Ugrás a tartalomra

Házasságkötés Németországban. Ezeket kell erről tudni.

Milyen jogi eljárások vannak Németországban házasságkötéskor?


Németországban a házasságkötést megelőzi a szándéknyilatkozat arról, hogy a megkötendő házasságnak nincs törvényi akadálya valamint az ennek megfelelő iratok bemutatása az anyakönyvvezető előtt.
 

Mire vonatkoznak pontosabban ezek az akadályok?

1. Rokonság
Németországban nem engedélyezett a házasság egyenesági rokonok között, ebben beleértve testvéreket, nagyszülőket, ezeknek őseit és utódait, de távolabbi rokonok esetén már igen (pld. nagybácsi és unokahúg, unokatestvérek között).

2. A házasságkötéshez megkívánt életkor betöltése
A német törvények szerint csak a 18. életévüket betöltott egyének házasodhatnak, kivételt képez a 16. életévét betöltött kiskorú házassága egy 18.évét betöltött társsal,  a szülők vagy a gyámhivatal jóváhagyásával.

3. Kettős házasság vagy bigámia

Németországban, vallástól és nemzetiségtől függetlenül, csak egyetlen partnerrel engedélyezett a házasság, ha pedig valaki elhallgatja azt, hogy egy másik államban házasként van számontartva és ez utólag kiderül, semmisnek nyilvánítják a Németországban megkötött házasságot és  büntető eljárást indíhatnak ellene.
 

A házasságkötés folyamata

Németországban egy német állampolgár csakis az anyakönyvvezető előtt köthet jogilag elismert házasságot, ezt pedig nem előzheti meg templomban tartandó vallásos szertartás. Más nemzetiséghez és vallási felekezethez tartozókat megeskethet a Nagykövetség, amely őt Németországban képviseli vagy ritkább esetben saját vallási felekezetének képviselői, de csakis a német állam felhatalmazásával.
 

A házasságkötés, mint jogi eljárás

A házasság, mint intézmény, akkor válik hivatalossá, amikor a két partner a szándéknyilatkozatot követően igent mond az anyakönyvvezető előtt. Az okmányok aláírása nem befolyásolja a házasság érvényességét.

A házasság felbontása vagy semmisnek nyilvánítása csak adott körülmények között jöhet létre, mint például:

-Válás: Az okok csakis a házasság folyamán adódhatnak és bírói beavatkozást igényel
-Felfüggesztés: Az okok a házasságkötés előttről származnak, mint páldául az, hogy az egyik partner elhallgatja a másik előtt, hogy börtönben volt. Hasonlóan a váláshoz, ugyancsak bírói beavatkozást igényel, de ebben az esetben nincsen várakozási idő.
-Semmisnek nyilvánítás: Akkor lehetséges, ha a házasság nem az anyakönyvvezető előtt volt megkötve vagy nem voltak betartva
a megfelelő szabályok, lássd § 1314 BGB.
 

A házasság jogi következményei

Névváltozás német törvények szerint

Alkalmazható német állampolgárok és olyan külföldiek esetén, akik Németországban tartózkodnak.
Jogi szempontból mindig a születési anyakönyvi kivonatban szereplő családi név elfogadott (lássd § 1355 Abs. 2 und 3 BGB) és házasságkötéskor tetszés szerint választható a férfi vagy a nő neve.(lássd: § 1355 Abs. 2 und 3 BGB). Kérés alapján ehhez hozzáfűzhető a másik, családnévként nem választott név is (többes név esetén csak egy). Minden utólagos visszavonás és változtatás az anyakönyvvezető előtt külön fizetendő.
Külföldi állampolgárok esetén az anyakönyvvezető előtt választás alapján bármelyik fél jogi törvényei alkalmazhatóak, illetve ha legalább egyikük Németországban tartózkodik, akkor a német jogi eljárásokban is részesülhetnek.

Házassagkötés utáni jogi státusz

A Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) illetve a német polgári törvények alapján a házasoknak joguk van illetve kötelesek együtt lebonyolítani a nagyobb üzleteket illetve intézkedéseket (pld. autó, ház vásárlása vagy kibérelése), de részt vehetnek külön is a kevésbé fontos, kisebb adásvételi vagy más szerződésekben (pld. bérleti díj fizetése, egyéni szükségleteknek megfelelő cikkek beszerzése).

Házassághoz fűződő jogi formalitások

-Szerzeményi közösség: Hogyha a két házaspár nem köt együtt házassági szerződést, az un. Zugewinnergemeinschaft (szerzeményi közösség) törvénye érvényesül, vagyis ki amit magával vitt az az övé, amit pedig együtt szereztek az válás esetén kétfele oszlik
-Vagyonelkülönítés (Gütertrennung): Olyan szerződés, amelyben pontosan számon van tartva mindkét fél házasság előtti és utáni vagyona
-Gütergemeinschaft vagy vagyonközösség, amikor is válás esetén minden kétfele oszlik, az is amit a házastársak magukkal hoztak ás az is amit együtt szereztek

Mindenféle negatív statisztika ellenére, a válás nem a házasságkötés jogi következménye kellene legyen és ajánlatos problémák esetén szaksegítséget igénybe venni, hiszen amint egy anyakönyvvezetői bölcsesség is mondja, a házasság olyan mint a demokrácia, nem mindig a legjobb választás, de nálánál jobb opciót még nem találtak ki.

forrás: berlin.de

Ez is érdekelhet:

Házasságkötés előnyei (adókedvezmények) Németországban