Ugrás a tartalomra

Mire való a magáncsőd nyújtotta védelem.

A magncsőd Németországban


Amennyiben olyan sok adósságot halmoztál fel, aminek visszafizetését reménytelennek látod, fizetésképtelenség miatt csődvédelmet kérhetsz a bíróságtól. Ennek az alternatívája az, hogy megpróbálsz megegyezni a különböző hitelezőiddel arról, hogy – például egy nagyobb rész gyors egyben vagy részletekben való kifizetése esetén – engedjék el tartozásod egy részét.

Milyen előnyöket biztosít a magáncsőd?

Az csődeljárásban az adós vagyonából, képességei szerint és a törvényes előírásoknak megfelelően meghatározott ideig törekszik adóssága törlesztésére, majd az csődeljárás végén megszabadul a fennmaradó adósságtól. Ezen időszak alatt többek között elvárható, hogy az adós az adósságrendezési időszak alatt kereső tevékenységet folytasson illetve ilyen tevékenység elvégzésére erőfeszítéseket tegyen.
Az csődeljárási szabályok betartását a csődvédelmi gondnok (Insolvenzverwalter) felügyeli, akit az Insolvenzgericht (ez a területileg illetékes Amtsgericht-tel azonos) nevez ki.

Mikor éri meg csődvédelmet kérni?

 • Nem látsz esélyt jövedelmed növelésére
 • Be tudod tartani a határidőket
 • Képes vagy beosztani a pénzedet
 • Azonnal elolvasod a felszólításokat és egyéb hivatalos leveleket és adekvát módon reagálsz rájuk
 • El tudod fogadni, hogy pénzügyi helyzeted nyilvánosságra kerüljön (lakásod bérbeadóját és munkáltatódat, a Schufa-t, a bankot stb. értesítik). Ez a nyilvánosságra hozatal többek között az interneten való kereshetőséget is jelenti (www.insolvenzbekanntmachungen.de)

Mikor nem éri meg csődvédelmet kérni?

 • Várhatóan növekedni elégségesen fog növekedni a jövedelmed, hogy visszafizesd adósságodat (például előléptetés várható a közeljövőben, vagy eddig gyakornok voltál és jó kilátásod van egy állásra)
 • Nem vagy elég fegyelmezett a szabályok betartását illetően
 • A szabályok megszegése esetén a védelem megszűnik, az eredeti adósságok végrehajthatóvá válnak és még a csődeljárás díját is kifizetheted ráadásul
 • A bírósági eljárás díját ki kell fizetned
 • Jövedelmed lefoglalható része (pfändbarer Anteil) három évig le lesz foglalva a lefoglalási táblázat (Pfändungstabelle) alapján
 • Nem tudod elfogadni, hogy nyilvánosságra kerül pénzügyi helyzeted

Mi a P-Kontó

Aki magáncsőd-gondnokság alá került az naptári hónaponként egy bizonyos összeget mindenképpen megtarthat alapesetben.  Kinek való a a P-Konto (Pfändungsschutzkonto)?
 

Mik az új rendelkezések?

A bíróságon 2020. október 1 után benyújtott kérvényeknél az adósságrendezési eljárás időtartama hat évről három évre csökken. Aki nem első alkalommal kérte a csődvédelmet, annál 5 év ez az időtartam.
Aki 2020 október 1. után kezdett folyamatot végig járva, három év elteltével mentesül fennmaradó adóssága alól, az leghamarabb 11 évvel később (Sperrfrist) kérhet újra csődvédelmet.

Átmenetileg (2021. június 30-ig) a csődeljárás kezdeményezését kötelezően megelőző bíróságon kívüli hitelezőkkel történő megegyezési kísérlet akár 12 hónappal a bírósághoz fordulás előtti is lehet. E dátum utáni csődvédelmi kérelmeknél legfeljebb 6 hónap telhet el a megegyezési kísérlet és a bírósági kérelem között.

A „jó magaviseleti időszak” (Wohlverhaltensphase), vagyis a csődvédelmi eljárás iránt a bíróságra benyújtott kérelem időpontja és annak három évvel későbbi lezárása alatti kötelezettség, hogy a kapott örökség felét az adósságrendezésbe be kell vonni, a jövőben kiterjed bárminemű ajándékra. Bár az örökségnél ezt nehéz befolyásolni, de a többi jószándékú segítőt érdemes megkérni, hogy jólelkű adományát azután adja oda, hogy hivatalosan lezárult az adósságrendezési folyamat.

Megszűnik a védelem, amennyiben súlyosan hanyag módon olyan anyagi kötelezettéget vállal az adós, ami akadályozza az adósságok kifizetését (Insolvenzordnung 290. paragrafusa alapján).

A fizetésképtelenség miatti foglalkozás-gyakorlási tilalmak az adósságrendezési folyamat végén hatályukat vesztik. Mindazonáltal az engedély- és jóváhagyásköteles tevékenységeknél az engedélyeket újból be kell szerezni.

Források: versicherungsbote.de, infodienst-schuldnerberatung.de, caritas.de, gesetze-im-internet.de (Insolvenzordnung)