Ugrás a tartalomra

A gépjármű-biztosítások kezdő díja Németországban

Fontos a pontos teljesítés, hogy a biztosítási védelem mihamarabb kezdődhessen


Röviden a lényegről

  • Az első részlet befizetésével kezdődik a biztosítási védelem
  • Az első díj mértéke a biztosítás utána következő díjtételeinek megfelelően alakul
  • Amennyiben az első díj befizetését késedelemmel teljesítjük, akkor a biztosító emiatt pótdíjat róhat ki vagy elállhat a szerződéstől

Az első biztosítási díj (Erstbeitrag), illetve a kezdeti díj (Einlösebeitrag) meghatározása

Az első vagy kezdeti biztosítási díj az az összeg, amit egy biztosított biztosítójának befizet, például egy magán felelősségbiztosítás megkötését követően. Az első díj a további díjtételektől különállóan értendő. Ezt értjük minden rendszeres befizetés alatt, melyek életben tartják a biztosítás által nyújtott védelmet.
Az első díj mértéke a biztosítás további díjtételeihez választott befizetési módtól függ: Amennyiben éves díjban állapodtunk meg, akkor az első díj meg kell hogy egyezzen az egész éves díj mértékével! Ez azonosképpen érvényes a többi fizetési módra is, vagyis a féléves, negyedéves vagy havi díjfizetésre.

Mikor kell az első díjat befizetni?

Az első díj befizetésére a biztosító határidőt szab, melyet a biztosítottnak tiszteletben kell tartania!  Ez általában a biztosítás megkötése vagy a biztosítási kötvény átvétele után esedékes.  Azt követően, hogy a biztosított ezt megkapja, legtöbbször még két hét áll rendelkezésére a fizetés teljesítéséhez.
Azonban ennek is vannak kivételei. Egyes biztosítók esetében az időtartam hosszabb és engedélyezett az első díj részletekben való teljesítése. Ilyen esetben a díjnak csak egy részletét kell a megadott időpontig befizetni. Ha a biztosítás díját havi rendszerességgel utaljuk át, akkor előfordulhat, hogy az első további díjtétel már röviddel az első díj befizetését követően esedékessé válik.

Mi a biztosítás kezdetének jelentősége szempontjából az első díj?

A „kezdeti díj” egy igen találó fogalom az első díj befizetésére, hiszen a biztosított ezáltal teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét; ezt követően veszi lép életbe a biztosítási szolgáltatás.  Ezáltal az első díj hasonló fontosságú, mint a biztosítási szerződésen szereplő aláírás.
Pontosabban megvizsgálva három időpont jelenti a biztosítási időszak kezdetét. Ezek pedig:

  • a biztosítás formális kezdete;
  • a biztosítás technikai kezdete;
  • a biztosítás anyagi kezdete.

A szerződés megkötését nevezzük a biztosítás formális kezdetének.  Ezután következik a biztosítás technikai kezdete, amely a díjfizetési kötelezettség iktatását jelenti. Ezen időponttól kezdődik a határidő az első díj befizetésére. Az legutolsó lépés a biztosítás anyagi kezdete, amely legtöbbször akkor kezdődik, amikor beérkezik az első díj.  Ezzel veszi kezdetét a biztosítási védelem is. Az első díj és annak befizetése a döntő tehát a tekintetben, hogy a szerződés megköthető-e, illetve létrejön-e a biztosítási védelem.

Mi a következménye annak, ha az első díjat késve fizetjük be?

Ha a kezdeti díjat nem fizetjük be időben, az veszélyezteti a biztosítási védelmet.  Ez egész pontosan azt jelenti, hogy a biztosító nem köteles nekünk szolgáltatást nyújtani, amíg be nem fizettük az első díjat.
Amennyiben szükséges a biztosító jogi úton is érvényesítheti díjfizetési igényét és el is állhat a szerződéstől.  Azaz a biztosító késedelmi kamatokkal megnövelt díj értékében pert indíthat az első díj kifizetéséért; vagy el is állhat a szerződéstől, ha nem történik meg az első díj befizetése. Nem kell erre külön felhívnia a biztosított figyelmét; elégséges, ha az ügyfél nem tesz eleget bizonyos határidőn belül fizetési kötelezettségének.  Ilyen esetben a biztosító plusz díjat is kiróhat a felmerülő adminisztrációs költségek miatt.

Mindig az első díj befizetéséhez köthetők a biztosítási szolgáltatások?

Mindazonáltal az a fő szabály, miszerint a biztosítási védelem csak a kezdeti díj pontos befizetését követően hatályosul, a legtöbb esetben érvényes, de nem mindig. A szolgáltatási szabadság csak akkor lép életbe, ha a biztosítottat felelősség terheli a díj be nem fizetéséért, illetve a biztosító kifejezetten felhívta figyelmét ennek jogkövetkezményeire.  Amennyiben a kezdeti díj késedelemmel egyenlítette ki a biztosított, úgy nem veszti el azonnal a védelmet.  Ilyenkor a biztosítónak először figyelmeztetésben kell részesítenie őt, mielőtt megvonhatná tőle a védelmet.

Előfordulhat az is, hogy a biztosítási szerződésben kikötötték, hogy a biztosítási védelem már az első díj befizetés teljesítését megelőzően kezdetét veszi.  Ez a helyzet például egy kiterjesztett beváltási záradéknál. Amennyiben ez a biztosításnak részét képezi, akkor a technikai és anyagi biztosítási kezdet egybeesik.  Ilyenkor Az első díj pontos befizetése ennek ellenére is szükséges.

Másik ilyen példa lehet, ha egy káresemény biztosítási szolgáltatásokat eredményez, mielőtt a biztosító megkapta volna az első befizetést: ez az úgynevezett előzetes fedezet. Ez mindig része a gépjármű-felelősségbiztosításoknak és a biztosításhoz való hozzájárulással veszi kezdetét.
További érdekes, különleges eset a visszamenőleges biztosítás. Ebben az esetben a technikai és anyagi kezdet korábban van mint a formális szerződésbeli kezdet.  Tehát olyan károk biztosíthatók, melyek a biztosítási szerződés aláírását megelőzően keletkeztek - jóval az első díj kiszámítása és befizetése előtt.  Előfeltétele az ilyenfajta biztosításoknak, hogy a biztosított még nem szerzett tudomást a kárról a szerződés aláírásakor.


Elérhetőség, cikk szerzője:
Kevin Ressler
Biztosítási szakértő
Otto-Hahn-Str. 21
85435 Erding
Germany

Mobil: +4915122656507
Telefon: +4981222285225
eMail: Kevin.Ressler@ergo.de
Web: nemetorszagibiztositas.hu