vonatkoznak: Készíttesd el adóbevallásodat például a Steuerringgel, ezáltal a 2019-es bevallásod leadási határideje kitolódik és 2021. február 29 lesz.

Adóbevallás: Nem alkalmazotti státuszúak leadási kötelezettsége

A „nem alkalmazotti státuszban dolgozók“ számára – ilyenek például az egyéni vállalkozók, iparosok vagy gazdálkodók – akkor keletkezik bevallási kötelezettség, ha teljes bevételük a Grundfreibetrag  fölött van. 2019-ben a Grundfreibetrag mértéke évi 9 408 euró egyedülálló adóalanyoknál, házasoknál és együttesen adózó párok esetén pedig 18 816 euró.

Ezen összegek érvényesek a nyugdíjasokra is. A nyugdíj ugyanakkor részben adómentes. Hogy mekkora rész, az attól függ, hogy mikor fizették először. Viszont a nyugdíjasoknak is vannak adóköteles kiadásaik. Adózniuk viszont csak akkor kell, ha a levonások után fennmaradó adóköteles jövedelmük a Grundfreibetrag összegét meghaladja.


Elérhetőség, cikk szerzője:
Kevin Ressler
Biztosítási szakértő
Otto-Hahn-Str. 21
85435 Erding
Germany

Mobil: +4915122656507
Telefon: +4981222285225
eMail: Kevin.Ressler@ergo.de
Web: nemetorszagibiztositas.hu

A cikk tartalma informatív jellegű és nem tanácsadás ezért nem vállalunk érte felelősséget. Tanácsadásért és pontos információkért kérjük forduljon kompetens hivatalokohoz, szakemberekhez. A szakértők által írt cikkek tartalmáért ők felelnek.

Legutóbbi cikkek

Legolvasottabb cikkeink

-
Scroll to Top