Ugrás a tartalomra

Elveszhet-e a a fel nem használt szabadságod Németországban?

Vannak esetek amikor nagyon régi szabadságnapokra is igényed lehet


Minden harmadik munkavállaló elmulasztja a szabadság igénylését Németországban, azonban mindenkinek a javára válna, ha nem csak a hétvégén pihenné ki magát. Mi történik, ha elmulasztod kivenni a szabadságodat? A válasz kiderül a cikk további részéből.

Amennyiben az év során nem vetted ki a szabad napjaidat, azok nem feltétlenül azért évülnek el, mert az év végéig nem használtad ki a lehetőséget (Az. C-619/16, C-684/16).

A naptári év lejárta előtt a munkaadónak kötelessége időben és pontosan figyelmeztetni alkalmazottait arra, hogy a fizetett szabadság igénylése elévül, ha nem veszik ki azt. Ha a munkaadó elmulasztja ebbéli kötelességét, a munkaügyi törvényszék újabb ítélete szerint a szabadság igénylésének lehetősége továbbra is fennmarad.

Abban az esetben, ha a munkaadódnak sikerül bebizonyítania, hogy a szabadságodról önként és tudatosan lemondtál, elveszítheted a szabadság igénylésének lehetőségét az év vagy az átviteli időszak végéig (Az. C-619/16, C-684/16).

Az előző évekre vonatkozó állítólagos elmaradt szabadság igénylésekre vonatkozó ítélet következményeiről nem nyilatkozott a bíróság. Amennyiben az utóbbi három évben elmulasztottad kivenni a szabad napjaidat, jóváírhatod azokat a szabadságszámládon (Urlaubskonto).

Megvan a döntés: akár évekre visszamenően is kérheted elmaradt szabadságod megtérítését

Kelt: 2022. szeptember 22.

Ez a döntés is megszületett időközben, mégpedig nem az Európai Bíróság döntésére (22.09.2022, C-120/21) alapozva. Eszerint ha egy munkáltató elmúlasztja a szabadság-igény elévülésének veszélyére munkavállalóját, akkor nem kívánatos, hogy őt ezért még meg is jutalmazzák olyan módon, hogy nem kell kiadja a szabadságidőt vagy ellenértékét. De mit is mond ki ez az ítélet? Konkrétan azt, hogy ellentétes az uniós joggal, hogy a német polgári törvénykönyv (BGB) 195. paragrafusa három évben maximálja a visszamenőlegesen érvényesíthető szabadságigényt.


A kérdésről a Német Szövetségi Bíróság is döntött jogerősen

A konkrét jogesetben arról volt szó, hogy egy adószakértő, aki egy ügyvédi irodában dolgozott, a nagy munkamennyiség miatt nem tudta teljes egészében felvenni szabadságos napjait. Az időszak, amire vonatkozóan pert indított, 1996 és 2017 júliusa között volt. A munkáltató ezen időszak alatt elmulasztotta munkavállalója figyelmét felhívni arra, hogy szabadságigénye elévülhet.

Míg az első fokon eljáró solingeni munkaügyi bíróság (19.02.2019, Az. 3 Ca 155/18) elutasította a keresetet, a Düsseldorfi Tartományi Munkaügyi Bíróság (02.02.2020, Az. 10 Sa 180/19) a felperes javára döntött. A munkáltató felülvizsgálati kérelemmel fordult a Szövetségi Legfelsőbb Munkaügyi Bírósághoz és ez – az EU Bíróságának említett ítélete alapján – végül helyt adott a munkavállaló keresetének (29.09.2020, Az. 9 AZR 266/20 [A]).

Fontos, hogy van-e jogvesztő határidő a kollektív szerződésben

Kelt: 2023. március 7.

A ki nem vett szabadság megváltására való jogosultság kollektív szerződésben megállapított jogvesztő határidő lejártának következtében is megszűnhet, de ez az időszak csak az Európai Bíróság 2018. november 6-i ítéletének kihirdetéséig kezdődik. Erről a Szövetségi Munkaügyi Bíróság 9. szenátusa döntött, 2023. január 31-én (9 AZR 244/20).
A lényeg: a ki nem vett szabadság megváltására való jogosultság tisztán pénzkövetelésként kollektív szerződésen alapuló elévülési idők tárgyát képezheti. A munkaviszony megszűnése fordulópontot jelent, mégpedig azért, mert ekkor a munkavállalónak a munkaadóhoz képest strukturálisan gyengébb helyzete a szabadság igénybevétele tekintetében a munkaviszony megszűnése miatt véget ér. Csak az EB 2018. november 6-i határozatát követően vált a munkavállaló kötelezettségévé, hogy az esetleges kollektív szerződésben szereplő jogvesztő határidő lejárta előtt követelje a szabadság pénzbeli megváltását. A lejárati idő automatikusan csak azokra a munkaviszonyokra vonatkozik, amelyeket az Európai Bíróság 2018. évi ítéletét követően szüntettek meg.

Forrás: www.finanztip.de, lto.de, juraforum.de