Ugrás a tartalomra

Milyen kifejezésekkel találkozhattok lakásbérleti szerződésekben?

A legfontosabb kifejezések, amiket lakásbérleti szerződésben (Mietvertrag) találhattok


Alábbiakban szószedet jelleggel bemutatjuk azokat a szavakat és kifejezéseket, amikkel leggyakrabban fogtok találkozni lakásbérleti szerződésekben.

Abban a sorrendben csoportosítottuk őket, ahogyan azt egy tipikus lakásbérleti szerződésben megtaláljátok.

Általános kifejezések

Mieter bérlő
Mietvertrag bérleti szerződés
Mietverhältnis beginnt am … A bérleti viszony kezdeti dátuma …
Hauptmieter főbérlő
Untermieter albérlő
Mietsache bérelt objektum
Vermieter bérbeadó
Wohnung lakás

Lakás helyiségei (Wohnräume)

Zimmer

Szoba

Bad mit WC Fürdő WC-vel
Gäste-WC Vendég-WC
Küche Konyha
Abstellraum Tárolóhely, kamra
Diele Előszoba, hall
Balkon Balkon, erkély
Loggia Loggia
Terrasse Terasz
Keller Pince

Lakás területe (Größe der Wohnung)

beheizte Fläche fűtött terület
gewerbliche oder berufliche Zwecke bedarf der Zustimmung des Vermieters üzleti vagy foglalkozású célú használat esetén a bérbeadó hozzájárulása szükséges
Gesamtzahl der Personen, die die Wohnung bewohnen werden, beträgt _____ Azon személyek száma, akik a lakásban lakni fognak: _____
Sollte sich diese Gesamtzahl ändern, ist der Mieter verpflichtet, dies dem Vermieter unverzüglich mitzuteilen. Bérlő köteles bérbeadót haladéktalanul értesíteni, amennyiben ez a szám változik.

Bérlet időtartama (Mietzeit)

Das Mietverhältnis beginnt am ___.___._______ und läuft auf unbestimmte Zeit. Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass das Mietverhältnis frühestens 1 Jahr nach Mietbeginn von beiden Parteien, das heißt frühestens zum ___.___._______ mit gesetzlicher Kündigungsfrist zum Ende des Kalendermonats ordentlich kündbar ist. A bérleti viszony _____ dátummal kezdődik és határozatlan időre szól. Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a bérleti viszonyt leghamarabb a bérleti viszony kezdetét követő első év letelte után mondhatja fel bármelyik fél rendes felmondással, leghamarabb ______ napon, a törvényes felmondási idő betartásával, a naptári hónap végére eső hatállyal.

Bérleti díj (Miete)

Zusammensetzung der monatlichen Miete

Havi bérleti díj összetétele

Nettokaltmiete Nettó, rezsi nélküli díj
Zusätzlich trägt der Mieter Bérlő fizeti továbbá
Zuschlag für Einbaumöbel/Einbauküche Pótlék beépített bútorok/konyha miatt
Untermieterzuschlag Albérleti pótlék
Untervermietung Albérletbe adás
Teilgewerbezuschlag Üzleti célú kiegészítő használat pótléka
Zuschlag für Gartennutzung Kerthasználati pótlék
Betriebskosten Rezsiköltségek
Warme Betriebskosten Fűtési- és melegvízköltségek
Vorauszahlung Előleg
Miete gesamt Bérleti díj összesen

Egyéb rezsiköltségek (sonstige Betriebskosten)

Schnee- und Eisbeseitigung

Hó- és jégmentesítés

Dachrinnenreinigung und -beheizung Eresztisztítás és -fűtés
Wartung der Be- und Entlüftungsanlagen Szellőzőberendezések karbantartása
Inspektion Trockenleitungen Száraz vezetékek műszaki ellenőrzése
Wartung der Sickergruben Emésztőgödör karbantartása
Wartung der Kinderspielgeräte Játékok karbantartása
Wartung der Entrauchungsanlagen / Rauchabzugsanlagen Légelszívók karbantartása
Wartung der Feuerlöscher / Elektroinstallationen / Gasleitungen Poroltó / elektromos berendezések / gázvezetékek karbantartása
Kosten der Trinkwasserverordnung (Jährliche Prüfung der Anlage) Ívóvízellátási rendelet díja (éves felülvizsgálat)

Fizetési mód (Zahlung der Miete, Aufrechnung)

Die Miete ist monatlich im Voraus, spätestens bis zum dritten Werktag eines Monats fällig.

A bérleti díjat előre kell fizetni, legkésőbb a hónap harmadik munkanapjáig.

Einzugsermächtigung / SEPA – Lastschrift Beszedési megbízás / SEPA – beszedési megbízás

Rezsi elszámolása (Betriebskostenabrechnung)

Abrechnungszeitraum

Elszámolási időszak

Ablesung Zähler Mérő leolvasása
Zwischenablesung Rendkívüli leolvasás
Wärmeverbrauch Fűtéshasználat
Kaltwasserverbrauch Hidegvíz-használat
Wasserverbrauch Vízhasználat
Nachtspeicheröfen Éjszakai árammal működő elektromos fűtés
Grundsteuer Telek- és épületadó

Kaució (Mietsicherheit, Kaution)

Kautionsbetrag

Kaució összege

Mietkautionskonto Bérleti kauciós bankszámla
Zinsen Kamatok

Karbantartás (Wartung und Instandhaltung)

Schönheitsreparaturen

Apróbb szépségjavítások

Instandhaltung und Pflege der Mieträume Bérleti helységek karbantartása és gondozása
Mangel der Mietsache Bérleti objektum hiányosságai
Kosten für kleine Instandhaltungen Apróbb karbantartási költségek
Die Verpflichtung zur Kostentragung des Mieters beschränkt sich auf Reparaturen mit einem Gesamtaufwand von max. 100,00 EURO je Reparatur. Der entstehende jährliche Aufwand ist auf 6 % der Jahresnettokaltmiete beschränkt. A bérlő költségvállalási kötelezettsége javításonkénti maximum 100 euróra korlátozódik. Az éves ráfordítás az éves rezsi nélküli bérleti díj 6%-ára korlátozódik.

Épület kezelése (Hausverwaltung)

Energieausweis Energia-tanúsítvány
Broschüre zum Heizen und Lüften Útmutató a fűtéshez és a levegőztető berendezésekhez
Pflegeanleitung für die vorhandenen Fußböden Kezelési útmutató a padlóborításokhoz
Hausordnung Házirend