Ugrás a tartalomra

Ügyeleti munkavégzés Németországban

Ezek a szabályok vonatkoznak a fizetségre, munka- és pihenőidőkre


Mit jelent az ügyeleti munka (Bereitschaftsdienst) a német munkajog szerint?

Az ügyeleti idő az az időtartam, amikor a munkavállalónak egy bizonyos helyen kell lennie a vállalaton belül vagy kívül annak érdekében, hogy bármikor megkezdhesse a felmerülő munka elvégzését. Ezt általában a munkaszerződés szabályozza.

Azonos az ügyeleti munka és a készenlét?

Nem, a kettő nem azonos. A készenlét (Rufbereitschaft) esetén például nem szükséges, hogy a munkavállaló a munkahelyen vagy akár bent a cég telephelyén tartózkodjon. Ehelyett akár otthon is maradhat, vagy egy másik, általa választott helyen. Szükség lehet arra, hogy ennek helyéről tájékoztassa a főnökét. A készenlétre jellemző továbbá, hogy meglehetősen ritka, hogy az készenlétbe levő munkavállalónak tényleg be kell mennie dolgozni. A gyakran felmerülő problémákat a munkavállaló akár telefonon is megoldhatja. Emiatt az készenlétet nem díjazzák teljes fizetéssel, hanem egy átalány a szokásos fizetség.

Munkaidőnek számít az ügyeleti idő?

Igen. Az Európai Bíróság egyik 2000-es ítélete óta az ügyeleti időt munkaidőnek kell tekinteni,  és ennek megfelelően kell díjazásban részesülni (C-303/98).

Hol tartózkodhatsz az ügyelet ideje alatt és mennyi időn belül kell elvégezni a felmerülő feladatokat?

Nem feltétlen szükséges, hogy a munkahelyen tartózkodj. Munkavállalóként viszont készen kell állnod, hogy azonnal vagy nagyon rövid időn belül munkába állhass. Elvárható, hogy a munkahely közvetlen közelében legyen.

Milyen szakmákban szokásos az ügyeleti munka?

Az ügyeleti szolgálat kifejezés valószínűleg elsősorban az orvosi szakmákhoz kapcsolódik. Vannak azonban más területek is, ahol sürgősségi munkavégzésre, gyors beavatkozásra van szükség.  A teljesség igénye nélkül megmutatjuk, hogy hol kéri gyakran a munkáltató, hogy legyél (időnként) ügyeletben:
  • az igazságszolgáltatásban (bírák és ügyészek)
  • a közlekedésben
  • (állat)orvosi ellátásban
  • pszichológiai sürgősségi szolgáltatásokban, például telefonos tanácsadásban
  • házmesterként
  • az épülettechnikában
  • a mérgezésekkel kapcsolatos tájékoztató központokban
  • katasztrófavédelemben
  • a biztonsági szolgálatoknál

Mit mond a német munkajog az ügyeleti munka időbeosztásáról?

Mivel az ügyeleti időt munkaidőnek kell tekinteni, a munkáltatónak be kell tartania a munkaidőről szóló törvény (Arbeitszeitgesetz) előírásait, különösen a maximális munkaidőt és a pihenőidőt.

Mennyi a megengedett munkaidő?

Teljes mértékben figyelembe kell venni az ügyeleti időt a hatnapos hét törvényben előírt maximális 48 munkaóra szempontjából.

A kollektív szerződés vagy a vállalati megállapodás lehetővé teheti, hogy az előírt nyolc órán túl dolgozz, ha rendszeresen vagy nagy mértékben ügyeletben vagy. A heti 48 órás munkaidő azonban átlagosan egy év (12 hónap) átlagában nem léphető túl.

A munkaidőről szóló törvény 4. §-a alapján előírt pihenőidők az ügyeleti időre is vonatkoznak. Ennek alapján a hat óránál hosszabb munkaidőt legalább 30 perces szünettel kell megszakítani. Ha kilenc óránál hosszabb ideig dolgozol, legalább 45 perces szünetet kell adni. Emellett természetesen egyedi megállapodások is köthetők.

Mi van, ha az összmunkaidő jelentős része ügyeleti munkából áll?

Ezenkívül kompenzáció nélkül is túlléphető a maximálisan megengedett munkaidő, ha a munkanap jelentős része ügyeleti időből áll. Ezt a helyzetet azonban kollektív szerződésben vagy üzemi megállapodásban kell rögzíteni.  Jelentős mennyiségű ügyeleti időről akkor van szó, ha az ügyelet a napi munkaidő 25-30 százalékát teszi ki.

Mennyi pihenőidő jár a műszakok között?

A maximális munkaidő mellett a minimális pihenőidő is fontos szerepet játszik az ügyeleteknél. Ez általában tizenegy óra, amit a kollektív szerződésekben rövidíteni lehet.

Ebben a kérdésben nemrég tűzoltók ügyében az Európai Bíróság 2021 márciusában hozott iránymutató döntést. Kimondták: döntő jelentősége annak van, hogy a munkavállaló elégségesen kipihenheti-e magát. Amennyiben szabadidejét jelentős mértékben korlátozza a készenlét, akkor a Bíróság szerint az munkaidőnek tekintendő. A bíróság azt is kiemelte határozatában, hogy mindig a konkrét esetet kell megvizsgálni.

Kötelezhet a munkaadó ügyeleti szolgálatra?

Sok munkavállaló kíváncsi rá, hogy a munkáltató utasítási joga lehetővé teszi-e a munkavállaló számára, hogy minden esetben köteles-e ügyeletben lenni, vagy sem.

Az ügyeleti időt két különböző irányból kell szemlélni – az egyéni munkajog és a munkahelyi biztonságról és egészségvédelem szembpontjából. Az előbbi azt jelenti, hogy a munkaszerződés vagy az érvényes kollektív szerződés szintjén kötöttek-e róla megállapodást.

Ha nem kötöttek, akkor elvileg nem lehet a munkavállalót arra kényszeríteni, hogy ügyeletben legyen. Ha munkavállalóként ezt visszautasítod, ez nem ok az elbocsátásra a Hesseni
Tartományi Munkaügyi Bíróság határozata (Az. 12 Sa 1606/06) szerint.

Jár-e fizetés az ügyeleti munkáért?

Amennyiben az ügyeleti munkáért nem adnak fizetést, akkor helyette kötelező szabadidővel kompenzálni. Ezen kívül az a törvényi kitételt, hogy az ügyeleti időt teljes mértékben munkaidőnek kell tekinteni, szintén befolyásolja annak díjazását.

Ez nem jelenti viszont azt, hogy az ügyeleti időt ugyanúgy fizetik, mint a munkaidő többi részét.

Az egyéni munkaszerződések és a kollektív szerződések más, alacsonyabb óradíjakat is előírhatnak ezekre a munkaidőkre. Szokás, hogy a munkáltatók kevesebbet fizetnek, mint a normál teljes munkaidős munkáért. Az alkalmazandó kollektív szerződések tekintetében ez általában azt jelenti, hogy  a ténylegesen igénybevett munkavégzés arányát veszik alapul a díjazással összefüggésben. Ha például ez 60 százalék, a munkavállalónak csak a szokásos órabér 60 százalékát fizetik az ügyeleti időért. A Szövetségi Munkaügyi Bíróság egyik 2004. évi ítélete (Az. AZR 530/02) szerint megengedett, hogy az ügyeleti időt kiseb összeggel díjazzák.

Alkalmazandó-e a minimálbér ügyeleti szolgálatra?

Elvileg minden ügyeleti időt teljesítő munkavállaló jogosult a méltányos fizetésre, 2015 óta pedig a jogszabályban meghatározott minimálbérre is. Ez konkrétan bruttó 12,00 eurót jelent (2022 októberétől) óránként. Ezt a Szövetségi Munkaügyi Bíróság 2016-os, mérföldkőnek számító ítélete (Az.: 5 AZR 716/15) állapítja meg.

Kompenzációs szabadság ügyeleti szolgálat kiegyenlítésére

Az ügyeleti munkavégzés esetére kompenzációs szabadság is adható. Lehetséges, hogy e tekintetben létezik olyan megegyezés, amely a munkaszerződésben vagy az üzemi megállapodásban van rögzítve.

Forrás: anwalt.de, arbeitsrechte.de, haufe.de, zeit.de