Ugrás a tartalomra

Telefon- és vezetékes telefon: Van jogod rendkívüli felmondásra költözéskor?

Sok esetben igen, de nem mindig egyszerű a folyamat


Rendkívüli felmondási jog lakcímváltozás esetén: Mikor van jogod telefon- és internetelőfizetésed megszüntetésére?
A német háztartásokban sokszor kombinálják a DSL-alapú internetet a telefonszolgáltatással. A költözés alapvetően jelent jogalapot a szerződés előzetes értesítés nélküli megszüntetésére.
A bibi itt van: a szerződés minimális hossza legtöbbször 2 év, lejárat után pedig automatikusan további 12 hónappal meghosszabbítódik. Amennyiben Ön költözni szándékozik, érdemes odafigyelnie, hogy még hány hónap a hátralévő futamidő. Bizonyos helyzetekben azonban mégis van különleges felmondási jogi, és ezáltal idő előtt megszüntetheti a szerződést.

Mi az a rendkívüli felmondási jog?

2012. május 10-én kihirdették a német távközlési törvény új verzióját, amely újdonságként tartlamazza a különleges felmondási jogot.
A különleges felmondási jog azt jelenti, hogy a szolgáltató köteles a fogyasztó új lakóhelyén a szerződés módosítása nélkül is a megállapodás szerinti szolgáltatást biztosítani. Ezen felül a fogyasztó jogosult az internetszerződést felbontani, amennyiben az adott minőségű szolgáltatás (pl. sebesség) az új lakóhelyén nem elérhető.
A rendkívüli felmondás esetén figyelemen kívül hagyják a szerződéses szabályokat vagy a szerződésben rögzített határidőket.
Mikor hivatkozhat a különleges felmondási jogra az internetes szerződésnél?
Csak akkor van Önnek különleges felmondási joga, amennyiben nyomós oka van rá:

 1. A szolgáltató módosította általános szerződési feltételeit, aminek következtében például áremelésre került sor.
 2. A szolgáltató a szerződésben foglaltaknak nem megfelelő szolgáltatást kínált.
 3. Az új lakóhelyen nem elérhető a DSL, mivel a csatlakozás nem létesíthető.
 4. A DSL csak alacsony sávszélességgel elérhető az új lakóhelyen (kb. 50 százalékos sebességcsökkenéstől esetén áll fenn a rendkívüli felmondási jog).

Amennyiben egy szerződésben garantált szolgáltatást nem biztosítanak, az ügyfélnek először is követelnie kell a hiba elhárítását. Ha ez mégsem történik meg, akkor Ön jogosult elállni a szerződéstől.
Egyébként: A rendkívüli felmondási jog nem zárható ki az általános szerződési feltételekben.
Méltányossági alapon történő felmondás különleges indokai
Bizonyos esetek nem esnek a törvény hatálya alá, viszont a legtöbb szolgáltató jóindulatból és jogi kötelezettség nélkül elfogadja őket a rendkívüli felmondás indokaként:

 • Külföldre költözés

Írásos bizonyíték, például nyilvántartásból való törlési vagy átjelentkezési igazolás vagy vízum bemutatása.

 • Az ügyfél halála

Halotti anyakönyvi kivonatot kell bemutatni a hozzátartozóknak.

 • Két ember összeköltözése

Az előfizetés feleslegessé válik. Egyszerűbb a rendkívüli felmondás egyazon szolgáltatónál, mint különböző szolgáltatóknál.

 • Az ügyfél fizetésképtelensége esetén

Mi a rendkívüli felmondás határideje?

A rendkívüli felmondás határideje három hónap.
Szolgáltatóváltás esetén megtarthatom a telefonszámomat?
Telefonszámát csak akkor tarthatja meg, amennyiben az új lakcímének körzetszáma változatlan marad, és azonos a régi lakáséval. Amennyiben az új lakcímen is azonos a körzetszámba, a DSL-szolgáltató köteles lehetővé tenni, hogy a szám ne változzon.

A számhordozás sokszor csak az új szolgáltató általi felmondás esetén lehetséges

Bizonyos esetekben csak akkor tarthatja meg a telefonszámát, ha az Ön szerződését az új szolgáltató mondja fel.
Ezzel együtt Ön köteles tájékoztatni régi szolgáltatóját arról, hogy telefonszámát meg akarja tartani. Ilyen módon a régi szolgáltató biztosíthatja, hogy a számát nem adják ki másnak.
Egyes szolgáltatók emiatt akár 30 eurót is elkérhetnek a számhordozáskor.

A régi előhívószám elhordozása körzeten kívülre nem lehetséges

Amennyiben régi körzetszámának földrajzi határain kívülre költözik, akkor nem tudja magával vinni a korábbi vezetékes telefonszámát.
Mellesleg: Amennyiben a szerződésben vállalt számhordozás meghiúsul a költözéskor, akkor is megilleti Önt a rendkívüli felmondás joga!
Milyen költségek terhelik Önt, amennyiben lemondja a DSL előfizetést költözés kapcsán?
Az összeköttetés megszüntetéséért nem kell díjat fizetni. A legtöbb esetben azonban az új szolgáltató egyszeri, legfeljebb 70 eurós kapcsolódási díjat kér.

Ilyen módon gyakorolhatja rendkívüli felmondási jogát

 1. Írásos felmondást benyújthatja postai úton.
 2. Ajánlott levélben közölje a felmondást, hogy kapjon visszaigazolást annak átvételéről.
 3. Tájékoztassa új szolgáltatóját a régi szerződés személyes felmondásáról.
 4. Válassza ki a tarifát az új szolgáltatónál.
 5. Az új szolgáltatótól történő rendeléskor adja meg a régi kapcsolat adatait.
 6. Személyes adatok megadása: Ügyfél- és vezetékes telefonszám, régi és új lakcím, kívánt csatlakozási dátum, valamint e-mail vagy mobiltelefonszám a visszajelzéshez.

Rendkívüli felmondás nem lehetséges: alternatív módon a szerződés átvétele a következő bérlő által

Amennyiben az Ön helyzetére a fenti felmondási okok egyike sem vonatkozik, akkor a DSL-szerződést átadhatja a következő bérlőnek, vagy átveheti a DSL-szerződést az előző bérlőtől.
A szerződés átruházásának előnye a költségtakarékosság. A következő bérlő átveszi Öntől a szerződés fennmaradó időtartamát és az ehhez fűződő havi költségeket.
Amennyiben át kívánja venni a DSL-kapcsolatot az előző bérlőtől, a következő dolgokat kell figyelembe vennie:

 • Legtöbbször mindkét félnek ki kell töltenie egy űrlapot a szerződés átadás-átvételéhez.
 • Egyes szolgáltatók, például a Vodafone, csak halálesetkor engedik meg a kábeltévé-szerződés átruházását.
 • Egyes szolgáltatók csak akkor járulnak hozzá az átvételhez, amennyiben a következő bérlő házastárs vagy egy közös lakás tagja.
 • Az új szerződő fél köteles helytállni minden fennálló követelésért.
 • Alapértelmezés szerint a minimális futamidő az előző bérlőtől kerül átvételre.
 • Az új szerződéses partner megtekintheti a felhasználási adatokat az ügyfélportálon.
 • Tarifaváltáskor a szerződés időtartama elölről kezdődik.

Egyébként a bérleti szerződés felmondására is van egy speciális jog. A bérleti szerződés különleges felmondási joga – Bérbeadó és bérlő című cikkünkben megtudhatja, hogy a bérlőknek és a bérbeadóknak mit kell szem előtt tartaniuk.

A legfontosabb pontok röviden összefoglalva

Megszüntethetem idő előtt az internetszerződésemet?
Igen, a rendkívüli felmondási jog (3 hónapos felmondási idő) akkor érvényes, ha a szolgáltató általános szerződési feltételeinek változása miatt fennáll az áremelkedés lehetősége, a szerződés szerinti szolgáltatást nem biztosítják, a megállapodás szerinti sebességet egyáltalán nem vagy csak alacsony sávszélességgel biztosítják az új lakóhelyre költözéskor.

A költözés felmondási oknak számít?

Igen, abban az esetben, hogy az új lakóhelyen az internet- és telefonszolgáltató nem tudja tovább biztosíani az előző lakóhelyen megállapodott szolgáltatás nyújtását. Ugyanezek a szabályok érvényesek külföldre költözés esetén, amely a legtöbb esetben különleges megszüntetésre jogosítja Önt.

További kérdések esetén szívesen segítünk

Kevin Ressler

Biztosítási szakértő
Otto-Hahn-Str. 21
85435 Erding
Germany

Mobil: +4915122656507
Telefon: +4981222285225
eMail: Kevin.Ressler@ergo.de
Web: nemetorszagibiztositas.hu